Pedagógus önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig a 2021. január 1-től hatályos Összevont önértékelési Kézikönyv alapján

Megrendelhető

Új terület a 9. számú pedagógus kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök formálásának módja

Önértékelési csomagjaink alkalmasak arra, hogy az éves munkaterv szerinti ütemezésben támogassa az éppen aktuális önértékeléseket. A részdokumentumok (feladatterv, értékelési sablonok, kérdőívek, interjú tervek, önfejlődési terv, intézkedési terv sablonok stb.) megfelelnek a kézikönyv elvárásainak. Alkalmazásuk révén az OH informatikai felületére feltöltendő dokumentumok előkészítését teljes mértékben támogatja/tartalmazza.

A csomag tartalma (melyeket Word formátumban e-mailen küldünk meg):

0. Belső elvárások kialakítása – Segédanyag (kivéve PSZ)

1. Az önértékeléshez kapcsolódó feladatok javasolt megosztása

2.a.  Feladatterv – Minta– Segédanyag (kivéve PSZ)

2.b.  Feladatterv– Sablon

3. Dokumentumelemzés– Sablon

4. Óra/Foglalkozás látogatás –Megfigyelési lap az elvárt szempontok beépítésével

4.a Óra/foglalkozás látogatás – Pedagógusi reflexió (kivéve PSZ)

5. A pedagógus önértékelő kérdőíve

6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez

7. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez

Tanulói kérdőív (kollégium) (8.)

8. Pedagógusi interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez (9.)

9. Vezetői interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez (10.)

10. Pedagógus önértékelési összesítő sablon (11.)

11. Pedagógus önfejlődési terv – Sablon (12.)

12. Összegző pedagógus önértékelő sablon (13.)

13. Az OH felületére feltöltendő JEGYZŐKÖNYV (az önértékelés összegző dokumentumai) – Sablon (14.)

(PSZ=Pedagógiai szakszolgálat)

+ 1 pdf fájl:

 az Önértékelési kézikönyv azon része, mely az adott intézménytípusra vonatkozik. A kézikönyvben kiemeltük a változásokat, újdonságokat az eddigiekhez képest.

(A teljes kiadvány 596 oldal, mely az Oktatási Hivatal honlapján elérhető: Összevont önértékelési kézikönyv)

Amit ígérünk: A sablonok az OH informatikai felületére történő feltöltést megelőzően az önértékelések papír alapú, vagy elektronikusan is használható, az elvárásoknak teljes mértékben megfelelő eszközei.

Akiknek ajánljuk: Bármely intézmény fenntartó által működő köznevelési intézmény számára

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

PEDAGÓGUS típus: Ára bruttó
Óvoda 6.500 Ft
Általános iskola 6.500 Ft
Alapfokú művészeti iskola 6.500 Ft
Kollégium 6.500 Ft
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények számára 6.500 Ft
Pedagógiai szakszolgálat 6.500 Ft

A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.

  Önértékelési csomagok - Megrendelő lap (67,5 KiB)