Tájékoztatás a 2024. évi pedagógusminősítési keretszámokról

Egyebek

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése alapján megjelent közlemény ezen a linken érhető el.

A minősítésre jelentkezés minden esetben a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, különös feltétel meghatározása nélkül. Ezáltal a pedagógusok széles körének nyílik továbbra is lehetősége magasabb fokozat elérésére. A Pedagógus II. fokozatot célzó minősítési eljárásra kötelező jelentkeztetni azokat a pedagógusokat, akik a Pedagógus I. fokozatba való bekerülést követően a jelentkezés határidejéig 9 év szakmai gyakorlatot szereztek.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértői, illetve a szaktanácsadói feladatok ellátásához szükséges pályázaton való részvétel egyéb feltételei, a hiányterületekre vonatkozó információk és keretszámok az alábbi helyen tekinthetők meg.

A kormányrendelet 1. § (2a) bekezdése alapján önkéntes alapon jelentkezhet a 2023. évi minősítési eljárásra a szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatója, az egyházi szolgálati jogviszonyban nevelő-oktató tevékenységet ellátó, pedagógus szakképzettséggel rendelkező tanár munkakört ellátó személye, a felsőoktatási intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottja és munkavállalója, valamint a fakultatív hitoktatásban és hit- és erkölcstanoktatásban közreműködő személy is. Az érintettek a jelentkezés módjáról a Jelentkezési lapon olvashatnak részletesebben.

Az Oktatási Hivatal (OH) valamennyi köznevelési, gyermekvédelmi és szakképző intézménynek elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, valamint a jelentkezési lapokat, amelyek itt is elérhetők.