Óvodai felvételi és mulasztási napló – 2022.

Megrendelhető

Az óvodavezetők álma, hogy esténként nyugodtan tudják lehajtani a fejüket, rémálma pedig – többek között – a kötelező dokumentumok, köztük a pénzügyi dokumentumnak is számító felvételi és mulasztási napló tartalmi és formai megfelelőségének és naprakészségének biztosítása.

Aktualizálva: 2022. március

A Mód-Szer-Tár szakértői – több más dilemma és felvetés mellett – gyakran szembesülnek a Felvételi és mulasztási napló megfelelőségét felvető alábbi kérdésekkel.:

  • Pontosan milyen nyomtatványt kell használni?
  • Csak a Pátria által gyártott és forgalmazott, és Tü. számmal ellátott tanügyi nyomtatványok használhatók?
  • Az éppen aktuális nevelési évben pontosan milyen Tü. számmal rendelkező nyomtatvány a megfelelő?
  • A jelenleg használt nyomtatvány megfelel-e az adatvédelmi (GDPR) elvárásoknak?
  • Stb.

A kérdésekre is választ adva készítettük el óvodai Felvételi és mulasztási napló nyomtatványunkat, mely a gyermekek naplóbeli sorszámozásával és oldalszámozással ellátva 25 + 8 pótlap, valamint 30 + 10 pótlap terjedelemben, PDF formátumban rendelhető meg.

Amit ígérünk:

  • A Mód-Szer-Tár által összeállított kötelező nyomtatvány tartalmi és formai szempontból egyaránt megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, valamint az Európai Parlament GDPR rendeletének.
  • Az oldalanként mindössze egy gyermek adatait és óvodába járási kötelezettségének naprakész vezetését tartalmazó lapok egyrészt a GDPR-szempontból adódható kockázatot küszöböli ki, másrészt egy-egy gyermek adatainak nyilvántartására nagyobb hely áll rendelkezésre, így a dokumentum átlátható és könnyen kezelhető.
  • A naplólapok formai kivitelezése révén (szellősebb, a tartalmak részére nagyobb hely vagy több sor biztosítására került sor) a tévedések és hibák minimálisra csökkenthetők, illetve megszüntethetők.
  • Gondos és naprakész vezetése hozzásegíti a használókat ahhoz, hogy a belső és külső ellenőrzések eredményessége garantált legyen.
  • A Mód-Szer-Tár által kifejlesztett nyomtatvány megrendelője és használója a tőlünk már megszokott megbízhatóságot és minőséget választotta.

A felvételi és mulasztási napló jogszabályi háttere a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 90. §

(1) bek. értelmében a Felvételi és mulasztási napló az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására és mulasztásaik vezetésére szolgál.

(2) A felvételi és mulasztási naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a csoport megnevezését.

(3) A felvételi és mulasztási napló

a) a gyermek naplóbeli sorszámát, oktatási azonosító számát,  nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár esetén a tartózkodás jogcímét, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát,lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét,

b) a felvétel időpontját,

c) az igazolt és igazolatlan hiányzások havi és éves összesítését,

d) a szülők napközbeni telefonszámát,

e) a megjegyzés rovatot,

f)

(4) Amennyiben az óvoda beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is ellátja, a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a szakvéleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakvélemény kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező felülvizsgálat időpontját.

(5) A gyermeket akkor lehet a felvételi és mulasztási naplóból törölni, ha az óvodai elhelyezése megszűnt.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 49. § (3a)

Az óvodai jogviszony a beíratás napján jön létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti.

A jogszabályi elvárásokon túl a naplóhoz készítettünk tagóvodai és óvodai szintű összesítő táblázatokat is Word és Excel formátumban, valamint egy útmutatót/kitöltési segédletet.

A felvételi és mulasztási napló ára a megrendelés szerinti létszám terjedelemben, nyomtatható, pdf + az összesítő (Excel és Word formátumú) + útmutató/kitöltési segédlet fájlok:

1 csoportos óvoda esetében bruttó 3.810 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében bruttó 8.890 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében: bruttó 17.780 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 19.050 Ft
25, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 31.750 Ft

  Óvodai felvételi és mulasztási napló - Megrendelő lap (46,5 KiB, 1 245 hits)