Óvodai csoportnapló a szakmai elvárások szerint magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára – Dokumentum sabloncsomag az oviKRÉTA csoportnaplóhoz, a jogszabályi elvárások tükrében

Megrendelhető

Ezúttal az oviKRÉTA csoportnapló tartalmaihoz kínálunk feltölthető fájl-sablonokat, melyek azonosak a már több éve, a Mód-Szer-Tár által kidolgozott, és számtalan óvoda által is alkalmazott óvodai csoportnapló tartalmaival.

A 2024. szeptember 1-től bevezetésre kerülő oviKRÉTA tanulmányi rendszer az óvodák számára – több más mellett – az adminisztratív feladatok ellátásához, így a csoportnaplók vezetéséhez is informatikai támogatást nyújt. Az elmúlt évek során az óvodák nagy többsége úgymond „saját”, a pedagógiai programmal kompatibilis csoportnaplót dolgozott ki és alkalmazott. Partneróvodák közreműködésével a Mód-Szer-Tár is kétféle csoportnaplót dolgozott ki, melyeket az ország számos önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású, magyar és nemzetiségi nevelést folytató óvodája alkalmazott az elmúlt évek során. Sokak vannak tehát, akik joggal aggódnak, és teszik fel a „hogyan tovább” kérdést.

Számos óvoda akár már több éves, és többnyire jó gyakorlattal/tapasztalatokkal is rendelkezik a csoportnaplók online felületen történő vezetését illetően, többen vannak viszont azok, akik számára az oviKRÉTA tanulmányi rendszer alkalmazása komoly kihívást jelent.

Csoportnapló sabloncsomagunk összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, és megfelel a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 91. § (1)–(3) bekezdésekben foglalt óvodai csoportnaplóval szemben támasztott elvárásoknak.

Megrendelőink számára a nevelőmunka tervezésének és értékelésének 2024/2025-ös nevelési évben történő dokumentálásához az alábbi kötelező és ajánlott csoportnapló tartalmakat biztosítjuk Word formátumban:

 1. Csoportprofil
 2. Óvó-védő szabályok
 3. Befogadási terv
 4. Befogadási terv értékelése
 5. Nevelési terv – A csoport szokásrendszerének tervezése I. félév szeptember, október, november, december, január, február
 6. Nevelési terv – A csoport szokásrendszerének értékelése I.  félév szeptember, október, november, december, január, február
 7. Nevelési terv – A csoport szokásrendszerének tervezése II. félév március, április, május, június, július, augusztus
 8. Nevelési terv – A csoport szokásrendszerének értékelése II. félév március, április, május, június, július, augusztus
 9. Tervezett programok és azok időpontjai – Szervezési feladatok
 10. Éves tanulási terv
 11. A tevékenységekben megvalósuló tanulás – Tematikus terv – havi
 12. A tevékenységekben megvalósuló tanulás – Tematikus terv – heti
 13. Reflexió
 14. Feljegyzés szülői értekezletről
 15. A csoportban elvégzett látogatások
 16. A csoportban elvégzett egészségügyi szűrések / ellenőrzések
 17. Balesetek nyilvántartása
 18. Beiskolázás

A dokumentum sablonok tartalma:

 • minden tekintetben megfelel a csoport szintű tervezéssel/értékeléssel szemben támasztott szakmai elvárásoknak,
 • egyaránt nyújt segítséget a gyakornokoknak, és a már régebb óta hivatásukat gyakorló kollégák tervező és értékelő munkájához,
 • számos tartalom változtatás nélkül, vagy minimális korrekcióval beemelhető a pedagógiai portfólióba, mint:
  • a csoportprofil (kötelező portfólió tartalom);
  • az éves tanulási terv (szabadon választható portfólió tartalom);
  • a nevelési terv – csoport szokásrendszerének tervezésére és értékelése (kötelező portfólió tartalom);
  • a tematikus terv és reflexió (kötelező portfólió tartalom).

Mindez lehetővé teszi, hogy a pedagógiai portfólió feltöltése során kész tartalmak álljanak az óvodapedagógusok rendelkezésére.

 • A tanulás tervezése során a képességfejlesztés tervezése (igény szerint) három differenciálási szintre javasolt. I. szint: sajátos nevelési igényű gyermekek, II szint: a standardhoz közelítő „átlagos képességű” gyermekek, III. szint: a tehetségígéretes, kreatív képességekkel rendelkező gyermekek. A szintek jelölését azonban a naplósablon nem tartalmazza, ezt az óvodapedagógusokra bízza.
 • A tanulási (tematikus) terveket minden esetben egy rövid reflexióval célszerű zárni.

A csoportnapló sablonok kiválóan illeszthetők bármely profilt képviselő pedagógiai programhoz.

Az óvodai CSOPORTNAPLÓ sabloncsomag ára: (letölthető word formátumú fájl)

 • 1 csoportos óvoda esetében 2.000 Ft + Afa, 2.540.-
 • 2-3 csoportos óvoda esetében: 6.000 Ft + Afa, 7.620.-
 • 4-8 csoportos óvoda esetében: 14.000 Ft + Afa, 17.780.- 
 • 9, vagy annál több csoportos óvoda esetében: 18.000 Ft + Afa, 22.860.-

A megrendeléssel kapcsolatos további információk a megrendelő lapon találhatók.

  Dokumentum sabloncsomag az oviKRÉTA csoportnaplóhoz - Megrendelő lap (64,5 KiB, 37 hits)

Ajánljuk: bármilyen óvodai pedagógiai programmal dolgozó óvodák számára.

További ajánlatunk: 

Óvodai csoportnaplót kiegészítő SZÜLŐI NYILATKOZATOK – Az óvodai csoportnapló melléklete

Önálló dokumentumminták, melyek bármely óvodai csoportnapló mellékletét képezhetik.

Óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok ára Bruttó
1 csoportos óvoda esetében 2.285 Ft
2-3 csoportos óvoda esetében 4.575 Ft
4-8 csoportos óvoda esetében 6.875 Ft
9, vagy annál több csoportos óvoda esetében 11.430 Ft