HACCP/higiéniai oktatás óvodákban, iskolákban dolgozóknak

Képzés

A köznevelési és oktatási intézményekben a HACCP-rendszer működtetésének lényeges eleme az élelmiszer biztonság megelőzése önellenőrzés útján, ezért nagyon fontos, hogy az élelmiszerekkel dolgozók, valamint az intézmények felelős vezetői (Jogszabályi környezet szerint élelmiszer-ipari vállalkozó) a munkaterületüket illetően megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek.

Az élelmiszer-higiéniai oktatás számonkéréssel zárul. A képzés végén a résztvevők tesztet írnak, a részvételről pedig Oktatási jegyzőkönyv és oklevél kerül kiállításra.

Ki gondolná, hogy a HACCP (Jelentése: Veszélyelemzés a Kritikus Szabályozási Pontokon) eredetét tekintve a tengerentúli Amerikához kapcsolódik, nálunk azonban az Európai Unióhoz való csatlakozásunk hozadékaként honosodott meg és, bár a tagállamok számára ajánlott, közülük egyedül Magyarországon kötelező az alkalmazása. A vonatkozó rendeletet a Magyarország területén előállított, illetve forgalomba hozott élelmiszerekre kell alkalmazni.

Jogszabályi háttér: Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 4. § értelmében:

  • Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az élelmiszerekkel foglalkozó dolgozók tevékenységüknek megfelelő módon higiéniai szempontból felügyelet alatt álljanak, és azokban az élelmiszer-higiéniai kérdésekben, amelyek munkájuk során érintik őket, rendszeresen megfelelő tájékoztatásban, oktatásban részesüljenek.
  • Külön jogszabály szerinti végzettséggel kell rendelkezniük az élelmiszer-előállítás és forgalmazás folyamatában részt vevő személyeknek.
  • Az intézményvezető köteles a munkába állást követő egy hónapon belül a munkavállalót a munkakörének megfelelően az élelmiszer-előállításra és -forgalmazásra vonatkozóan megfelelő oktatásban részesíteni.
  • Az oktatásnak tartalmaznia kell a helyes higiéniai gyakorlattal, illetve a nemzeti útmutatókkal és az adott élelmiszeripari vállalkozásra vonatkozó minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos ismeretanyagot.
  • Az oktatás megtartásáról, annak módjáról, dokumentálásáról, az oktatás hatékonyságának ellenőrzéséről az élelmiszeripari vállalkozó gondoskodik.
  • Amennyiben az élelmiszer-ellenőrző hatóság vizsgálatai során úgy ítéli meg, hogy a dolgozók nem rendelkeznek a területet érintő – a (4) bekezdés szerinti – kielégítő ismeretekkel, előírja az újbóli oktatás szükségességét, amelyet egy hónapon belül teljesíteni kell. Az ellenőrző hatóság ellenőrizheti a megismételt oktatás eredményességét.
  • A nem megfelelő oktatásból származó minden felelősség az intézmény vezetőjét terheli.

A képzésen részt vett kollégák az alábbiak szerint vélekedtek:

„Fontos volt számomra ez a képzés. Egyrészt, mert óvodavezetőként még soha nem vettem részt HACCP képzésen, másrészt pedig a képzés során olyan tudások elevenedtek fel bennem, amelyeket valójában tudtam, de nem alkalmaztam. Például, hogy az élelemmel dolgozók munkavégzés közben nem használhatnak ékszereket, és a festett köröm sem megengedett.”

„Itt tudtam meg, hogy az ételmaradékot – amennyiben az adott napon nem kerül elszállításra – hűteni kell, vagy például, hogy éppen az a kézfertőtlenítő szer, amit a mi dajkáink is használnak, a kézre történő felvitelt követően csak néhány másodperc várakozási idő után, nem pedig azonnal fejti ki a hatását.”

„Mindig gombóc van a torkomban, ha az ÁNTSZ ellenőrzéseire gondolok, most azonban számos ponton megnyugodtam.”

„Most már tudom, hogy miért is kell nekünk 4 felmosó vödör. Az előírások szerint minden egységhez külön edényt kell használni.”

„Vezetőtársaimnak is ajánlom, mert hitelesebbnek érzem magam az elvárások megfogalmazása, és azok számonkérése tekintetében is.”

Akiket várunk: fenntartótól függetlenül minden óvodai és iskolai “konyhás nénit”, óvodai dajkát, konyhai kisegítőt, és mindazokat a vezetőket, pedagógusokat, akiknek munkaköri feladataik közé tartozik az élelmiszer biztonság elérése, biztosítása

Oktató: a

Időpont: 2021. augusztus 27. (péntek) 9:00-11:00 óráig

Helyszín:  KMO Művelődési Központ, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Részvételi díj: bruttó 7.500 Ft/fő, illetve 4 vagy annál több jelentkező esetén bruttó 6.500 Ft/fő (egy intézményből történő jelentkezés esetén)

  HACCP/higiéniai oktatás óvodákban, iskolákban dolgozóknak - Jelentkezési lap (45,5 KiB)