„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

Megrendelhető

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum Pdf formátumban a 2021/2022-es nevelési évre.

Az óvodák által kötelezően használatos dokumentum – összhangban az Óvodai nevelés országos alapprogramjával – megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (1)–(3) bekezdésekben foglalt óvodai csoportnaplóval szemben támasztott elvárásoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 GDPR rendeletének.

A „portfólió-barát” óvodai csoportnapló a Mód-Szer-Tár partneróvodáinak közreműködésével, a tapasztalatok és a szakmai elvárások folyamatos beépítésével készült, és az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazza. 

Örömmel töltenek el bennünket a csoportnapló használói, valamint a számos szakértő visszajelzés, mi szerint a dokumentáció tartalma:

 • Minden tekintetben megfelel a csoport szintű tervezéssel/értékeléssel szemben támasztott, és az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásoknak.
 • Egyaránt nyújt segítséget a gyakornok és a már régebb óta hivatását gyakorló kollégák tervező és értékelő munkájához.
 • Számos tartalom változtatás nélkül, vagy minimális korrekcióval beemelhető a pedagógiai portfólióba, melyet a Mód-Szer-Tár portfólió műhelyein résztvevő kollégák több alkalommal is megerősítettek:
  • a csoportprofil (kötelező portfólió tartalom);
  • az éves tanulási terv (szabadon választható portfólió tartalom);
  • a nevelési terv – csoport szokásrendszerének tervezésére és értékelése (kötelező portfólió tartalom); 
  • a tematikus terv és reflexió (kötelező portfólió tartalom).

Mindez lehetővé teszi, hogy a pedagógiai portfólió feltöltése során kész tartalmak álljanak az óvodapedagógusok rendelkezésére. 

 • A csoport szokásrendszerének tervezésére félévente kerül sor, míg annak értékelését negyedévente javasoljuk elvégezni. 
 • A csoportnapló tizennégy tanulási tervezési egységet (tematikus terv sablont) tartalmaz, mely egységek négy-négy hetet ölelnek fel. Igény szerint lehetőség van arra, hogy egy-egy témához/projekthez ennél kevesebb vagy több hét kapcsolódjon. 
 • A képességfejlesztés tervezése (igény) szerint három differenciálási szintre javasolt. I. szint: sajátos nevelési igényű gyermekek, II szint: a standardhoz közelítő „átlagos képességű” gyermekek, III. szint: a tehetséges, kreatív képességekkel rendelkező gyermekek. A szintek jelölését azonban a napló nem tartalmazza, ezt az óvodapedagógusokra bízza.
 • A tanulási (tematikus) terveket minden esetben egy rövid reflexió zárja.

A csoportnapló kiválóan illeszthető bármely profilt képviselő nevelési programhoz. 

A dokumentum kötelező elemei:

 • Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak és a pedagógiai munkát segítők neve, a megnyitás és lezárás helye és időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegzők lenyomatának helye, a pedagógiai program neve.
 • A gyermekek neve és óvodai jele.
 • A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak.
 • A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve.
 • A napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek.
 • A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban.
 • Nevelési éven belüli időszakonként; a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése, valamint az értékeléseket/reflexiókat. 
 • A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit.
 • Feljegyzést a csoport életéről.

A kötelező tartalmakon túl: 

 • Csoportprofil
 • Éves tanulási terv
 • A jogszabályi és statisztikai adatszolgáltatásra építve tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és az óvodavezetők munkájához elengedhetetlenül szükségesek.
 • A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket.
 • Egyedi igény szerint a szoros számsorozást megtartva és azt folytatva – az összefűzés során – további oldalakkal / tartalmakkal történő kiegészítésre van lehetőség.
 • A különböző szülői nyilatkozatokat – melyeket a szülők is aláírásukkal látnak el – a csoportnapló a GDPR törvénynek megfelelve nem tartalmazza. 

A szülői nyilatkozatokat a csoportnapló mellékleteként is használható, különálló dokumentumként biztosítjuk.

A megrendelés megítéléséhez nézzen bele a Bepillantóba, mely a teljes tartalomjegyzéket is tartalmazza, valamint néhány kiemelt oldalt.

  Portfólió-barát óvodai csoportnapló - Bepillantó (809,8 KiB)

  Portfólió-barát nemzetiségi óvodai csoportnapló - Bepillantó (195,8 KiB)

A másik Bepillantóban a szülői nyilatkozatokról talál információt.

  Portfólió-barát szülői nyilatkozatok óvodai csoportnaplóhoz - Bepillantó (305,8 KiB)

Az óvodai csoportnapló ára: (letölthető és nyomtatható, pdf formátumú fájl)

– 1 csoportos óvoda esetében bruttó 3.175 Ft

– 2-3 csoportos óvoda esetében:  bruttó 8.255 Ft

– 4-8 csoportos óvoda esetében: bruttó 15.240 Ft

– 9, vagy annál több csoportos óvoda esetében: bruttó 24.765 Ft

A megrendeléssel kapcsolatos további információk a megrendelő lapon találhatók.

  Portfólió-barát óvodai csoportnapló - Megrendelő lap (57,0 KiB)

Ajánljuk: bármilyen óvodai nevelési programmal dolgozó óvodák számára.