Prezentációk

Pedagógiai asszisztensek VII. Országos Konferenciája a Mód-Szer-Tár-ban prezentációi – 2022. november 4.

Fóris Marietta intézményfenntartó, óvodapedagógus, családkonzulens:

A pedagógiai asszisztens tevékeny jelenléte a csoportban

Dr. Egri Tímea tanszékvezető, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék:

Viselkedészavart mutató gyermekek az óvodában – Tanácsok az agresszív gyermekekkel való foglalkozáshoz

Hevesi Judit óvodapszichológus:

Hogyan segíti az óvodapszichológus a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek munkáját?


„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!” – X. Jubileumi Országos Dajka-konferencia a MÓD-SZER-TÁR-ban prezentációi – 2022. október 15. 

Terjék Dóra dietetikus, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Dietetikai Szolgálat:

Amit az ételallergiáról és a cukorbetegségről feltétlenül tudni kell! 

10 évesek lettünk!“Virtuális” tortabontás meglepetésekkel 

Kérjük, tekintse meg videónkat!


Iskolatitkárok IV. Országos Konferenciája a Mód-Szer-Tár-ban prezentációi – 2020.03.06.

Bak Ferenc, Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója

Kihívások és megoldások az iskolatitkár hétköznapjaiban

Juhászné Barka Beatrix tanügy-igazgatási osztályvezető, Külső-Pesti Tankerületi Központ

Bővebben a KRÉTA adminisztrációs rendszerről

Dr. Nyitrai Károly ügyvéd

Az iskola iránytűje – Aktuális munkajogi kérdések, amelyekről az iskolatitkárnak feltétlenül tudnia kell!

Dr. Szarka Emese oktató, kutató, coach és videotréner

Ismerd meg önmagad!


„Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár” – Óvodatitkárok V. Országos Konferenciája a Mód-Szer-Tár-ban prezentációi – 2020.02.07.

Dr. Szarka Emese oktató, kutató, coach és videotréner:

Ismerd meg önmagad!

Mártonné Ruzsák Tímea óvodatitkár, az Óvodatitkárok Facebook csoport létrehozója és adminja:

Óvodatitkárok a Facebookon – “Kérdezz, felelek mindenre!?”

Dr. Nyitrai Károly ügyvéd:

Az óvoda iránytűje – Aktuális munkajogi kérdések, amelyekről az óvodatitkárnak feltétlenül tudnia kell


Pedagógiai munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek IV. szakmai konferenciája Nyíregyházán prezentációi – 2019.11.14.

Dr. Füzi Andrea Rita egészségnevelő koordinátor:

Az egészség érték, a legértékesebb kincsünk! – Mit tehetünk, hogy egészséges életvitelre neveljük gyermekeinket? 

Fóris Marietta intézményvezető:

Nincs jó óvoda gondoskodó, segítő munkatársak nélkül


„Pedagógiai asszisztensek VI. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban prezentációi – 2019.11.08.

Dr. Füzi Andrea Rita egészségnevelő koordinátor, BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály:

Mit tegyünk, hogy egészségesek legyünk, és ezt az örökséget adjuk tovább gyermekeinknek?

Dr. Szarka Emese oktató, kutató, coach és videotréner:

Ismerd meg önmagad!

Te tudod ki vagy?


Bölcsőde az óvodában – Többcélú intézmények I. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban prezentációi – 2018.11.19.

Dobosiné Földi Katalin nyugalmazott kormányhivatali tisztviselő:

Jogszabályi háttér – Az óvodában bölcsőde alapítás és működtetés, valamint a kötelezően vezetendő dokumentáció jogszabályi háttere

Stáhl Györgyné intézményvezető és Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő:

Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és az Óvodai nevelés országos alapprogramja

Rammer Patrícia bölcsődei szakértő, Montessori pedagógus:

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!” – Montessori pedagógia a bölcsődében


Pedagógiai munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek III. szakmai konferenciája Nyíregyházán prezentációja – 2018.11.14.

Nyírő Judit Az együttnevelés érdekében – az óvodapedagógus és a dajka együttműködése – Mesterprogram bemutatása


Pedagógiai asszisztensek V. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban prezentációi – 2018.11.10.

dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Gyermeknevelési Tanszék: Családképek a mai óvodában

Kispesti Zöldágacska Óvoda Budapest: Viselkedés alakítása a Zöld Óvoda programban – Intézményi gyakorlat bemutatása

Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő: Szociális kompetenciák (neveltségi szint) mérése a pedagógiai asszisztensek bevonásával – Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményi gyakorlatának bemutatása


„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!” VIII. Országos Dajka-konferencia a MÓD-SZER-TÁR-ban prezentációi – 2018. október 13.

Kispesti Zöldágacska Óvoda Budapest – Kell egy jó csapat! – Intézményi gyakorlat bemutatása

dr. Szarka Emese oktató, kutató, coach és videotréner – Ismerd meg önmagad!

