Értékelési–Teljesítményértékelési szabályzat óvodák számára

Megrendelhető

Az intézmény értékelési rendszerének működtetésére alapozottan – a nevelési évre vonatkozóan – a pedagógus illetményét a besorolási illetményétől eltérően is megállapíthatja a munkáltató.

A MÓD-SZER-TÁR által kínált adaptálható dokumentum az alapelveken és egyéb tartalmakon túl az intézmény minden alkalmazottjára vonatkozóan tartalmazza a teljesítményértékelés intézményi mérésére szolgáló eszközöket, az elvárások sztenderdjeit.

Az Nkt. 65 § (1a) bekezdése értelmében az intézmény vezetőjének a pedagógus

  • munkavégzésének színvonalát,
  • munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli.

Az értékelés alapján a nevelési évre vonatkozóan a pedagógus illetményét a besorolási illetményétől eltérően is megállapíthatja a munkáltató, azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

  • középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
  • alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
  • mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény. 

A szabályzat elkészítésének jogszabály által elvárt célja a pedagógus illetményemelés és az illetménypótlékok teljesítményalapú differenciálásának megállapításával kapcsolatos szakmailag megalapozott munkáltatói döntés elősegítése az intézményi és fenntartói elvárásoknak megfelelően.

A MÓD-SZER-TÁR által kínált adaptálható dokumentum az intézmény minden alkalmazottjára vonatkozóan tartalmazza a teljesítményértékelés intézményi mérésére szolgáló eszközöket, az elvárások sztenderdjeit.

A szabályzat felépítése megfelel a kompetencia alapú értékelési kritériumoknak.

Erénye, hogy kész módszerekkel, mérőeszközökkel segíti a nevelőtestületet az értékelési feladatok elvégzésében. 

A pedagógusok kompetencia és teljesítmény alapú értékelési rendszere, valamint az egyéb közalkalmazotti munkakörökhöz kapcsolódó alkalmazottak teljesítményértékelésének egységes szabályzatával a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönözzük a pedagógusokat és a munkájukat segítő alkalmazottakat. A szabályzat elfogadása vezetői hatáskör, azonban az Nkt. 83. § (2) c) bek. alapján a fenntartó határozza meg a köznevelési intézmény költségvetését, ebből kifolyólag a fenntartó egyetértése szükséges, miután a fenntartóra többletkötelezettség hárul.

Amit ígérünk: Az adaptálható Értékelési–Teljesítményértékelési szabályzat mintegy előszobája az ötévente esedékes pedagógus önértékelésnek, ugyanakkor – az intézmény által meghatározott ciklus szerint, pl. évente – önértékelésre alapozottan mérhetővé válik az intézmény valamennyi dolgozójának teljesítménye.  

Ajánljuk azoknak az óvodavezetőknek és nevelőtestületeknek:

  • akik naprakészek szeretnének lenni a differenciált bérezés feltételeit szabályozó dokumentum elkészítésével;
  • akik működtetni kívánják teljesítményértékelési rendszerüket;
  • akik a magas elvárásoknak megfelelően szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés elvárásainak;
  • akik az eredményekre, egyéni teljesítményekre alapozva kívánják a differenciált illetményemelést megvalósítani az intézményben;
  • akik a nevelőmunka eredményéről az intézményben dolgozók egységes teljesítményében gondolkodnak.

A Word dokumentum ára, melyet elektronikusan küldünk meg: bruttó 10.500 Ft

  Értékelési–Teljesítményértékelési szabályzat óvodák számára - Megrendelő lap (49,0 KiB, 0 hits)