Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja – nyomtatott változatban

Megrendelhető

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet legutóbbi módosítása a Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában jelent meg, azonban a közlöny, vagy az alapprogram elektronikus változata nem egykönnyen érhető el minden óvodapedagógus Kolléga számára.

 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadványként történő megjelenítésével több célunk is van:

  • Szeretnénk, hogy munkaeszközként – mint egy segédletként -, az óvodapedagógusok munkáját alapvetően meghatározó elvek minden érintett számára hozzáférhetővé és használhatóvá váljanak.
  • Fontosnak tartjuk, hogy a fenntartók, az intézmények, és a minden óvodapedagógus számára egyaránt kötelező érvényű alapelvekről a pedagógusok helyi és össztársadalmi szinten is „egy nyelven beszéljenek”.
  • Meghatározó az együttműködés és együttnevelés szempontjából az, hogy a szülők milyen elvárásokkal vannak és lehetnek az óvodák irányában. Éppen ezért kívánatos, hogy a dokumentum – melynek nyelvezete többnyire a laikus nevelő számára is könnyen és jól értelmezhető – a szülők számára is hozzáférhető legyen.

A módosítás 2018. szeptember 1-jén lép hatályba, ami nem jelenti azt, hogy az óvodák pedagógiai programjaik felülvizsgálatát is megtegyék ezen időpontig, azonban mihamarabb meg kell vizsgálniuk, hogy működési gyakorlatuk összhangban áll-e a legfrissebb szakmai elvárásokkal.

363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról tartalmai:

– I. Bevezető

– II. Gyermekkép, óvodakép

– III. Az óvoda nevelési feladatai

– IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei

– V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai

– VI. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

A dokumentum ára: bruttó 400 Ft/db + postaköltség

  Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja - Megrendelő lap (37,0 KiB, 1 347 hits)

A dokumentum formai kivitelezése: B5 méret (16.5×23 cm), tartós és színes borító, belső oldalak száma 20.

Ajánljuk: minden óvodapedagógus könyvespolcára, de legalább óvodai csoportonként egy-egy példányt, az óvodapedagógiai tanulmányokat folytatóknak, az elvárások pontosítása és az együttműködés érdekében tanítóknak, szülőknek, valamint a fenntartó önkormányzatoknak és képző intézményeknek.

Kiadja: A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában megjelent módosításokkal megegyező tartalommal a MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Bt.