ÚJ Fejlődési napló – Az óvodás gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció – Megrendelhető a Fejlődési napló I., II., III., IV.

Megrendelhető

Az óvodák igényeire alapozottan készült kötelezően vezetendő dokumentumok mindegyike összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokkal. Az új Fejlődési naplóban a dokumentálás egyszerű és átlátható.

A MÓD-SZER-TÁR négy fejlődési naplót fejlesztett ki az elmúlt évek során, melyek mindegyike részletes és naprakész információt tartalmazhat a gyermekek fejlettség állapotáról. Az eddigi módosításokat, valamint a Fejlődési napló IV. dokumentum elkészítését a jogszabályi változások, valamint az óvodapedagógusi igények generálták.

A Fejlődési naplók legfontosabb tartalmi és formai jellemzői Fejlődési
napló
I.
Fejlődési
napló
II.
Fejlődési
napló
III.
Fejlődési
napló
IV.
Törvényi háttér megjelenítése x x x x
Módszertani ajánlás a dokumentum vezetéséhez x x x x
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 2-3 éves kortól 6-7 éves korig tartalmazza:
 • adatokat, információkat, és az anamnézist
x x x x
 • évente 2 alkalommal a gyermek (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés) fejlődésének mutatóit
x x x
 • évente 2 alkalommal Fejlődés mutató összesítő adatlap: értelmi, lelki, szociális, testi fejlődés mutatóit
x
 • mellékletként a Fejlődés mutató összesítő adatlapot és dr. Bakonyi Anna: Fejlődési naplót segítő kategóriák rendszerét (segédanyagot a részletes, szöveges értékeléshez) – A melléklet elfogadásához nevelőtestületi határozat szükséges.
x x x
 • az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket: pld. neveltségi szintmérés eredményeit
x x
 • a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt
x x x x
 • a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket; a családi beszélgetések (fogadóóra, családlátogatás stb.) időpontjait, tapasztalatait, a résztvevők aláírásait
x x x x
 • amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait
x x x x
 • a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait
x x x x
 • játék, tevékenység, mese, feladat ajánlást az egyes területek fejlesztéséhez
x
 • Dr. Bakonyi Anna: Fejlődési naplót segítő kategóriák rendszere (segédanyag a részletes, szöveges értékeléshez)
x x
A fejlettség állapot rögzítése egyéni fejlesztési tervként is értelmezhető x x x x
A dokumentálás egyszerű és átlátható: értékelés jelzése a megfelelő kategória helyén: x x
A dokumentálás egyszerű és átlátható: értékelés jelzése a megfelelő kategória helyén: X vagy I=Igen, R= Részben, N= Nem. x x
A dokumentálás egyszerű és átlátható: évente 2 alkalommal a Fejlődés mutató összesítő adatlap kitöltésére kerül sor, mely dokumentum alkalmas lehet a szülők által az OH-hoz tárgyév január 15-ig benyújtható, a tankötelezettség további egy évvel történő halasztásának alátámasztására. x
Az óvodapedagógusok és a szülők számára egyaránt könnyen értelmezhető x x x x
A szempontok segítséget nyújthatnak a szülők számára is x x x x
A napló formátuma: PDF x x x
A napló formátuma: Word x
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció ára 10.000+Áfa
12.700 Ft
10.000+Áfa
12.700 Ft
10.000+Áfa
12.700 Ft
12.000+Áfa 15.240 Ft
Megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével x x x x

  Fejlődési napló - Megrendelőlap (41,5 KiB)

Bepillantás:

  Fejlődési napló I. (807,5 KiB)

  Fejlődési napló II. (482,5 KiB)

  Fejlődési napló III. (492,5 KiB)

  Fejlődési napló IV. (473,6 KiB)