Pedagógus TÉR – Óvodák – Adaptálható szabályozás

Megrendelhető

A teljesítményértékelés jogi szabályozása és az oviKRÉTA PED TÉR felületének kötelező alkalmazása a rendszer működtetéséhez biztos alapot és hátteret jelenthet. Ugyanakkor, bár – mint dokumentum – nem kötelező a szabályzat alkotás, azonban …

… az illetmények jövőbeni eltérítésének lehetőségét biztosító értékelés helyi rendszerének vannak elengedhetetlen garanciális elemei, melyek az érintettek számára nyilvánosak:

 • a nevelőtestület bevonódásának biztosításával meghatározásra kerülő alapelvek,
 • a közreműködők körének kijelölése, szerepeik meghatározása,
 • a személyre szabott éves teljesítménycélok meghatározásának módja,
 • az egyedi intézményi értékelési szempont kialakításának módja,
 • az egységes értékelési szempontokhoz rendelt belső szempontok rendszere,
 • valamint a feladatok ütemezése.

Az óvodák számára készült TÉR-dokumentum adaptálásával hathatós támogatást kívánunk nyújtani az igazgatók és nevelőközösségeik számára a kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer helyi szabályozásához.

A szabályozás – és majdan a rendszer működtetése során is – fontos, hogy az értékelők és az értékeltek a jogszabályi elvárások és a módszertani javaslatok figyelembevételével „egy nyelven beszéljenek”. Közösen értelmezzék az ágazati, és határozzák meg az intézményi szintű célokat, az olykor komoly konfliktus helyzetek kialakulását megelőző alapelveket, és az értékelés egységes szempontjaihoz lehetőség szerint konszenzussal határozzák meg a kompetencia és teljesítmény objektív megítélésére alkalmas belső értékelési szempontokat.

A dokumentum – példaként – konkrétan egy több telephellyel működő óvoda teljesítményértékelésének szabályozása, mely saját intézményhez igazítható, adaptálható.

Felépítése követi a jogszabályi erővel bíró szakmai, módszertani ajánlást (Az Oktatási Hivatal által közzétett, a köznevelési intézményekre vonatkozó TÉR-dokumentumok a pedagógusok és vezetők teljesítményértékeléséhez  itt olvashatók.)

Az intézményi szabályozásra javasolt tartalmak között rangos helyet kell, hogy elfoglaljanak a közösen kialakított alábbi alapelvek, illetve azok részletes kifejtése, mint a:

 • célorientáltság elve,
 • fejlesztő szándék elve,
 • pedagógiai megalapozottság elve,
 • sokoldalúság elve,
 • mérhetőség, objektivitás elve,
 • kivitelezhetőség elve,
 • konszenzus elve.

Az egyes alapelvek szabályként kerültek megfogalmazásra, és adott esetben a működtetés garanciáiként értelmezhetők.

A törzsdokumentumhoz (TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER – kompetencia és teljesítményalapú értékelés – ÓVODA) a jogszabályi elvárás szerinti tartalommal függelékként kapcsolódnak az egységes értékelési szempontokhoz rendelt belső értékelési, valamint az évente meghatározásra kerülő „7. Egyedi intézményi értékelési szempont” sablonok, melyek az oviKRÉTA rendszerben történő rögzítést megelőzően – módszertani segédanyagkénttámogatják az évenként változó/változtatható tartalmak tudatos átgondolását, tervezését. Tehát a sablonok és munkadokumentumok az érintettek bevonódásának biztosításával a saját belső szempontrendszer kialakítását hivatottak támogatni tekintettel arra, hogy az oviKRÉTA felületen a felkészülés ezen fázisa nem végezhető. A kész függelékek oviKRÉTA felületen történő megosztása (a tartalmak bemásolásával) óvodaigazgatói hatáskör.

Függelék sablonok:

 • TÉR Szabályozó 1. sz. Függelék – Óvodapedagógus (sablon)
 • TÉR Szabályozó 1. sz. Függelék – Nemzetiségi óvodapedagógus (sablon)
 • TÉR Szabályozó 2. sz. Függelék – Óvodapszichológus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő (sablon)
 • TÉR Szabályozó 3. sz. Függelék – NOKS (sablon)

Az alábbi értékeltek vonatkozásában egy-egy példát is tartalmazó munkadokumentummal is támogatni kívánjuk a helyi szabályozás kialakítását:

 • Munkadokumentum- Óvodapedagógus – egységes belső szempontok – példákkal
 • Munkadokumentum- NOKS – egységes belső szempontok – példákkal
 • Munkadokumentum- Gyógypedagógus – egységes belső szempontok – példákkal
 • Munkadokumentum- Óvodapszichológus – egységes belső szempontok – példákkal
 • Munkadokumentum- Igazgató helyettes – egységes belső szempontok – példákkal

További segédleteink:

 • Munkadokumentum- 1. sz. függelékhez_Dokumentumelemzés_mérőeszköz – példákkal
 • Munkadokumentum- Sablon_  ..sz. függelékhez_ mérőeszköz
 • 70 ÖTLET óvodapedagógusok személyre szabott teljesítménycéljaihoz

A személyre szabott teljesítménycélok szakmai, nevelési/módszertani, valamint egyéb területeket ölelnek át, és magukban foglalhatnak az alapfeladatként elvégzett tevékenységekkel kapcsolatos, egyértelmű minőségi vagy egyéb mutatóhoz kapcsolódó elemeket is. A teljesítménycélok minden pedagógus esetében egyéniek és eltérőek, melyeket (3 teljesítménycélt) az értékelő vezető az értékelendő személlyel egyeztetve közösen, legkésőbb szeptember 30-ig kell, hogy meghatározzon. 

Ajánljuk: Fenntartótól függetlenül azoknak az óvodáknak:

 • ahol az érintettek számára fontos a biztonságot nyújtó, garanciát is jelentő szabályozás,
 • ahol az érintettek a bevezetés előkészítési szakaszában módszertani segítséget szeretnének igénybe venni,
 • ahol az érintettek számára átlátható kell, hogy legyen a szervezet, melynek egyik alappillére az „egy nyelven„ kommunikálás, a közös szabályozás.

Nem ajánljuk: Fenntartótól függetlenül azoknak az óvodáknak:

 • ahol az érintettek ismerik a vonatkozó jogszabályokat és azokat elegendőnek tartják,
 • ahol az érintettek könnyen és jól tudják értelmezni a jogszabályi tartalmakat
 • ahol az érintettek rendelkeznek hasznosítható teljesítményértékelési tapasztalatokkal

Megrendelőink a törzsdokumentumot, valamint a fentebb már felsorolásra került, összesen 13 segítő tartalmat kapják Word formátumban, letölthető elektronikus formában.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

A szakmai ajánlat margójára: „A lényeg nem mindig az volt, hogy azt csináld, amit akarsz. A lényeg az volt, hogy azt csináld, amit csinálsz, és azt jól csináld.”

Ára: 15.000 Ft+Áfa, bruttó 19.050 Ft

  Pedagógus TÉR – Óvodák – Adaptálható szabályozás - Megrendelő lap (21,9 KiB, 107 hits)