Tájékoztató segédanyag bölcsőde és mini bölcsőde létesítéséhez – Jogszabálygyűjtemény

Bölcsőde

Szakmai segítségnyújtás bölcsőde és mini bölcsőde létesítéséhez fenntartók és leendő működtetők számára.

A bölcsődei ellátási rendszer országos méretekre kiterjedő fejlesztésének köszönhetően már számos új bölcsőde és mini bölcsőde működik, melyek számának további emelkedése várható. Több más lehetőség mellett például a közeljövőben a Magyar Falu Program keretében jelennek meg újabb pályázati lehetőségek. /TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde)/

Tájékoztató segédanyagunkkal a közös igazgatású óvoda-bölcsődék, integrált intézmények, az önállóan működő mini bölcsődék és bölcsődék alapítóinak és leendő működtetőinek kívánunk segítséget és eligazodást nyújtani.

Az intézmény alapításához szükséges jogszabályok gyűjteményét értelmezést segítő magyarázatokkal egészítettük ki.

Az összesen 19 A/4-es oldal terjedelmű (pdf formátumú) jogszabály gyűjtemény tartalma:

  • Bevezetés
  • A bölcsőde, mini bölcsőde létesítésének feltételei
  • Hivatkozott jogszabályok
  • Jegyzék a bölcsődei ellátás eszközeiről és felszereléséről
  • A működés engedélyezéséhez – szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéshez -, szükséges iratok
  • Állami fenntartó esetén
  • Nem állami fenntartó esetén
  • Szolgáltatással kapcsolatos iratok
  • A bölcsőde, mini bölcsőde szakmai programja

Megrendelőinket – a megrendelést követő egy évben – folyamatosan tájékoztatjuk a bölcsőde és mini bölcsőde létesítését érintő jogszabályi változásokról.

Következő bölcsődéket támogató szakmai segédanyagunk a bölcsődék szakmai ellenőrzésére (Kormányhivatali ellenőrzésre) való felkészülést lesz hivatott segíteni.

A tájékoztató segédanyag ára: 3.000 Ft+Áfa

  Tájékoztató segédanyag bölcsőde és mini bölcsőde létesítéséhez - Megrendelő laő (15,8 KiB)

A dokumentum megrendelhető a kitöltött megrendelőlap megküldésével (e-mailen, faxon, vagy postai úton).

A megrendelő lapon megadott e-mail címre pdf formátumban megküldjük a segédanyagot, a megrendelést követő 2 munkanapon belül.

A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.

A számla fizetési határideje: a kiállítástól számított 8 nap. (Az ettől eltérő fizetési határidő kérését kérjük, hogy a megrendelő lapon jelezze!)