Új! Aktuális! Hatályos! – Módszertani ajánlás óvodapedagógiai szakmai vélemény elkészítéséhez a tankötelezettség megkezdésének vagy további egy évig történő halasztásának megalapozott döntéséhez a szülők és az Oktatási Hivatal számára – Fejlődés mutató összesítő adatlap

Megrendelhető

Módszertani ajánlásunkkal segíteni kívánjuk a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos jogszabályok megfelelő értelmezését és intézményi gyakorlatát.

Amit az óvodapedagógusoknak feltétlenül tudni kell:

 • Az Oktatási Hivatal a szülő kérelméhez csatolt Fejlődés mutató összesítő adatlap alapján dönthet a gyermek tankötelezettségi idejének megállapításáról vagy pedagógiai szakértői bizottság általi vizsgálat kezdeményezéséről.
 • 2020. január 01-től iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából a pedagógiai szakszolgálatok csak az Oktatási Hivatal kezdeményezésére indítanak iskolaérettségi vizsgálatot. Megszűnt tehát az a korábbi gyakorlat, hogy az óvoda vagy a szülő, adott év szeptember 01. és december 31. közötti időszakban kezdeményezheti az iskolaérettségi vizsgálatot a szakszolgálatoknál.
 • Az Oktatási Hivatal minden naptári év január 01 – 15 között a szülő által benyújtott tankötelezettség megkezdésére vagy halasztására irányuló kérelem alapján dönt a szakértői bizottság kirendeléséről az iskolaérettség megállapítása céljából.
 • Ugyanakkor a 20/2012. EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 93/A. §- a szerinti „A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció”, – mint kötelező óvodai nyomtatvány – óvodapedagógiai szakmai véleményt nyújt a tankötelezettség megkezdésének vagy további egy évig történő halasztásának megalapozott döntéséhez az Oktatási Hivatal számára. Ez az óvodai dokumentum részletesen tartalmazza a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének mutatóit az óvodai nevelés teljes időszakára
 • A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. EMMI rendelet 17. § (1) l.) pontja értelmében az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja közt elvégzett vizsgálatoknál csak az ötödik életévüket betöltött, de hat évesnél fiatalabb sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében tesz javaslatot a szakértői bizottság tankötelezettség teljesítésének következő tanévtől történő megkezdésére vagy további egy év óvodai nevelésre.

A Mód-Szer-Tár által összeállított Fejlődés mutató összesítő adatlap abban segíti az óvodapedagógus – és kérelem esetében – az Oktatási Hivatal és a szakértői bizottság munkáját, hogy:

 • Az iskola megkezdéséhez szükséges képességek és készségek folyamatos változásait, az előrehaladás ütemét egyszerűen és nyomon követhető módon, félévenkénti rendszerességgel mutassa be, kiemelve a szükséges fejlődést segítő nevelési feladatokat, az esetleges lemaradás vagy megkésettség mértékét.
 • A dokumentumban az 5-ös értékű skála a hozzárendelt és a Rendeletben is meghatározott fejlettségi mutatók segítségével szemléletesen tájékoztatja a szülőt is gyermeke személyiségfejlődésének óvodapedagógiai tapasztalatairól, ezáltal segíti a szülő döntését a tankötelezettség korai (6. életévet megelőző) megkezdésére, vagy a halasztásra vonatkozó kérelme benyújtásának döntéséhez.

Akiknek ajánljuk:

 • Azoknak az óvodának, akik nem a Mód-Szer-Tár által kifejlesztett és 2020. október hónapban megjelent legújabb, IV. Fejlődési naplót alkalmazzák, mivel az új fejlődési napló fő tartalmi eleme maga a Fejlődés mutató összesítő adatlap.
 • A Fejlődés mutató összesítő adatlap szakmai dokumentumot az óvodák által vezetett „A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentum” (bármilyen fejlődési napló) részeként ajánljuk használni, ezért az érvényben lévő Fejlődési napló kiegészítéséhez (módosításához) nevelőtestületi döntés szükséges.

Megrendelőinkkel elektronikus formában (Word, PDF) osztjuk meg az alábbi tartalmakat:

 1. Fejlődés mutató összesítő adatlap
 2. Fejlődés mutató összesítő adatlap elkészítését (szöveges értékelést) segítő kategóriák rendszere

A módszertani segédanyag ára (elektronikus formában): 12.000+Áfa, bruttó 15.240 Ft

  Módszertani ajánlás óvodapedagógiai szakmai vélemény elkészítéséhez - Megrendelőlap (46,0 KiB)

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő