Óvodai munkaterv – Ajánlott témák a Mód-Szer-Tár-ból nevelés nélküli munkanapokon szervezhető nevelőtestületi tanácskozásokra és kihelyezett továbbképzésekre, tapasztalatcserékre – 2019-2020. I. és II. félév

Egyebek

“Ki mint vet, úgy arat” – szól a mondás, melyre a munkaterv készítésének időszakában is érdemes gondolniuk az óvodák vezetőinek és az ott dolgozóknak.

Tapasztalt pedagógusok – köztük az intézmények vezetői – tudják, hogy a tervezés a sikeres megvalósítás egyik, talán a legfontosabb láncszeme. Minél átgondoltabb a mindenki számára jól értelmezhető, követhető és elfogadható cél, és minél inkább a célok elérését támogató tartalmakban és feladatokban gondolkodik egy nevelőközösség, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a kitűzött célokat megfelelő minőségben tudják elérni.

Ezúttal a jogszabály által is alátámasztott nevelés nélküli munkanapokra szervezhető nevelőtestületi tanácskozások témáinak kijelöléséhez kívánunk segítséget nyújtani abban a reményben, hogy a kiajánlott témák (előadások, tréningek és rendhagyó szülői értekezlet) között számos óvodai közösség fog a pedagógiai programjának időarányos megvalósítását célzó olyan tartalmakat találni és kiválasztani, melynek feldolgozásához célszerű lenne a nevelőtestület, a pedagógiai munkát segítők, netán a teljes dolgozói kör, esetleg a szülők közösségének személyes és aktív részvétele.

Ajánlott programjaink az éves munkaterv kötelező (hét területen) tartalmi struktúrájában:

Ssz.

Tervezett továbbképzés, szakmai program a Mód-Szer-Tár-ból

Javasolt időtartam* és időpontok

Munkatervi tartalom:
1. Folyamatok: tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, mérés-értékelés, korrekció
1. Pedagógiai program beválás és hatékonyság vizsgálata

4 óra
Egyeztetett napon a vezetői önértékelés időszakában

2. Mit mérünk, hogy mérünk? – Az óvoda mérési-értékelési rendszere, benne a gyermekek folyamatos fejlődésének nyomon követése és jogszerű dokumentálása

4 óra
Egyeztetett napon

3. Fejlettségi állapot mérése az óvodában – mérési eredmények visszacsatolása a szülők számára

4-5 óra
Egyeztetett napon

4. Felkészítés óvodapedagógusok és pedagógiai asszisztensek számára a szociális kompetenciák (neveltségi szint) mérésére → Mérés a tanköteles gyermekek körében

4-5 óra
Egyeztetett napon szeptember-október hónapban

5. DIFER és egyéb más gyermek megismerési technikák

4-5 óra
Egyeztetett napon

6. GDPR- előírások az óvodában – egyéni, csoport és vezetői szintek

2-3 óra
Egyeztetett napon

7. Az intézmény éves beszámolója
Előadás és tréning során az éves beszámoló konkrét tartalmainak összegyűjtése egyéni, csoport és intézményi szinten a pedagógusok és a munkájukat segítő kollégák bevonásával

4-5 óra
Egyeztetett napon 2019. április és május hónapban

8. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

Munkatervi tartalom:
2. Személyiség és közösségfejlesztés
9.

Amit a korszerű gyermekvédelemről tudni kell

3 óra
Egyeztetett napon

10. A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztési lehetőségei az óvodában és a családban
(Igény szerint javasolt az SZK- tagok, vagy érdeklődő szülők részvétele is.)

2 – 3 óra
Egyeztetett napon

11. Megoldások – Másképpen – a szakpszichológus szemüvegén át
Nehéz helyzetek és esetek kezelése az óvodában, a családban

2 -3 óra
Egyeztetett napon

12. A családi beszélgetés (fogadó óra, szülői értekezlet, családlátogatás) hatékonyságát és eredményességét befolyásoló módszerek
Előadás és tréning

4 óra
Egyeztetett napon

13. SOS segítség óvodapedagógusoknak magatartás problémák megoldásában viselkedésterápiás eszközökkel – Óvodapedagógusok részére

4-5 óra
Egyeztetett napon

14. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

Munkatervi tartalom:

3. Eredmények

15. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

Munkatervi tartalom:

4. Az intézmény belső kapcsolatai

16. Az intézményen belüli belső szakmai kommunikáció színterei – A tudásmegosztás intézményi gyakorlata
Intézményi jó gyakorlat bemutatása: Előadás és tréning

2-3 óra
Egyeztetett napon

17. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

Munkatervi tartalom: 
5. Az intézmény külső kapcsolatai
18. „Egyedül nem megy!” – Együtt a családdal – Új szemlélet és gyakorlat a család-óvoda kapcsolatában – az együttműködés új és régi jogszabályi háttere
Előadás és tréning

