Pedagógiai portfólió és Mesterpedagógus pályázat készítését támogató Portfólió Műhelyek a Mód-Szer-Tár-ban – „Aki jó magot vet jó aratást vár”

Online előadás

A közös műhelyfoglalkozások és az otthoni munkához nyújtott hathatós segítség eredményeként a résztvevők június végére szakértői támogatás mellett készíthetik el portfólióikat, így a nyarat már többnyire pihenéssel, nem pedig „portfóliószorongással” tölthetik el.

A Mód-Szer-Tár 2021-ben is műhelyfoglalkozások keretében kívánja támogatni a pedagógiai és mesterportfóliók elkészítését.

Célunk, hogy a gyermekek/tanulók foglalkoztatásával megvalósítható portfólió tartalmak hathatós szakmai segítséggel – lépésről lépésre – készüljenek el június végéig, a nyári időszakban pedig tervezett módon és nyugodt tempóban az egyéb kötelező és szabadon választható dokumentumok.

Ily módon időben, nem pedig az egyébként is feladatokkal terhelt 2021-2022. nevelési/tanév elejére tolódik ki a portfólió készítése, melyet 2021. november 25-ig kell az Oktatási Hivatal informatikai felületére feltölteni.

A gyakorlatközeli felkészítés egyrészt a megfelelő értelmezések, másrészt a kivitelezés tekintetében kívánja támogatni a résztvevőket.

A műhelyfoglalkozás résztvevői

 • megismerhetik a minősítést érintő jogszabályi és eljárásbeli tartalmakat.
 • tájékozódhatnak a pedagógiai portfólióval szemben támasztott jogszabályi és szakmai elvárásokról.
 • megtapasztalhatják, miért elengedhetetlenül szükséges az általános (minden pedagógusi munkakört betöltő számára készült) Útmutató mellett az intézményspecifikus kiegészítő Útmutató ismerete.
 • választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.
 • kétheti rendszerességgel műhelyfoglalkozásokon találkozhatnak a „hasonló cipőben járó kollégákkal”, ahol előadások, közös munka és segítő beszélgetések részesei lehetnek.
 • az elkövetkezendő négy hónap alatt – szakértői támogatás mellett – körülbelül 80%-os készenléti állapotba hozhatják portfólió tartalmaikat.
 • egyéni igény alapján – külön díjazás ellenében – a teljes portfóliójuk előzetes szakértői véleményezését kérhetik

A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat elérését célzó résztvevők:

 •  az első műhelyfoglalkozásról feladattervvel térhetnek haza;
 • így letisztulva fogják látni az elkövetkezendő négy hónap portfólió írással kapcsolatba hozható tennivalóikat;
 • melyek túlnyomó hányadát az éppen aktuális pedagógiai munkájuk részeként, nem pedig külön feladatként fognak megélni;
 • konkretizálhatják az általában kétheti ciklusokra tervezett  műhelyfoglalkozások pontos időpontjait.

A Mesterpedagógus fokozat elérését célzó résztvevők:

 • az első műhelyfoglalkozásról szintén feladattervvel térhetnek haza; 
 • pontosan körvonalazva a Mesterpályázat elkészítéséhez nélkülözhetetlenül szükséges előkészületi és megvalósítási munkálatokat;
 • az egyes portfólió tartalmakhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások témáit;
 • valamint az egyes műhelyfoglalkozások közötti időszakok otthon elvégzendő feladatait, melyek kevésbé, vagy egyáltalán nem illeszkednek az éppen aktuális mindennapi pedagógiai tevékenységeik sorába.

Az útmutatók elérhetőségei:

Amit ígérünk:

 • A műhelyfoglalkozásokon résztvevők hathatós segítséget kapnak saját portfóliójuk önálló elkészítéséhez,
 • valamint a szerzett ismeretek és a rendelkezésre álló segédanyagok birtokában minden résztvevő alkalmassá válik portfóliójának saját tempóban történő elkészítésére, védésére.

Amit nem ígérünk:

 • A műhelyfoglalkozások során kivitelezhetetlen a résztvevők teljes és végleges portfóliójának elkészítése, ahhoz az „otthoni feladatok” maradéktalan ellátására is szükség lesz,
 • és nincs mód az alapvető informatikai kompetenciák fejlesztésére, melyre a „rendszer működtetéséhez” minden pedagógusnak szüksége lesz.

Akiket várunk:

A 2021 márciusában induló és június végéig tartó, a záró alkalmakra pedig szeptemberben sorkerülő Portfólió műhely foglalkozásainkra azokat a kollégákat várjuk, akik az egyébként gyakran sok nehézségekkel járó mindennapi pedagógiai feladataik mellett is „bevállalják” a portfóliókészítést, elkerülve ezzel a nyári és kora őszi „portfóliószorongást”:

 • Gyakornok és Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusokat, akik 2021. november 25-ig töltik fel pedagógiai portfóliójukat.
 • Azokat a Pedagógus II. fokozatba besorolt és Mesterpedagógus fokozat elérését célzó pályázat megírására vállalkozó kollégákat, akik rendelkeznek pedagógus-szakvizsgával és a Pedagógus II. fokozatba történt besorolást követően hat év szakmai gyakorlattal.
 • Bölcsődékben dolgozó és Pedagógus I. fokozatba besorolt kisgyermeknevelőket, akik 2021. november 25-ig töltik fel pedagógiai portfóliójukat.
 • valamint azokat a kollégákat, akik tudják (vagy nem tudják), hogy aki a 2022. évben a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számított 9 év szakmai gyakorlatot szerzett, minősítési eljárásban legkésőbb 2023. évben kötelezően vesz részt, és bár ez az időpont még távolinak tűnik, azonban – néhány portfólió tartalmat szeretnének jó előre elkészíteni.

A portfólió műhelyek vezetője: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő, köznevelési szakértő, tanfelügyelő/minősítő tréner és Koppány Ivett bölcsődevezető, mentorpedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő

Induló műhelyek:

 1. PEDAGÓGUS: tanítók, tanárok, napközis nevelők, óvodapedagógusok
 2. FEJLESZTŐ: óvoda és iskolapszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő
 3. KISGYERMEKNEVELŐ: bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatottak
 4. MESTER

Részvételi díj:

 • Pedagógus, Fejlesztő, Kisgyermeknevelő műhely: 30.000 Ft + Áfa, bruttó 38.100 Ft/fő
 • Mester műhely: 45.000 Ft + Áfa, bruttó 57.150 Ft/fő

Egyéni igény alapján külön szolgáltatás/díjazás ellenében lesz lehetőség az elkészült teljes portfólió előzetes szakértői véleményezésére.

A műhelyfoglalkozások tervezett időpontjai:

Az online portfólió műhelyek kéthetenkénti rendszerességgel fognak működni, alkalmanként 2 óra időtartamban, Google Meet alkalmazással.

A jelentkezési lapot, kérjük, hogy – a különböző műhelyek tartalmainak pontosítását és az együttműködést segítendő – részletesen töltse ki.

  Portfólió műhely pedagógusoknak - Jelentkezési lap (75,0 KiB)

A Mód-Szer-Tár kapcsolódó ajánlása: 

Hasznos információs technológiák az óvodapedagógus kezében – Online tanfolyam