Óvodai Házirend – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

Megrendelhető

A segédanyagok felhasználásával teljesen új dokumentum készíthető, illetve a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható.

A mintadokumentumot úgy készítettük el, hogy minden fenntartó típusnak megfelelően adaptálható legyen.

Az óvodák részére készített belső szabályzatminta a MÓD-SZER-TÁR korábbi dokumentum mintájára épült az időközben megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. A különböző színek iránymutatást adnak a szabályozás szövegezésének véglegesítéséhez.

A mintadokumentum adaptációját útmutató segíti.

A Házirend használóinak a felsorolt jogszabályok vonatkozó tartalmait ismernie kell, ezért fontosnak tartjuk a dokumentumban is a jogszabályi háttér pontos megjelenítését.

Jelen módosítást az alábbi jogszabályok módosulása indokolta:

 • 2011. évi CXC. törvény a közoktatásról módosításai
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról módosítása
 • az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
 • a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításai
 • A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításai
 • 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről

A jogszabályi – köztük a GDPR-rendelet – elvárásoknak megfelelő és az intézményre adaptálható, Házirend-csomag tartalma:

 • Óvodai Házirend,
 • 1. sz. melléklet: Távolmaradási kérelem (Szülői kérelem a gyermek igazolt hiányzásához)
 • 2. sz. melléklet: Nyilatkozat ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 • 3. sz. melléklet: Jegyzőkönyv-minta
 • Függelék: Működési és egészségügyi eljárások pandémiás járványhelyzetben
  • Kijárási korlátozás idején használható szülői nyilatkozat
 • Útmutató a Házirend adaptálásához

Amit ígérünk: Az adaptálható dokumentum megfelel a törvényi elvárásoknak.

Kiknek ajánljuk? Valamennyi fenntartó típus által működtetett óvodának (önkormányzati, egyházi, alapítványi, magánszemély, gazdálkodási szervezet, nonprofit szervezet), illetve a közeljövőben induló óvoda fenntartójának, alapítójának.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné, Ani intézményfejlesztő

Szakértői csoport vezetője: Bertók Zoltánné, Margó 

GDPR-szakértő: Karsainé Kovács Judit

Az Óvodai Házirend-csomag ára 12.000 Ft+Áfa, bruttó 15.240 Ft

  Óvodai Házirend – Megrendelő lap (46,5 KiB)

A csomag tartalmát elektronikus formában (Word formátumban) küldjük el a megadott e-mail címre.

A Házirend teljes tartalomjegyzéke:

  Házirend tartalomjegyzék (462,0 KiB)

Aktualizálva: 2020. május

A megrendeléseket a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül teljesítjük.