„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

Megrendelhető

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF formátumban a 2020/2021-es nevelési évre – Csoportprofillal kibővítve.

Az óvodák által kötelezően használatos dokumentum – összhangban az Óvodai nevelés országos alapprogramjával – megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (1) – (3) bekezdésekben foglalt elvárásoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 GDPR rendeletével.

A „portfólió-barát” óvodai csoportnapló a Mód-Szer-Tár partneróvodáinak bevonásával és a tapasztalatok folyamatos beépítésével készült, és az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazza. 

Örömmel töltenek el bennünket a csoportnapló használóinak, valamint számos szakértő visszajelzése, mi szerint a dokumentáció tartalma:

 • Minden tekintetben megfelel a csoport szintű tervezéssel/értékeléssel szemben támasztott, és az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásoknak.
 • Egyaránt nyújt segítséget a gyakornok és a már régebb óta hivatását gyakorló kollégák tervező és értékelő munkájához.
 • Számos tartalom változtatás nélkül, vagy minimális korrekcióval beemelhető a pedagógiai portfólióba. Pld. A tevékenységekben megvalósuló tanulási tervek a pedagógiai portfólió kötelező tartalmi elemeként ismert tematikus tervek formájában realizálódnak. Ez lehetővé teszi, hogy a pedagógiai portfólió feltöltése során kész tartalmak álljanak az óvodapedagógusok rendelkezésére. 
 • A csoport szokásrendszerének tervezésére félévente kerül sor, míg annak értékelését negyedévente javasoljuk elvégezni. 
 • A csoportnapló tizennégy tanulási tervezési egységet tartalmaz, mely egységek négy hetet ölelnek fel. Igény szerint lehetőség van arra, hogy egy-egy témához/projekthez ennél kevesebb vagy több hét kapcsolódjon. 
 • A képességfejlesztés tervezése szükség szerint három differenciálási szintre javasolt. I. szint: sajátos nevelési igényű gyermekek, II szint: a standardhoz közelítő „átlagos képességű” gyermekek, III. szint: a tehetséges, kreatív képességekkel rendelkező gyermekek. A szintek jelölését azonban a napló nem tartalmazza, ezt az óvodapedagógusokra bízza.
 • A tanulási terveket minden esetben egy rövid reflexió zárja.

A csoportnapló kiválóan illeszthető bármely profilt képviselő nevelési programhoz. 

A dokumentum kötelező elemei:

 • Az óvoda neve, OM azonosítója és címe, a nevelés aktuális éve, a csoport megnevezése, a csoport óvodapedagógusainak és a pedagógiai munkát segítők neve, a megnyitás és lezárás helye és időpontja, az óvodavezető aláírása, az óvodai körbélyegzők lenyomatának helye, a pedagógiai program neve.
 • A gyermekek neve és óvodai jele.
 • A fiúk és lányok számának összesített adatai, ezen belül megadva a három év alatti, a három-négyéves, a négy-ötéves, az öt-hatéves a hat-hétéves gyermekek számát, a sajátos nevelési igényű gyermekek számát, továbbá azon gyermekek számát, akik bölcsődések voltak.
 • A nevelési évben tankötelessé váló gyermekek neve.
 • A napirend, a napirend szerinti tevékenységek időtartama és a tevékenységek.
 • A hetente ismétlődő közös tevékenységeket tartalmazó hetirend napi bontásban.
 • Nevelési éven belüli időszakonként; a nevelési feladatokat, a szervezési feladatokat, a tervezett programokat és azok időpontjait, a gyermekek fejlődését elősegítő tartalmakat a következő bontásban: verselés, mesélés, anyanyelvi nevelés; ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka; mozgás; a külső világ tevékeny megismerése, valamint az értékeléseket/reflexiókat. 
 • A gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek, foglalkozások keretében az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységi formák tartalmi elemeit.
 • Feljegyzést a csoport életéről.

A kötelező tartalmakon túl: 

 • Csoportprofil
 • Éves tanulási terv
 • A jogszabályi és statisztikai adatszolgáltatásokra építve tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és az óvodavezetők munkájához elengedhetetlenül szükségesek.
 • A szülői értekezletekről készült feljegyzéseket.
 • Egyedi igény szerint a szoros számsorozást megtartva és azt folytatva – az összefűzés során – további oldalakkal / tartalmakkal történő kiegészítésre van lehetőség.
 • A különböző szülői nyilatkozatokat – melyeket a szülők is aláírásukkal látnak el – a csoportnapló a GDPR törvénynek megfelelve nem tartalmazza. Különálló dokumentumként biztosítjuk.

A megrendelés megítéléséhez nézzen bele a Bepillantóba, mely a teljes tartalomjegyzéket is tartalmazza, valamint néhány kiemelt oldal.

A másik Bepillantóban a szülői nyilatkozatokról talál információt.

Az óvodai csoportnapló ára: (letölthető és nyomtatható, pdf formátumú fájl)

1 csoportos óvoda esetében bruttó 2.000 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében bruttó 6.000 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében bruttó 11.500 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 19.000 Ft

Az Óvodai csoportnaplót kiegészítő Szülői nyilatkozatok a csoportnaplótól függetlenül, önálló dokumentumként is megrendelhető.

A szülői nyilatkozatok terjedelme 21, A/4-es oldal. Word és PDF formátumban is megküldjük. A Word dokumentum szabadon szerkeszthető, kiegészíthető, saját intézményre, csoportra alakítható.

Óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok ára:

1 csoportos óvoda esetében bruttó 635 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében bruttó 1.905 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében bruttó 3.810 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 6.096 Ft

A megrendeléseket 2020. augusztus 10-től tudjuk teljesíteni.

A megrendeléssel kapcsolatos további információk a megrendelő lapon találhatók.

  Portfólió-barát óvodai csoportnapló - Megrendelő lap (56,0 KiB)

  Portfólió-barát óvodai csoportnapló - Bepillantó (767,9 KiB)

  Óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok - Bepillantó (461,6 KiB)

Ajánljuk: bármilyen óvodai nevelési programmal dolgozó óvodák számára.