Hasznos praktikák a Mód-Szer-Tár-ból 2. – Fejlődés mutató összesítő adatlap – A gyermeki fejlődés állapotáról az óvoda által vezetett kötelező dokumentum (Fejlődési napló) javasolt melléklete

Megrendelhető

Célszerű-e az óvoda által vezetett Fejlődési napló átadása a szülő számára összegző értékelés nélkül? Szükség esetén, utólag tudja-e bizonyítani a pedagógus, hogy adott esetben egy „X” jelzés pontosan milyen tartalmakat takart a gyermek erőssége – fejleszthetősége, okok, javasolt módszerek és eljárások, az óvoda és a család feladatai stb. vonatkozásában?

A Mód-Szer-Tár által kidolgozott Fejlődés mutató összesítő adatlap az óvodák által vezetett Fejlődési napló javasolt melléklete, mely a gyermek óvodába lépésétől a tankötelezettség megkezdéséig félévenként vezetett összegző dokumentum.

Óvodapedagógusok és szülők körében is számos esetben fogalmazódnak meg az alábbi kérdések:

 • A fejlődés állapot szülők irányába történő visszacsatolásáról (fogadó óra, családlátogatás) milyen dokumentációt kapjanak/kaphatnak kézhez a szülők?
 • Bepillanthatnak-e a szülők gyermekeik Fejlődési naplójába?
 • Megkaphatják-e a szülők gyermekeik Fejlődési naplójának másolatát?
 • Célszerű-e az óvoda által vezetett Fejlődési napló átadása a szülő számára (a szülő által benyújtható dokumentumok között pedig az Oktatási Hivatal számára) összegző értékelés nélkül? 
 • Szükség esetén, utólag tudja-e bizonyítani a pedagógus, hogy az „X” jelzés pontosan milyen tartalmakat takart a gyermek erőssége – fejleszthetősége, okok, javasolt módszerek és eljárások, az óvoda és a család feladatai stb. vonatkozásában?

A gyermeki produktumok (vizuális alkotások, feladatlapok) mellett természetesen a szülők bepillanthatnak gyermekeik Fejlődési naplójába, és – jogszabályi tiltás nem lévén – megkaphatják annak másolatát is. Kérdés, hogy milyen célból, és mennyire támogatja az együttnevelést, a gyermek személyiségének további fejlődését. Kérdés továbbá, hogy – rövid, szöveges magyarázatot is tartalmazó összegző értékelés nélkül – az „X” – jelölések megfelelő információt nyújtanak-e pld. az Oktatási Hivatalban a kérelemmel foglalkozó szakemberek számára.

A Mód-Szer-Tár több célból is javasolja kiegészíteni az intézmények által vezetett különböző Fejlődési naplókat a Fejlődés mutató összesítő adatlap melléklettel:

 • Félévente a jogszabályi elvárásoknak megfelelő tartalommal készülhet összefoglaló értékelés minden gyermek aktuális fejlődési jellemzőiről, mely dokumentum tartalmában megfelel a jogszabályi elvárásoknak, terjedelme pedig rövid, tömör, a szülőknek igény szerint átadható.
 • Az Oktatási Hivatal a tankötelezettség halasztására vonatkozó szülői kérelem mellé „benyújtható szakmai véleményként” befogadja az óvoda által készített, és a szülővel megismertetett, illetve a szülő számára átadott fejlődést nyomon követő dokumentumot, mint óvodai szakmai (és nem szak) pedagógiai véleményt. A teljes, három évet felölelő dokumentáció helyett célszerű az adott időszakban aktuális Fejlődés mutató összesítő adatlap átadása/benyújtása.
 • A jogszabályi elvárások mentén készíthető összefoglaló értékelés a lehető legobjektívebb szakmai vélemény, mely adott esetben a szülő, a szakszolgálat, és az Oktatási Hivatal számára is jó alapul szolgálhat döntések meghozatalához.
 • A Mód-Szer-Tár által javasolt Fejlődés mutató összesítő adatlap a gyermekek folyamatos nyomon követését regisztráló – az óvoda által vezetett – Fejlődési napló tartalmai alapján, évente két alkalommal elkészíthető dokumentum, mely egyben a gyermek fejlődés állapotát visszacsatoló családi beszélgetés (fogadó óra) dokumentumaként a szülő kérésére átadható

A Fejlődési napló melléklettel történő kiegészítése nevelőtestületi hatáskör, tehát nevelőtestületi határozat szükséges a kötelezően vezetendő intézményi dokumentum módosításához.

Megrendelőinkkel elektronikus (doc és pdf) formában osztjuk meg az alábbi tartalmakat:

 1. Fejlődés mutató összesítő adatlap. A gyermek fejlődés állapotáról az óvoda által vezetett kötelező dokumentum (Fejlődési napló) javasolt melléklete – segédanyag:
  • Jogszabályi háttér
  • Az óvoda értékelési gyakorlata
  • Az óvoda feladatai
  • Fejlődés mutató összesítő adatlap sablon és minta
 2. Fejlődés mutató összesítő adatlap
 3. Fejlődés mutató összesítő adatlap elkészítését segítő kategóriák rendszere

A módszertani segédanyag ára (elektronikus formában): 6.000 Ft +Áfa, bruttó 7.620 Ft

  Hasznos praktikák a Mód-Szer-Tár-ból 2. - Megrendelő lap (46,0 KiB)

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő