Képzéseink

Szakmai napok:

 • Az óvónő jobb keze a dajka – Dajkanap
 • Gyakorlat közeli szakmai nap – Törvényi változásokból fakadó feladataink 2015. évben a tanfelügyeleti rendszer bevezetése és a pedagógusminősítésre való felkészülés során – Minőségfejlesztés „újraindítása” a köznevelési intézményekben
 • Gyakornokoknak és mentoraik szakmai támogatása: A gyakornoki idő, a minősítő vizsga és a mentori támogatásban rejlő lehetőségek – A gyakornokokat támogató rendszer koncepciója és gyakorlati tapasztalatai
 • Hogyan lesz a nevelési programból pedagógiai program? – Az óvodai programmódosítás lehetőségei a törvényi változások tükrében

Képzéseink:

 • Segítség a portfólió készítéséhez óvodapedagógusok számára
 • Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a sikeres reflektálásra és portfólió védésre (ÓVODAPEDAGÓGUSOK számára)
 • Új szemlélet a család és óvoda kapcsolatában – különös tekintettel a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre
 • Pedagógus portfólió készítése, felkészülés a sikeres reflektálásra és portfólió védésre (ISKOLAI pedagógusok számára)
 • Megfigyelés vagy mérés? – Ismerkedés a DIFER mérőeszközcsomag tesztjeivel és azok használatával
 • Az óvodai munkaterv, mint a minőségelvű intézményműködés egyik láncszeme
 • A köznevelés és oktatás intézményeit szabályozó alapdokumentumok módosítása
 • Tanévkezdés a törvényi változások küszöbén – Gyakorló pedagógusokkal a jó gyakorlatért
 • Az óvodapedagógus feladatai a család és óvoda jó együttműködése érdekében
 • Az óvoda helyi nevelési programjának módosítása – a törvény elvárásainak (ONAP, Köznevelési törvény) való megfeleltetés
 • Az Országos Kompetenciamérés eredményeinek értelmezése, elemzése – „Hogyan tovább a hétköznapokban?”
 • Készüljünk az Országos Kompetenciamérésre! Háttérvizsgálatok tervezése az eredmények hatékonyabb értelmezéséért
 • Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követése – az ONAP elvárásainak való megfelelés
 • Az inkluzív pedagógia – Differenciálás – elvei és gyakorlata a kisgyermeknevelésben – az ONAP elvárásainak való megfelelés
 • Az idegen nyelv tanítása dramatikus módszerekkel
 • Bevezetés a drámás eszközök gyakorlatába (és elméletébe) módszertani nap
 • Kezelhetetlen tanulók – segítő kapcsolat ?!
 • Az elfogadó- toleráns tanuló közösség fejlesztése, szociális kompetenciák
 • Matematikai-logikai kompetenciafejlesztő módszerek
 • Esélyegyenlőség öndifferenciáló tanulásszervezéssel
 • A szövegértési kompetencia fejlesztésének módszerei
 • A projektmódszer – projektek
 • Kompetenciafejlesztő módszerek
 • Munkajog a közoktatásban
 • Projekt módszer az óvodai életben
 • Iskolára való felkészítés, felzárkóztatás, tanulásfejlesztés az OKOS(KOC)KA  fejlesztő eszközcsaláddal
 • Az informatív értékelés / Éves beszámoló – A jó munkaterv
 • Zenei kukucskáló
 • Ünnepi kukucskáló
 • Hová bújt a matematika? az óvodában
 • Élhető óvodai élet – elvárható “kimenet”

Akkreditált képzéseink:

 • Új szemlélet a család – óvoda kapcsolatában. Az óvoda-iskola közötti átmenet támogatását is segítő hatékony módszerek és eljárások (40 óra OKM-4/330/2009)
 • A teljes körű intézményi önértékelés és teljesítményértékelés intézményi gyakorlata hatékony módszerek és eljárások a minőségirányítási rendszer működtetésében (30 óra OKM-3/341/2009)
 • Infokommunikációs technológiák az oktatásban – a tananyagfejlesztés és iskolai tartalomszolgáltatás módszerei (30 óra OKM-4/283/2009)
 • Mérés – értékelés, az Országos Kompetenciamérés az iskolában. Az eredmények értelmezése és elemzése, okfeltáró háttérvizsgálatok tervezése és intézményszintű kompetenciafejlesztés (30 óra OKM-4/215/2009)
 • Tevékenységközpontú pedagógiák – Hogyan tegyük aktívvá a diákokat? (30 óra OKM-4/214/2009)
 • Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása – Szemlélet és módszerek (30 óra OKM-4/194/2009)

 

Vélemény, hozzászólás?