Megrendelhető az Óvodából iskolába – Másképp – Gyermeki kompetenciák fejlesztése a családok bevonódásával című szakmai napunk anyagai

Megrendelhető

Szakmai napunk  célja az együttműködési lehetőségek bemutatása, interaktív feldolgozása.

Feldolgozott témakörök: 

  • Az új tankötelezettségi törvény jogszabályi háttere, és az ezzel kapcsolatos – nem kampányszerű – óvodapedagógusi feladatok.
  • A gyermekek fejlődésének nyomon követését dokumentáló kötelező tartalmak bemutatása a jogszabályi változás kiemelésével.
  • A fejlődési napló javasolt mellékleteként alkalmazandó ÖSSZEGZŐ FEJLŐDÉS MUTATÓ ADATLAP szakmai tartalmai, valamint félévenkénti elkészítésének és alkalmazhatóságainak módja.
  • Az eredményes családi beszélgetés (fogadó óra) hatékony módszereivel és eszközeivel
  • Az “elég jó” szülői értekezlet és az “elég jó” családlátogatás ismérveinek áttekintése.

Amit ígérünk: Az elméleti és gyakorlati ismeretek bővítése révén a szakmai nap anyagai hatékonyan hozzájárulhatnak a család-óvoda kapcsolatának megújításához, melynek eredményeként az óvodába lépés pillanatától hatékonyabban vonhatjuk be a szülőket saját gyermekeik személyiségfejlesztésébe, óvodai nevelésébe.

A segédanyag-csomag tartalma:

  • A szakmai nap prezentációja
  • A Mód-Szer-Tár által készített és a Fejlődési napló mellékletének javasolt „FEJLŐDÉS MUTATÓ ÖSSZESÍTŐ ADATLAP” szerkeszthető formátumban
  • Mód-Szer-Tár segédanyag csomag: Az eredményes családi beszélgetések „titkai”
  • Pedagógiai esetmegbeszélés eszköze
  • Pedagógiai esetmegbeszélés módszertani anyag (A módszertani kisfilm a Pedagógiai asszisztensek VI. országos konferenciáján bemutatott esetmegbeszélés alapján készült.)

A csomagot elektronikus formában, e-mailen küldjük meg.

A segédanyag-csomag ára: 6.000+Áfa, bruttó 7.620 Ft. 

  Gyermeki kompetenciák fejlesztése a családok bevonódásával című szakmai napunk anyagai - Megrendelő lap (52,5 KiB)