„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

Megrendelhető

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF formátumban

Az óvodák által kötelezően használatos dokumentum – összhangban az Óvodai nevelés országos alapprogramjával – megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (1) – (3) bekezdésekben foglalt elvárásoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 GDPR rendeletével.

A „portfólió-barát” óvodai csoportnapló a Mód-Szer-Tár partneróvodáinak bevonásával és a tapasztalatok folyamatos beépítésével készült, és az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazza.

Örömmel töltenek el bennünket a csoportnapló használóinak, valamint számos szakértő visszajelzése, mi szerint a dokumentáció tartalma:

 • Minden tekintetben megfelel a csoport szintű tervezéssel/értékeléssel szemben támasztott, és az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásoknak.
 • Egyaránt nyújt segítséget a gyakornok és a már régebb óta hivatását gyakorló kollégák tervező és értékelő munkájához.
 • Számos tartalom változtatás nélkül, vagy minimális korrekcióval beemelhető a pedagógiai portfolióba. Pld. A tevékenységekben megvalósuló tanulási tervek a pedagógiai portfólió kötelező tartalmi elemeként ismert tematikus tervek formájában realizálódnak. Ez lehetővé teszi, hogy a pedagógiai portfólió feltöltése során kész tartalmak álljanak az óvodapedagógusok rendelkezésére.
 • A csoport szokásrendszerének tervezésére félévente kerül sor, míg annak értékelését negyedévente javasoljuk elvégezni.
 • A csoportnapló tizennégy tanulási tervezési egységet tartalmaz, mely egységek négy hetet ölelnek fel. Igény szerint lehetőség van arra, hogy egy-egy témához/projekthez ennél kevesebb vagy több hét kapcsolódjon.
 • A képességfejlesztés tervezése szükség szerint három differenciálási szintre javasolt. I. szint: sajátos nevelési igényű gyermekek, II szint: a standardhoz közelítő „átlagos képességű” gyermekek, III. szint: a tehetséges, kreatív képességekkel rendelkező gyermekek. A szintek jelölését azonban a napló nem tartalmazza, ezt az óvodapedagógusokra bízza.
 • A tanulási terveket minden esetben egy rövid reflexió zárja.

A csoportnapló kiválóan illeszthető bármely profilt képviselő nevelési programhoz.

A dokumentum kötelező elemei:

 • Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak és a pedagógiai munkát segítők neve, a megnyitás és lezárás helye és időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegzők lenyomatának helye, a pedagógiai program neve.
 • A gyermekek neve és óvodai jele.
 • A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak.
 • A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve.
 • A napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek.
 • A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban.
 • Nevelési éven belüli időszakonként; a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése, valamint az értékeléseket/reflexiókat.
 • A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit.
 • A hivatalos csoportlátogatásokat, a látogatás célját, időpontját, a látogató nevét és beosztását, a látogatás szempontrendszerét, a látogatás eredményét.
 • Feljegyzést a csoport életéről.

A kötelező tartalmakon túl:

 • Éves tanulási terv.
 • A jogszabályi és statisztikai adatszolgáltatásokra építve tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és az óvodavezetők munkájához elengedhetetlenül szükségesek.
 • A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket.
 • Egyedi igény szerint a szoros számsorozást megtartva és azt folytatva – az összefűzés során – további oldalakkal / tartalmakkal történő kiegészítésre van lehetőség.
 • A különböző szülői nyilatkozatokat – melyeket a szülők is aláírásukkal látnak el – a csoportnapló a GDPR törvénynek megfelelve nem tartalmazza.

A megrendelés megítéléséhez hamarosan megtekinthető lesz a teljes tartalomjegyzék, valamint néhány kiemelt oldal.

Az óvodai csoportnapló ára: (letölthető és nyomtatható, pdf formátumú fájl)

– 1 csoportos óvoda esetében 2.000 Ft

– 2-3 csoportos óvoda esetében: 6.000 Ft

– 4-8 csoportos óvoda esetében: 11.500 Ft

– 9, vagy annál több csoportos óvoda esetében: 19.000 Ft

 • A napló megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével (e-mailen, faxon, vagy postai úton),
 • Az óvodai csoportok számát a KIR-ben szereplő hivatalos adatoknak megfelelően kérjük jelezni.
 • A megrendeléseket 2019. augusztus 1-től tudjuk teljesíteni. A megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldjük a naplót és a megnyitáshoz szükséges jelszót. Megnyitás után az intézmény igényeinek megfelelő számban nyomtatható, sokszorosítható.
 • A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.
 • A számlát a KIR-ben szereplő hivatalos adatoknak (óvodai csoportok száma) megfelelően, megegyezően állítjuk ki.
 • A számla fizetési határideje: a kiállítástól számított 8 nap. (Az ettől eltérő fizetési határidő kérését, kérjük, a megrendelő lapon jelezze.)

Ajánljuk: bármilyen óvodai nevelési programmal dolgozó óvodák számára.

  Portfólió-barát óvodai csoportnapló - Megrendelő laő (41,0 KiB)

  ÓVODAI CSOPORTNAPLÓT KIEGÉSZÍTŐ SZÜLŐI NYILATKOZATOK (462,3 KiB)

  Bepillantó a Portfólióbarát óvodai csoportnaplóba (668,4 KiB)