Megrendelhető a Vezetői pályázat elkészítése – összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai

Megrendelhető

Az előző évben megtartott szakmai napunkon hathatós támogatást kívántunk nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégáknak. A tartalmakat 2021. februárban aktualizáltuk.

Ha Ön arra a kérdésre, hogy „akarok-e vezető lenni?”, igennel válaszolt, és azt is megállapította, hogy a pályázati kiírásban szereplő minden feltételnek megfelel, a következő lépés a tartalmi és formai szempontból is hibátlan pályázat vagy vezetési program elkészítése és benyújtása. Ebben kívánunk hathatós támogatást nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

Szakmai napunk során az alábbi tartalmak kerültek kibontásra:

 • A pályázat formai megfelelősége: benyújtási határidő teljesülése, a kötelezően csatolandó dokumentumok megléte-hiánya, alaki és tartalmi követelmények teljesülése
 • Vezetői pályázat vagy vezetési program?
 • A vezetési program kerete – Az intézményvezetővel szemben elvárt öt terület tartalmi töltése:
  1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása
  2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása
  3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
  4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása
  5. A vezetői kompetenciák fejlesztése
 • A vezetői alkalmasság meggyőző bemutatása a szakmai életút értékelése során
 • A vezetési program tartalmi elemeinek koherenciája a vezetői és intézményi önértékelés önfejlődési / intézkedési terveivel
 • A vezetői program, valamint az éves munkatervek és beszámolók kapcsolatrendszere
 • Ellenőrző kérdések a vezetői pályázat/vezetési program benyújtása előtt:
  • Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra?
  • A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív gondolkodás, tervezés?
  • Hogyan tervezi a kollégákkal való együttműködést?
  • Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető?
  • Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit?
  • Hogyan jelenik meg a vezetői programban a nevelés tanulás eredményességének biztosítása?
  • Hogyan jelenik meg a programban a gyermekek/tanulók intézményen belüli és az intézményen kívüli foglalkoztatása?
  • Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás?
  • Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók nevelése, tanítása?

Amit ígérünkA vezetői csomag tartalmainak tanulmányozását követően tisztában lesznek a vezetői pályázattal szemben elvárt tartalmi és formai elvárásokkal. A Vezetői pályázat/Vezetési program „jó gyakorlat” (óvodai) példa – sablon útmutatásai alapján hathatós segítséget kapnak a szakmai elvárásoknak magas szinten megfelelő vezetői pályázat elkészítéséhez.

A vezetői pályázat elkészítését támogató szakmai csomag tartalma:

 • A pályázati rendszer jogszabályi háttere (ppt)
 • Vezetői pályázat szakmai elvárásai (ppt)
 • Intézmény specifikus önértékelési kézikönyv vezetői pályázathoz rendelhető tartalmak kiemelésével: “vezetői szemüvegen át” (1 db PDF dok.)
 • Kompetencia és értékelési területek röviden (3 db Word dok.)
 • Intézményi (óvodai) jó gyakorlat (6 db PDF dok.: önértékelési jegyzőkönyvek, önfejlesztési terv, intézkedési terv, összegző intézményi önértékelés)
 • Önértékelési jegyzőkönyv sablonok (3 db orientáló Word dok.) – Intézmények  vezetői részére (intézménytípusnak megfelelően)
 • SWOT analízis a pályázat tervezéséhez
 • Vezetői pályázat/Vezetési program “jó gyakorlat” (óvodai) példa – sablon (1 db Word dok.)
 • Példák: Szakértői vélemény; Vezetési program (óvodai); Vezetői pályázat (óvodai)

  Vezetői pályázat elkészítése - Megrendelő lap (57,5 KiB)

A szakmai anyag ára elektronikus formában: 7.500 Ft +áfa= 9.575 Ft