Vezetői pályázat elkészítését támogató előadás és konzultáció a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyagai– „A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem hogy felkészüljünk rá.”

Megrendelhető

Szakmai programunkon hathatós támogatást kívántunk nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában első ízben, vagy újra pályázóként, vagy nyilvános pályázati kiírás nélkül vezetői feladatot vállalni szándékozó pedagógus kollégák számára.

Ha Ön arra a kérdésre, hogy „akarok-e vezető lenni?”, igennel válaszolt, és azt is megállapította, hogy a pályázati kiírásban szereplő minden feltételnek megfelel, a következő lépés a tartalmi és formai szempontból is hibátlan pályázat vagy vezetési program elkészítése és benyújtása. Ebben kívántunk hathatós támogatást nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

Az előadás és konzultáció során az alábbi tartalmak kerültek kibontásra:

 • A pályázat formai megfelelősége: benyújtási határidő teljesülése, a kötelezően csatolandó dokumentumok megléte-hiánya, alaki és tartalmi követelmények teljesülése
 • Vezetői pályázat vagy vezetési program?
 • A vezetői pályázat – vezetési program kerete – Az intézményvezetővel szemben elvárt öt terület tartalmi töltése:
  1. Az intézményi pedagógiai folyamatok – nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési, diagnosztikai – stratégiai vezetése és irányítása
  2. Az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív irányítása
  3. Az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
  4. Az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása
  5. A vezetői kompetenciák fejlesztése
 • A vezetői alkalmasság meggyőző bemutatása a szakmai életút értékelése során
 • A vezetési program tartalmi elemeinek koherenciája a vezetői és intézményi önértékelés önfejlődési / intézkedési terveivel
 • A vezetői program, valamint az éves munkatervek és beszámolók kapcsolatrendszere
 • Ellenőrző kérdések a vezetői pályázat/vezetési program benyújtása előtt:
  • Mi a pályázó által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • Milyen célokat fogalmaz meg a pályázó? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra?
  • A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez?
  • Hogyan tervezi a kollégákkal való együttműködést?
  • Hogyan, milyen témákban jelöli meg az erősségeit?
  • Hogyan látja pályázati programjában vezetői fejlődésének lehetőségeit?
  • Hogyan jelenik meg pályázati programjában a nevelés tanulás eredményességének biztosítása?
  • Hogyan jelenik meg a gyermekek/tanulók intézményen belüli és az intézményen kívüli foglalkoztatása?
  • Milyen szerepet kap pályázati programjában a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás?
  • Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók nevelése, tanítása?

Amit ígérünk:

 • A feldolgozásra került tartalmak és a pályázat elkészítését támogató szakmai csomag tanulmányozását követően a résztvevők tisztában lesznek a vezetői pályázattal szemben elvárt tartalmi és formai elvárásokkal.
 • A vezetői pályázat/vezetési program elkészítéséhez kapcsolódó óvodai példák, dokumentumok és sablonok, valamint a résztvevők számára biztosított szakmai tartalmak bármely intézménytípusra adaptálhatók, és hathatós segítséget nyújthatnak a szakmai elvárásoknak magas szinten megfelelő vezetői pályázat elkészítéséhez.

A vezetői pályázat elkészítését támogató szakmai csomag tartalma:

Prezentációk:

 • A pályázati rendszer jogszabályi háttere (ppt)
 • A pályázat formai követelményei (pdf+ppt hangalámondással)
 • Vezetői pályázat szakmai elvárásai (pdf+ppt hangalámondással)
 • Vezetői kompetenciák (ppt)

Szakmai anyagok:

 • Intézményspecifikus önértékelési kézikönyv az intézményvezetői pályázathoz rendelhető tartalmak kiemelésével: „Vezetői szemüvegen át” (1 db PDF dok.)
 • Kompetencia és értékelési területek  – vezetői, pedagógus, intézményi) röviden (3 db Word dok.)
 • Jegyzőkönyvek, intézkedési tervek (Vezetői, intézményi önértékelés: összegzés; jegyzőkönyv; önfejlődési terv; intézkedési terv – pdf, jegyzőkönyv sablonok – Word
 • Adatgyűjtés a vezetői pályázat elkészítéséhez – Word ( SWOT- Így is lehet – word; Belbin-féle csapattag-típus kérdőív – Pdf; Példák és módszertani javaslat a pályázat elkészítéséhez szükséges adatok és információk összegyűjtéséhez; Az óvoda/iskola kulcsfolyamatai)
 • Vezetői pályázat/Vezetési program (óvodai) sablon (1 db Word dok.)
 • Kész példák: szakértői vélemény; vezetési program; vezetői pályázat: óvoda; általános iskola – pdf

Akik személyesen nem tudtak részt venni a rendezvényen, de a szakmai anyagokra igényt tartanak, megrendelés esetén elektronikus formában tudjuk biztosítani azokat 2023. február 7-től.

A szakmai csomag ára: bruttó 12.700 Ft (10.000 Ft+Áfa)

  Vezetői pályázat elkészítését támogató előadás és konzultáció a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyagai - Megrendelő lap (59,5 KiB, 74 hits)