PEDAGÓGUS önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Megrendelhető

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

Önértékelési csomagjaink alkalmasak arra, hogy az éves munkaterv szerinti ütemezésben támogassa az éppen aktuális önértékeléseket. A részdokumentumok (feladatterv, értékelési sablonok, kérdőívek, interjú tervek, önfejlődési terv, intézkedési terv sablonok stb.) megfelelnek a kézikönyv elvárásainak. Alkalmazásuk révén az OH informatikai felületére feltöltendő dokumentumok előkészítését teljes mértékben támogatja/tartalmazza.

A csomag tartalma (melyeket elektronikus formában juttatunk el):

0. Belső elvárások kialakítása – Segédanyag (kivéve PSZ)

1. Feladatterv – Minta– Segédanyag (kivéve PSZ)

2. Feladatterv– Sablon

3. Dokumentumelemzés– Sablon

4. Óra/Foglalkozás látogatás –Megfigyelési lap az elvárt szempontok beépítésével

4.a Óra/foglalkozás látogatás – Pedagógusi reflexió (kivéve PSZ)

5. A pedagógus önértékelő kérdőíve

6. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez

7. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez
Tanulói kérdőív (kollégium, szakképző) (8.)

8. Pedagógusi interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez (9.)

9. Vezetői interjú a pedagógus munkájának önértékeléséhez (10.)

10. Pedagógus önértékelési összesítő sablon (11.)

11. Pedagógus önfejlődési terv – Sablon (12.)

12. Összegző pedagógus önértékelő sablon (13.)

13. Az OH felületére feltöltendő JEGYZŐKÖNYV (az önértékelés összegző dokumentumai) – Sablon (14.)

(PSZ=Pedagógiai szakszolgálat)

+

Önértékelési értékelési kézikönyv. Az Oktatási Hivatal által módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott tájékoztató anyag. Hatályos 2019. január 1. napjától, szakképző iskoláké 2018. július 18-án jóváhagyott és 2018. július 26-tól hatályos Az elérhetőség megkönnyítéséért helyeztük el a csomagban az egyébként nyilvános, és az alábbi linken elektronikus formában elérhető kézikönyvet:

www.oktatas.hu/kiadvanyok)

Amit ígérünk: A sablonok az OH informatikai felületére történő feltöltést megelőzően az önértékelések papír alapú, vagy elektronikusan is használható, az elvárásoknak teljes mértékben megfelelő eszközei.

Akiknek ajánljuk: Bármely intézmény fenntartó által működő köznevelési intézmény számára

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

  Önértékelési segédanyag-csomagok - Megrendelő lap (65,5 KiB)

PEDAGÓGUS típus: Ára
Óvoda 5.000 Ft
Általános iskola 5.000 Ft
Alapfokú művészeti iskola 5.000 Ft
Kollégium 5.000 Ft
Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények számára 5.000 Ft
Pedagógiai szakszolgálat 5.000 Ft

A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.