Vezetői önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig a 2021. január 1-től hatályos Összevont önértékelési Kézikönyv alapján

Megrendelhető

Segédanyag csomagjaink tartalmazzák a változásokat, az új elvárásokat. 

Önértékelési csomagjaink alkalmasak arra, hogy az éves munkaterv szerinti ütemezésben támogassa az éppen aktuális önértékeléseket. A részdokumentumok (feladatterv, értékelési sablonok, kérdőívek, interjú tervek, önfejlődési terv, intézkedési terv sablonok stb.) megfelelnek a kézikönyv elvárásainak. Alkalmazásuk révén az OH informatikai felületére feltöltendő dokumentumok előkészítését teljes mértékben támogatja/tartalmazza.

Az önértékelési csomag tartalma (melyeket Word formátumban e-mailen küldünk meg):

0. Belső elvárások kialakítása – Segédanyag

1. Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megoszlása

2.a. Feladatterv Vezetői önértékelés – Minta – Segédanyag

2.b. Feladatterv Vezetői önértékelés – Sablon

3. Dokumentumelemzés – Sablon

4 Vezetői önértékelő kérdőív

5. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a pedagógusok elégedettségét mérő kérdőív

6. A vezető önértékelése, valamint az intézményi önértékelés keretében a szülők elégedettségét mérő kérdőív

7. Vezetővel készített interjú a vezető önértékeléséhez

8. Interjú a vezető munkájáról a munkáltatóval a vezető önértékeléséhez

9. Interjú a vezetőtársakkal a vezető önértékeléséhez

10. Vezetői önértékelési összesítő sablon

11. Intézményvezetői önfejlődési terv –Sablon

12. Összegző vezetői önértékelő sablon

13. Az OH felületére feltöltendő JEGYZŐKÖNYV (az önértékelés összegző dokumentumai) – Sablon

+ 1 pdf fájl: 

az Önértékelési kézikönyv azon része, mely az adott intézménytípusra vonatkozik. A kézikönyvben kiemeltük a változásokat, újdonságokat az eddigiekhez képest.

(A teljes kiadvány 596 oldal, mely az Oktatási Hivatal honlapján elérhető: Összevont önértékelési kézikönyv)

Amit ígérünk: A sablonok az OH informatikai felületére történő feltöltést megelőzően az önértékelések papír alapú, vagy elektronikusan is használható, az elvárásoknak teljes mértékben megfelelő eszközei.

Akiknek ajánljuk: Bármely intézmény fenntartó által működő köznevelési intézmény számára

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

Intézmény VEZETŐ típus: Ára bruttó
Óvoda 6.500 Ft
Általános iskola 6.500 Ft
Alapfokú művészeti iskola 6.500 Ft
Kollégium 6.500 Ft
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények számára 6.500 Ft

A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.

  Önértékelési csomagok - Megrendelő lap (67,5 KiB)