Óvodai SzMSz – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

Megrendelhető

A segédanyagok felhasználásával teljesen új dokumentum készíthető, illetve a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható.

A mintadokumentumot úgy készítettük el, hogy minden fenntartó típusnak megfelelően adaptálható legyen.

Az óvodák részére készített belső szabályzatminta a MÓD-SZER-TÁR korábbi dokumentum mintájára épült az időközben megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. A különböző színek iránymutatást adnak a szabályozás szövegezésének véglegesítéséhez.

A jogszabályi – köztük a GDPR-rendelet – elvárásoknak megfelelő és az intézményre adaptálható, SzMSz-csomag tartalma:

 • Segédanyag a Szervezeti és Működési Szabályzat megfelelőségi vizsgálatához
 • Szervezeti és Működési Szabályzat,
 • 1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat,
 • 2. számú melléklet: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata,
 • 3. számú melléklet: Eljárásrend diabéteszes gyermekek óvodában történő speciális ellátására
 • 4. számú melléklet: Szabályzat- és keretrendszerek, lehetőségek az óvodán kívüli óvodai nevelés idején
 • 5. számú melléklet: Otthonról bevitt diétás ételekkel kapcsolatos szabályok eljárásrendje – ÚJ!!!
 • 1. függelék: Szervezeti ábra tagintézménnyel/telephellyel rendelkező intézmény esetén,
 • 2. függelék: Általános munkaköri leírások. (12 db + Ajándék: óvodavezetői munkaköri leírás minta)
 • 3. függelék: 30 napon túli helyettesítést vállaló nyilatkozat (pedagógus)
 • 4. függelék: Kérelem az 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermek ellátására
 • 5. függelék: Megbízás a diabéteszes gyermekek feladatellátására
 • 6. függelék: Tájékoztató az óvodán kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az 1. számú mellékletként csatolt Adatkezelési szabályzat a MÓD-SZER-TÁR Óvodai GDPR (adatvédelmi-adatkezelési) csomag részét is képező mintadokumentum, melyet már az ország számos óvodájában alkalmaznak.

0. lépésként javasoljuk, hogy gondolják végig a megváltozott jogszabályok tartalmait és vessék össze azokat a saját SZMSZ-ük vonatkozó tartalmaival.

Jelen módosítást az alábbi jogszabályok módosulása indokolta:

 • 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet során teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési rendjéről
 • 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről (hatályos 2022. VI. 01.-ig)
 • 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
 • 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az egyes pedagógusminősítési eljárások lefolytatásáról és az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekről
 • 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről
 • Egyes köznevelést érintő törvények módosításáról szóló 2021. évi LII. törvény
 • A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2021. LXXIX. törvény
 • Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.)
 • Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
 • 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

Az SzMSz használóinak a felsorolt jogszabályok vonatkozó tartalmait ismernie kell, ezért tartjuk fontosnak a dokumentumban is a jogszabályi háttér pontos megjelenítését.

Az SzMSz-ben megtalálható a működés rendjét meghatározó minden olyan szabályzat (dokumentum) felsorolása, amelyeket a hatályos jogszabályok kötelezővé tesznek az intézmény törvényes működése szempontjából.

Előfordul azonban ezen szabályzók között olyan, melyre opcionálisan minden intézményben nincs szükség (pld. gépkocsi használat), vagy amelyet jogszabály nem ír elő kötelezően, de az intézmény saját hatáskörben mégis fontosnak ítél (pld. gyakornoki szabályzat).

Szervezeti struktúra, felépítés:

 • Az adaptálható SzMSz-ben a törvény által biztosított lehetőségeken (státuszok) túl további tartalmakat is megjelenítettünk, azonban az adaptálás során kizárólag csak a fenntartó által is biztosított státuszok kerülhetnek be.
 • Fokozott figyelemmel kell lenni a feladat átruházások tekintetében a saját szervezeti kultúrát jellemző feladatok arányos elosztására.
 • A feladatelosztások sorában (a kötelező önértékelési program hiányában mindenképpen) meg kell jelenjenek a pedagógussal, a vezetővel és az intézménnyel szembeni elvárások, mint például az önértékelési csoportra átruházott hatáskör.

Amit ígérünk: Az adaptálható dokumentum megfelel a jelenleg érvényes törvényi elvárásoknak.

Kiknek ajánljuk? Valamennyi fenntartó típus által működtetett óvodának (önkormányzati, egyházai, alapítványi, magánszemély, gazdálkodási szervezet, nonprofit szervezet), illetve a közeljövőben induló óvoda fenntartójának, alapítójának.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő

Szakértői csoport vezetője: Bertók Zoltánné, Margó

GDPR-szakértő: Karsainé Kovács Judit

A teljes óvodai Szervezeti és Működési Szabályzat csomag ára 25.000 Ft+Áfa, bruttó 31.750 Ft, azonban a megrendelői igények függvényében az SzMSz csomag dokumentum-elemei egyenként is megrendelhetők:

  Óvodai SzMSz – Szabályzatminta - Intézményre adaptálható mintadokumentum - Megrendelő lap (59,5 KiB, 563 hits)

Óvodai SzMSz 7.000 Ft+Áfa, bruttó 8.890 Ft
1. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat 10.000 Ft+Áfa, bruttó 12.700 Ft
2. számú melléklet: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata 3.000 Ft+áfa, bruttó 3.810 Ft
2. függelék: Általános munkaköri leírások (12 db+Ajándék: óvodavezetői munkaköri leírás minta) 4.500 Ft+áfa, bruttó 5.715 Ft
3. számú melléklet: Eljárásrend diabéteszes gyermekek óvodában történő speciális ellátására

4. sz. függelék: Kérelem az 1-es típusú diabétesszel rendelkező gyermek ellátására

5. sz. függelék: Megbízás a diabéteszes gyermekek feladatellátására

5.000+áfa, bruttó 6.350 Ft
4. számú melléklet: Szabályzat- és keretrendszerek, lehetőségek az óvodán kívüli óvodai nevelés idején

6. sz. függelék: Tájékoztató az óvodán kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

5.000+áfa, bruttó 6.350 Ft

Az SzMSz teljes tartalomjegyzéke:

  Óvodai SzMSz – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum - tartalomjegyzék (256,6 KiB, 1 022 hits)

Aktualizálva: 2022. január/március

A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül teljesítjük.