Óvodai felvételi előjegyzési napló – 2022.

Megrendelhető

Az Óvodai felvételi előjegyzési napló tartalmi és formai összeállítása során a GDPR-elvárásoknak való megfelelésen túl arra törekedtünk, hogy a gyermeke felvételét kérő szülőktől minden olyan adat beszerzésre és rögzítésre kerüljön, melyekre a felvételt követően is szüksége lesz az óvodának.

Az óvodai ellátást igénylők (jelentkezők) dokumentálását szolgáló kötelező óvodai nyomtatvány minden tekintetben megfelel a lentebb részletezett jogszabályi előírásoknak, melyhez ajánlásként Felvétel iránti kérelem mintát, valamint a kitöltéshez Útmutatót mellékelünk.

Az Óvodai felvételi előjegyzési napló jogszabályi háttere: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 89. §

(1) Az óvodai felvételi előjegyzési napló az óvodába jelentkezett gyermekek nyilvántartására szolgál.

(2) A felvételi előjegyzési naplóban fel kell tüntetni az óvoda nevét, OM azonosítóját, címét, a nevelési évet, a napló megnyitásának és lezárásának időpontját, az óvodavezető aláírását, papíralapú nyomtatvány esetén az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát is. A napló nevelési év végén történő lezárásakor fel kell tüntetni a felvételre jelentkező, a felvett és a fellebbezés eredményeként felvett gyermekek számát.

(3) A felvételi előjegyzési napló gyermekenként tartalmazza

a) a jelentkezés sorszámát, időpontját,

b) a gyermek nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, lakóhelyének, tartózkodási helyének címét, anyja születéskori nevét, apja (gondviselője) nevét, nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét,

c) a kijelölt óvoda megnevezését,

d) annak az óvodának a megnevezését, ahová a gyermek jelentkezését még benyújtották,

e) annak tényét, hogy a gyermek a jelentkezés időpontjában részesül-e bölcsődei vagy óvodai ellátásban,

f) a szülő felvétellel, ellátással kapcsolatos igényeit,

g) a felvételi elbírálásánál figyelembe vehető egyéb szempontokat,

h) az óvodavezető javaslatát,

i) a felvétellel kapcsolatos döntést, annak időpontját,

j) a felvétellel kapcsolatos fellebbezés időpontját és iktatószámát,

k) a felvétel időpontját.

Az Óvodai felvételi előjegyzési naplónkban a további adatok rögzíthetők: a gyermek TAJ száma, a szülők elektronikus elérhetősége, a felvétellel kapcsolatos határozatszám, valamint a felmentésről szóló határozat száma.

A 2022-2023-as nevelési évre történő beiratkozáskor – a Nemzeti Köznevelési Törvény módosítása miatt az óvodai beiratkozás nem folyamatos, a fenntartó által meghatározott időpontban kell a szülőnek beíratnia gyermekét az  óvodába.

A beíratás napján a gyermeknek jogviszonya keletkezik az óvodával. Vagyis a beiratkozás napja ugyanaz a dátum, mint a jogviszony kezdete.

Az óvodai felvételi előjegyzési napló csomag tartalmaz:

  • Előlapot + 26, illetve 50 belívet (1 gyermek 1 lap) + Zárólapot (pdf)
  • Óvodai felvétel iránti kérelem javasolt mintát (doc)
  • Útmutatót a kitöltéshez (pdf)
  • A koronavírus-járvány miatt Word formátumban is Előlapot és Záró lapot, valamint egy előjegyzési lapot, hogy szükség esetén el lehessen küldeni a szülőknek, vagy a honlapról le lehessen tölteni.

A felvételi előjegyzési napló ára:

1 csoportos óvoda esetében bruttó 2.540 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében bruttó 5.080 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében: bruttó 10.160 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 11.430 Ft
25, vagy annál több csoportos óvoda esetében bruttó 15.240 Ft

A megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldjük a naplót, a megrendelés beérkezését követő két munkanapon belül. Megnyitás és saját gépre, eszközre mentés után az intézmény igényeinek megfelelően nyomtatható, sokszorosítható és fűzhető.

  Óvodai felvételi előjegyzési napló - Megrendelő lap (48,5 KiB, 1 054 hits)

Aktualizálva: 2022. március