3-4-5 óra
Egyeztetett napon

19. Rendhagyó szülői értekezlet levezetése – Milyen is a jól nevelt gyermek?
Interaktív szülői értekezlet tartása bármely korcsoport szülei számára

1,5 óra
Egyeztetett napon

20. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

Munkatervi tartalom:
6. A pedagógiai munka feltételei: infrastruktúra, humán erőforrás, szervezet
21. Problémamegoldás környezetmódosítással – Célszerűen berendezett és felszerelt foglalkoztató terem a már meglévő bútorokkal, eszközökkel
Interaktív szakmai nap

3-4-5 óra
Egyeztetett napon

22. A szervezet lelke az elég jó vezető – vezetői feladatot ellátók szakmai napja az óvodában
Előadások és tréning a tagóvodákkal/telephelyekkel rendelkező óvodák vezetői és szakmai munkaközösségek vezetői részére

5-6 óra
Egyeztetett napon

23. Mentálhigiénés nap az óvodában – Mentálhigiénés technikák, megoldások óvodában dolgozók számára
Interaktív szakmai nap

4 óra
Egyeztetett napon
igény szerint
(de. du.) 2 csoportban

24. Önbecsülés – Amit az önbecsülés kialakulásáról és „ápolásáról”, fejlesztéséről tudni kell!

3 óra
Egyeztetett napon
igény szerint
(de. du.) 2 csoportban

25. Kommunikációs tréning – Konfliktuskezelés a nevelőközösség számára
Előadás és tréning szakpszichológus, vagy tréner/coach vezetésével

4-5 óra
Egyeztetett napon

26. Szervezeten belüli problémák kreatív metódusaiÓvodai alkalmazottak szakmai napja A vezetőktől a karbantartókig
Előadás és tréning tréner/coach vezetésével

5 óra
Egyeztetett napon

27. Én és a változás, variációk egy témára – Óvodai dolgozók szakmai napja
Előadás és tréning tréner/coach vezetésével

4 óra
Egyeztetett napon

28. Önsegítés mesterfokon – Pedagógiai esetmegbeszélés mint problémamegoldó módszer levezetése és a levezetés megtanítása a nevelőközösség arra vállalkozó tagjaival

Interaktív foglalkozás maximum 12 pedagógus részvételével, intézményfejlesztő vezetésével

2 óra
Egyeztetett napon

29. Nevelőtestületi és Munkatársi tapasztalatcsere/ szabadidős program szervezése:

  • Montessori Mária pedagógiája egy dinamikusan fejlődő Dél-alföldi óvodában

Intézménylátogatás és kiránduló program

  • Kihelyezett nevelőtestületi tanácskozás a Balaton- felvidékre

Intézménylátogatás és kiránduló program 

  • Intézményi igények szerinti szervezés és lebonyolítás

Intézménylátogatás és/vagy kiránduló program

Egész napos, vagy több napos szakmai és szabadidős program

30. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

Munkatervi tartalom:
7. Az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
31. Amit a törvényes intézmény működéséről feltétlenül tudni kell – Az óvodákat érintő legfrissebb törvényi változások

2-3 óra
Egyeztetett napon

32. Egy kis didaktika – Didaktikai tanulmányaink, tudásunk felfrissítése
A tervezéstől az értékelésig – Kötelezettségek és lehetőségek az óvodában

2-2 óra
Egyeztetett napon

33. Az intézmény egyéb igényei alapján

1-6 óra
Egyeztetés szerint

* 1 óra=45 perc

Kiknek ajánljuk: Fenntartótól függetlenül minden óvoda nevelőtestületének, munkahelyi közösségének

Témától függően az előadók: Dr. Bakonyi Anna szakértő, Barnáné Likovszky Márta  magatartásterapeuta, tanácsadó, Bertók Zoltánné köznevelési szakértő, Fert Mónika Önbecsülés és önbizalom coach, Karsainé Kovács Judit köznevelési szakértő, intézményfejlesztő, GDPR- szakértő, Kissné Dr. Korbuly Katalin mentálhigiénés szakember, Dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus, Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, köznevelési szakértő, tanfelügyelő-minősítő tréner, Dr. Rónáné Falus Julianna gyermekpszichológus, Dr. Szarka Emese a neveléstudományok doktora, tréner, coach,  Tanácsné Betéri Éva emberi erőforrás tanácsadó, Turcsik Andrea tanügyigazgatási szakértő, Vajda Zsolt szociális munkás – szociálpolitikus, Coach – Tréner – Mediátor, Vasas Dezsőné pedagógiai szakértő/tanácsadó,