„Téma/Projekt-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

Megrendelhető

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF formátumban a 2020/2021-es nevelési évre – Csoportprofillal kibővítve.

A Mód-Szer-Tár partneróvodáinak bevonásával és a tapasztalatok folyamatos beépítésével készült óvodai csoportnaplót már az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazza. Az óvodák által kötelezően használatos dokumentum – összhangban az Óvodai nevelés országos alapprogramjával – megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (1) – (3) bekezdésekben foglalt elvárásoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 GDPR rendeletével.

A csoportnapló kiválóan illeszthető bármely profilt képviselő nevelési programhoz.

A csoportnapló nevelési és tanulási tervei és a javasolt értékelési gyakorlat megfelel a pedagógus önértékelés és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyeleti ellenőrzés), valamint a pedagógiai portfólióval szembeni szakmai elvárásoknak is.

A dokumentum kötelező elemei:

 • Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak és a pedagógiai munkát segítők neve, a megnyitás és lezárás helye és időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegző lenyomatának helye, a pedagógiai program neve.
 • A gyermekek neve és óvodai jele.
 • A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődei ellátásban részesültek.
 • A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve.
 • A napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek.
 • A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban.
 • Nevelési éven belüli időszakonként; a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: a külső világ tevékeny megismerése, verselés-mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; mozgás, valamint az értékeléseket/reflexiókat.
 • A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit.
 • Feljegyzést a csoport életéről.

A kötelező tartalmakon túl:

 • Csoportprofil
 • Éves tanulási terv
 • A jogszabályi és statisztikai adatszolgáltatásokra építve tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és az óvodavezetők munkájához elengedhetetlenül szükségesek.
 • A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket.
 • Egyedi igény szerint – a szoros számsorozást megtartva és azt folytatva az összefűzés során – további oldalakkal / tartalmakkal történő kiegészítésre van lehetőség.
 • A különböző szülői nyilatkozatokat – melyeket a szülők is aláírásukkal látnak el – a csoportnapló a GDPR törvénynek megfelelve nem tartalmazza. Különálló dokumentumként biztosítjuk.

A megrendelés megítéléséhez nézzen bele a Bepillantóba, mely a teljes tartalomjegyzéket is tartalmazza, valamint néhány kiemelt oldal.

A másik Bepillantóban a szülői nyilatkozatokról talál információt.

Az óvodai csoportnapló ára: (letölthető és nyomtatható, pdf formátumú fájl)

1 csoportos óvoda esetében bruttó 2.000 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében bruttó 6.000 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében bruttó 11.500 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 19.000 Ft

Az Óvodai csoportnaplót kiegészítő Szülői nyilatkozatok a csoportnaplótól függetlenül, önálló dokumentumként is megrendelhető.

A szülői nyilatkozatok terjedelme 21, A/4-es oldal. Word és PDF formátumban is megküldjük. A Word dokumentum szabadon szerkeszthető, kiegészíthető, saját intézményre, csoportra alakítható.

Óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok ára:

1 csoportos óvoda esetében bruttó 635 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében bruttó 1.905 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében bruttó 3.810 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 6.096 Ft

A megrendeléseket 2020. augusztus 10-től tudjuk teljesíteni.

A megrendeléssel kapcsolatos további információk a megrendelő lapon találhatók.

  Téma/Projekt-barát óvodai csoportnapló - Megrendelő lap (57,0 KiB)

  Téma/Projekt-barát óvodai csoportnapló - Bepillantó (424,5 KiB)

  Óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok - Bepillantó (461,6 KiB)

Ajánljuk: bármilyen óvodai nevelési programmal dolgozó óvodák számára.