Óvodából iskolába – Másképp – Gyermeki kompetenciák fejlesztése a családok bevonódásával – Budapesten, Veszprémben, Miskolcon, Berettyóújfaluban, Fehérgyarmaton

Képzés

Szakmai napunk bevezető előadásában Jávorné dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus beszél az iskolai életmódra alkalmas gyermekek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettség állapotának jellemzőiről, a fejlődés támogatásáról, és a családbevonódás jelentőségéről, ezt követően pedig Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő vezetésével az együttműködési lehetőségek interaktív feldolgozására kerül sor.

Az izgalmasnak ígérkező szakpszichológusi előadást követően az alábbi tartalmak kibontására kerül sor:

  • Az új tankötelezettségi törvény jogszabályi háttere, és az ezzel kapcsolatos – nem kampányszerű – óvodapedagógusi feladatok.
  • A gyermekek fejlődésének nyomon követését dokumentáló kötelező tartalmak bemutatása a jogszabályi változás kiemelésével.
  • A fejlődési napló javasolt mellékleteként alkalmazandó ÖSSZEGZŐ FEJLŐDÉS MUTATÓ ADATLAP szakmai tartalmai, valamint félévenkénti elkészítésének és alkalmazhatóságainak módja.
 • Tréning formájában ismerkedhetnek a résztvevők az eredményes családi beszélgetés (fogadó óra) hatékony módszereivel és eszközeivel
 • Sor kerül az “elég jó” szülői értekezlet és az “elég jó” családlátogatás ismérveinek áttekintésére.

A szakmai nap pedagógiai esetmegbeszéléssel zárul melynek célja a segítségnyújtáson túl a módszer megtanulása is, hogy a résztvevők képesek legyenek óvodáikban pedagógiai problémákra irányuló esetmegbeszélés levezetésére, kiszélesítve ezzel a szakmai párbeszéd intézményi gyakorlatát.

Amit ígérünk: Az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése révén a szakmai nap hatékonyan hozzájárulhat a család-óvoda kapcsolatának megújításához, melynek eredményeként az óvodába lépés pillanatától hatékonyabban vonhatjuk be a szülőket saját gyermekeik személyiségfejlesztésébe, óvodai nevelésébe.

Előadók: Jávorné dr. Kolozsváry Judit szakpszichológus és Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

A résztvevők az alábbi tartalmakat kapják meg elektronikus formában:

 • A szakmai nap prezentációi
 • A Mód-Szer-Tár által készített és a Fejlődési napló mellékletének javasolt „FEJLŐDÉS MUTATÓ ÖSSZESÍTŐ ADATLAP” szerkeszthető formátumban
 • Mód-Szer-Tár segédanyag csomag: Az eredményes családi beszélgetések „titkai”
 • Pedagógiai esetmegbeszélés eszköze
 • Pedagógiai esetmegbeszélés módszertani anyag (A módszertani kisfilm a Pedagógiai asszisztensek VI. országos konferenciáján bemutatott esetmegbeszélés alapján készült.)

Azon érdeklődők részére, akik személyesen nem tudnak részt venni a továbbképzésen, megrendelés esetén biztosítani tudjuk a fentebb jelzett szakmai tartalmakat.

A segédanyag-csomag ára: 6.000+Áfa, bruttó 7.620 Ft. 

Részvételi díj: 8.500 Ft+Áfa, bruttó 10.795 Ft. Minden második és további jelentkező számára egy intézményből 25% kedvezményt biztosítunk, vagyis 6.375 Ft+áfa a részvételi díj a 2., 3. és a további jelentkezők számára.

  Óvodából iskolába - Másképp - Gyermeki kompetenciák fejlesztése a családok bevonódásával – Jelentkezési lap (69,0 KiB)

Bízunk benne, hogy a szakmai program délutánra történő szervezésével – bevonva a szülőket – könnyebben, esetleg többen is részt tudnak venni a kollégák.

Igény szerint a továbbképzést más (a meghirdetettektől eltérő)  helyszínekre is meg tudjuk szervezni. Keressenek bennünket ez ügyben  elérhetőségeinken!

Időpont Helyszín
Új időpontban:

2020. március 9., hétfő, 14:30-18:00 óra

KMO Művelődési Központ, 

1191 Budapest, Teleki u. 51.

2020. február 27., csütörtök, 10:00-15:00 óra Egyesített Óvodai Intézmény Püspökladány,

4150 Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 8.

2020. március 10., kedd, 14:00-17:30 óra Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ,

8200 Veszprém, Táborállás park 1.

2020. március 19., csütörtök, 13:00-16:30 óra  VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház,

3530 Miskolc, Lenke u. 14/a.

2020. március 27., péntek, 13:30-17:00 óra,  Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde

4100 Berettyóújfalu, Radnóti utca 2.

2020. március 31., kedd, 13:30-17:00 óra Régi Leveles Iskola,

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 40.