Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő:

Neve: MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Bt.

Cím: 1039 Budapest, Hadrianus u. 5. v/49.

Adatkezelő képviselője: Kovács Mária ügyvezető

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@mod-szer-tar.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja:

2.1. Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

 • Szerződő azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól, érdeklődőtől, megrendelőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
 • Megrendelések teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név – Kapcsolattartó neve
 • E-mail cím
 • Intézmény neve
 • Telefonszám
 • Rendelések

2.2. Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára és ennek keretében:

 • A Megrendelő azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
 • Megrendelések teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke megrendelés teljesítéséhez a Megrendelő/Résztvevő adatait nyilvántartani

Adatok megadása feltétele a megrendelés teljesítésének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendelések

2.3. Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

 • A Megrendelő azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
 • Megrendelések teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke megrendelés teljesítéséhez a Megrendelő/Résztvevő adatait nyilvántartani

Adatok megadása feltétele a megrendelés teljesítésének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Név – Kapcsolattartó neve
 • E-mail cím
 • Intézmény neve
 • Telefonszám
 • Rendelések

2.4. Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára és ennek keretében:

 • A Megrendelő /Résztvevő  azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése
 • Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése
 • A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
 • Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
 • Megrendelések teljesítése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:

 • Név – kapcsolat tartó neve
 • E-mail cím
 • Intézmény név/Cégnév
 • Telefonszám
 • Rendelések

2.5. Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása:

Az Adatkezelő a számla kiállítást a Clear Admin Számlázó használatával illetve kézzel írandó számlatömb nyomtatvány használatával állítja ki.

A Clear Admin Számlázóval kiállított számlát Megrendelő által megjelölt módon e-mailben PDF formátumban, vagy kinyomtatva postai úton küldi meg, illetve (rendezvény esetén) a rendezvény helyszínén személyesen adja át. A kézzel írott számlatömb nyomtatvány esetében postai úton küldi meg, illetve (rendezvény esetén) a rendezvény helyszínén személyesen adja át.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének.

Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.

A kezelt adatok köre:

 • Számlázási név
 • Számlázási cím
 • E-mail cím
 • Adószám
 • Név
 • Postázási cím
 • Termékek

2.6. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása Érintettek számára:

 • Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • Meghívás szakmai rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Érintett által megadott kiegészítő információk

2.7. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása Érintettek számára:

 • Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • Ügyfélelégedettségi mérés
 • Meghívás szakmai rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az Érintettet az adatok forrásáról.  

Adatok forrása: Az Interneten elérhető nyilvános adatbázisok (elsősorban www.kir.hu, www.oktatas.hu; www.kozigallas.hu), valamint bárki számára hozzáférhető honlapokról (pl.  intézményi, hivatali).

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Intézmény neve, címe

2.8 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a Megrendelők/Résztvevők számára:

 • Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • Ügyfélelégedettségi mérés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

Az Érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az Érintettet, hogy 2.2 – 2.3-as bekezdésben rögzített tevékenységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.  

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.  

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Számlázási cím
 • Postázási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám

2.9. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása Érintettek számára:

 • Dokumentálás
 • A tevékenység bemutatása

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása

Az érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

 • Fényképfelvétel, képernyőfotó, videó (Totálkép és közelítés)

3. Érintettek köre:

A MÓD-SZER-TÁR szolgáltatásait igénybe vevők és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

4. Gyermekek:

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama:

 • Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő
 • Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát követő 8 év elteltével
 • Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
 • Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: könyvelési szolgáltató, Magyar Posta

Szigorú számadású nyomtatványok esetében a törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges hivatal (NAV,),

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A megismert adatokat az adatkezelő a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

8. Analitikai Szolgáltatások:

Az adatkezelő  a Google Analytics szolgáltatást használja a oldalstatisztikák, felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetősége biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google oldalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

10. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Az Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

11. Az érintettek jogai:

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről,
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1. A tájékoztatás költsége:

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2. Tájékoztatás megtagadása:

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy a Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Jogorvoslat:

Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és melynek során a bíróság soron kívül jár el.  

Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  +36  (1) 391-1400, www.naih.hu Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

2020. október 31.

Frissítve: 2022. november 17.