Nyírő Judit nyugalmazott óvodavezető, mesterpedagógus – Az együttnevelés érdekében – az óvodapedagógus és a dajka együttműködése – Mesterprogram bemutatása


Iskolatitkárok  II. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban prezentációi – 2018. március 10.

Péterné Frang Irén iskolatitkár, Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Zalaegerszeg

Intézményi gyakorlat bemutatása

Kubik Éva Zsuzsanna iskolatitkár Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

Intézményi gyakorlat bemutatása

Dr. Szarka Emese pszichológus, oktató, kutató, coach és videotréner 

“Pohárürítő” jól bevált módszerek a kiégéstől és konfliktusoktól sebzetteknek

A dicséret hatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohán Judit iskolatitkár, Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Debrecen 

Intézményi gyakorlat bemutatása


Pedagógiai asszisztensek IV. Országos Konferenciája anyagai prezentációi – 2017.11.03.

Egry Zsuzsanna és Bakos Gergő a Kapcsolódó nevelés oktatói

Humor az óvodában – Intézményi jó gyakorlat bemutatása

Kissné Dr. Korbuly Katalin ny. tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem

A pedagógiai asszisztens és a gyermekvédelem

Mit jelent a gyerek bántalmazása

Szabó Szilvia logopédus

Látogatás a beszéd birodalmába – Hogyan segítheti  a pedagógiai asszisztens a gyermekek beszédfejlődését, a logopédus munkáját


Pedagógiai munkát segítő dajkák és pedagógiai asszisztensek II. szakmai konferenciája anyagai, prezentációi – 2017.10.31.

dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Gyermeknevelési Tanszék

Az óvodai játék környezetkultúrája

Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, Brunszvik Teréz Budavári Óvodák:

Pedagógiai munkát segítő asszisztensek és dajkák az éves munkatervben Intézményi jó gyakorlat bemutatása

Mező Ferenc dékáni feladatokkal megbízott dékánhelyettes Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar:

Viselkedésalakítás az óvodában


„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!” – VII. Országos Dajka-konferencia prezentációi, anyagai – 2017. 10.20.

Lendvai Lászlóné moderátor, szakmai vezető, MÓD-SZER-TÁR:

Köszöntő

Kissné Dr. Korbuly Katalin mentálhigiénés szakember, ny. tanszékvezető főiskolai docens, Debreceni Egyetem:

Mentálhigiénés törekvések a lelki egészség megőrzésében

Szabó Attiláné és Utasi Zsuzsanna gyógypedagógusok, Kispesti Árnyas Óvoda:

Fejlesztési lehetőségek – Óvodai jó gyakorlat bemutatása


Iskolatitkárok I. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban előadások prezentációi – 2017.03.10.

Kozák András: A foglalkoztatás feltételrendszere, különös tekintettel a 2017. évi változásokra

Munkaköri leírás, mintaszöveg

Iskolatitkárok a hatályos jogszabályokban – normaszöveg gyűjtemény

Hajdú Zoltánné, Andi: Intézményi gyakorlatok bemutatása: Feladat és felelősség megosztás, a kapcsolattartás formái, sikerek, kudarcok és nehézségek

Licskainé Stipkovits Erika: A változások kezelése – Az iskolatitkár kapcsolatkezelése – Az iskolatitkárok mentális megsegítése

dr. Dúll Andrea: Az iskola mint munkahely – környezetpszichológiai megfontolások


Pedagógiai asszisztensek III. Országos Konferencia prezentációi – 2016.11.04. 

Szabó Attiláné és Utasi Zsuzsanna gyógypedagógusok, Kispesti Árnyas Óvoda:

  Fejlesztési lehetőségek - Óvodai jó gyakorlat bemutatása (4,0 MiB, 2 828 hits)

dr. Pálfi Sándor főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Gyermeknevelési Tanszék:

  A játékkonfliktus, mint a viselkedéseltérés jelzője (3,2 MiB, 1 013 hits)

Smizsánszkyné Marján Ida, tehetségfejlesztő, köznevelési szakértő:

  A gyermekrajzok elemzése, mint a gyermekmegismerés egyik lehetséges módszere (79,5 MiB, 980 hits)


„Az óvodapedagógus jobb keze a dajka!” VI. Országos Dajka-konferencia prezentációi – 2016.10.15.

  Az ételallergiák és intoleranciák óvodai vonatkozásai: Tóth Babett (2,4 MiB, 902 hits)

  A HACCP rendszer működtetésének legfontosabb elemei az óvodában: Gosztonyi Zsuzsanna és Tokaji András (1,1 MiB, 28 427 hits)

  A dajka kötelességei 1846-ban (1,4 MiB, 874 hits)

  Köszöntő - Brunszvik Terézre emlékezünk (4,8 MiB, 794 hits)


2013. OKTÓBER 18. Az óvónő jobb keze a dajka – III. országos konferencia jellegű szakmai összejövetel:

 

 

Az aranyszőrű bárány – magyar népmese dramatizációja – az algyői Szivárvány Óvoda dajkáinak előadása

 

 

 

Apáca-show – zenés műsor – az algyői Szivárvány Óvoda dajkáinak előadása

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?