Megrendelhető az SOS segítség óvodapedagógusoknak a beiskolázással kapcsolatos feladatok jogszerű és szakszerű gyakorlatához – Hogyan segítheti az óvoda az indokolt szülői kérelmek alátámasztását? rendezvényünk szakmai anyagai

Megrendelhető

Óvodapedagógusok és szülők körében egyaránt vihart kavartak az óvodába járással és a tankötelezettséggel kapcsolatos legutóbbi jogszabályi változások, melyek pontos értelmezéséhez, valamint a sürgős és a jövőbeni tennivalók jogszerű és szakszerű kivitelezéséhez kíván hatékony segítséget nyújtani a Mód-Szer-Tár.

Szerencsére, az utóbbi időszak bizonytalanságai lassan tisztulni látszanak, ugyanakkor mind a szülők, mind pedig az óvodapedagógusok körében továbbra is számos nyitott kérdés maradt.

Különösen nagy nyomás hárul az intézményvezetőkre és a tanköteles korú gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusokra, hiszen az érintett szülők megnyugtató és hiteles tájékoztatásában is nap, mint nap közre kell, hogy működjenek.

Sokan sokféle tapasztalattal rendelkezünk és vélekedünk a most kialakult helyzetben:

 • Őszintén, talán minden óvodában előfordult már, hogy a megfelelően fejlett és iskolára motivált gyermek további egy éves óvodai nevelését nem a gyermek képességeit jól ismerő óvodapedagógus, hanem a gyermekét jól ismerő, de az iskolakezdéshez szükséges készség és képességek megítélésében kevésbé jártas szülői „döntés” generálta azzal együtt, hogy, természetesen minden szülő jót akar a gyermekének.
 • Naivitás lenne azt gondolnunk, hogy az Oktatási Hivatal szakértői a rendelkezésükre álló viszonylag nagyon rövid idő alatt (a szülői kérvényhez csatolható több más dokumentum között) képesek lesznek oly módon áttanulmányozni az óvodában vezetett Fejlődési naplót, hogy az meghatározó erővel bírjon a döntéshozásuk során.
 • Az Oktatási Hivatal az óvodák által kiállított és a szülői kérvényhez csatolható, a gyermek további egy éves óvodai fejlesztését alátámasztó tartalmakban csakis a szakmaiságra, az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott kimeneti elvárásokra lehet tekintettel. A Mód-Szer-Tár által javasolt „FEJLŐDÉS MUTATÓ ÖSSZESÍTŐ ADATLAP” – a jogszabály által előírt egyéb más tartalmak mellett – az alapprogramban megfogalmazott fejlődésjellemzők mentén mutatja be az adott gyermek fejlődésének aktuális mutatóit.

A „tűzoltó” munkán túl azonban vezetőként és gyakorló pedagógusként is egyaránt felkészültnek kell lenni e területen mind a jogszabályi, mind pedig a szakmai kérdéseket illetően. Szakmai napunkon ehhez kívántunk hathatós segítséget nyújtani az alábbiakban felsorolt tervezett tartalmak mentén:

 • Az óvodába járással és a tankötelezettséggel kapcsolatos jogszabályi rendeletek értelmezése
 • A szülők által kezdeményezhető felmentések elbírálásának jogszabályi háttere és eljárásrendje (szülői tájékoztató; a kérelem feltöltésére szolgáló felület bemutatása)
 • A tankötelezettség alóli felmentés folyamatában 2020. január 31-ig szükséges óvodapedagógusi feladatok ellátása
 • A tankötelezettség alóli felmentés folyamatában lehetséges óvodapszichológusi és szociális segítői feladatok áttekintése
 • A gyermek fejlődését nyomon követő kötelező dokumentáció jogszabályi háttere
 • Megbeszéltük, hogy konkrétan milyen dokumentumokat adhat ki az óvoda a szülői kérelem alátámasztása céljából:
 • A Mód-Szer-Tár által javasolt és bemutatásra kerülő „FEJLŐDÉS MUTATÓ ÖSSZESÍTŐ ADATLAP” a gyermekek folyamatos nyomon követését regisztráló Fejlődési napló alapján egyszerűen elkészíthető, a gyermek jelen állapotát bemutató rövid, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott kimeneti elvárások mentén készült dokumentum.
 • Az eredményes és hatékony családi beszélgetés (fogadó óra, szülői értekezlet, családlátogatás) alappillérei

Megrendelőink elektronikusan az alábbi szakmai tartalmakat kapják meg:

 • A szakmai nap prezentációi
 • A Mód-Szer-Tár által készített és javasolt „FEJLŐDÉS MUTATÓ ÖSSZESÍTŐ ADATLAP” szerkeszthető formátumban
 • Mód-Szer-Tár segédanyag csomag: Az eredményes családi beszélgetések „titkai”

A megrendeléseket 2019. december 14-ét követően tudjuk teljesíteni.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

  Megrendelhető az SOS segítség óvodapedagógusoknak - Megrendelő lap (49,0 KiB)