Az OviKRÉTA rendszer intézményi működtetése – Óvodatitkár online szakmai műhely a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyaga

Megrendelhető

A bevezetésre kerülő OviKRÉTA rendszer intézményi működtetésének kulcsembere – „az óvodavezető jobb keze” – az óvodatitkár.

 1. szeptember 1-én minden óvodában bevezetésre kerül az OviKRÉTA tanulmányi rendszer, melynek célja, hogy az óvodák számára a gyermekekkel, az óvodai csoportokkal, és az alkalmazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásához informatikai támogatást nyújtson.

A 2024. április 30-án megtartott műhelyfoglalkozásunkon az OviKRÉTA rendszer intézményi működtetésével kapcsolatos feladatokra fókuszáltunk, melyek egy része óvodatitkári kompetenciákat érint. Ugyanakkor válaszokat adtunk azokra a kérdésekre is, amelyek – mint az intézmény központi szereplőjénél – gyakran az óvodatitkárnál csapódnak le és kerülhetnek a pedagógusok számára is megválaszolásra.

Elsősorban – mint intézményi gyakorlatot – a bevezetés és kipróbálás eddigi tapasztalatait, valamint az óvodák részéről felmerült kérdések megválaszolását helyeztük a fókuszba, azonban lehetőség nyílt további kérdésfelvetésekre, valamint a műhelyben résztvevők intézményi tapasztalatainak megosztására is.

Megrendelőink az alábbi kérdésekre kaphatnak válaszokat:

 • A 2024-2025. nevelési évtől a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet által előírt kötelezően használt nyomtatványok mindegyikét az OviKRÉTA felületen kell vezetni? (felvételi előjegyzési napló, felvételi és mulasztási napló, az óvodai csoportnapló, óvodai törzskönyv, a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációja)
 • Használható-e már most, a kipróbálás évében a felület oly módon, hogy pld. a Felvételi előjegyzési napló elfogadott tanügyigazgatási dokumentummá váljon. 
 • A KIR rendszerből a gyermekek és alkalmazottak minden adata betölthető az OviKRÉTÁba?
 • A teljes alkalmazotti kör, vagy csak a pedagógusok adatait szükséges bevinni az OviKRÉTA rendszerbe?
 • Mely alkalmazottak kaphatnak hozzáférést? (pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodapszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő)
 • Kinek/kiknek lesz hozzáférése a Pedagógus TÉR felülethez? (fenntartó, igazgató, pedagógus)
 • Használható-e a jövőben is az intézmény által már korábban kidolgozott és alkalmazott csoportnapló, fejlődési napló, vagy pld. a már több óvoda által is alkalmazott OVPED tanulmányi rendszer?
 • Hol jelennek meg a nevelési adatok (SNI, BTMN, gyermekvédelemben részesülők stb.), vagy a különböző szakmai csoportok (munkaközösségek, munkacsoportok)?
 • A Dokumentumtár legördülő listában megjelenő elemek feltöltése lehetőség, vagy kötelezettség?  (intézményi önértékelés, munkaügyi dokumentumok, munkaköri leírások, portfólió, szabályzatok stb.)
 • A hibásan, rossz helyre (pld. nem a megfelelő feladatellátási helyre) importált adatok módosítása, törlése hogyan valósítható meg?
 • Az intézményen belüli mozgáskor (gyermek, dolgozó másik épületbe kerül át) a rendszerben lévő adatok másik helyre történő importálását miként lehet elvégezni?
 • A szülők számára milyen funkciója lesz az OviKRÉTA rendszernek?
 • Lesz-e felület az óvoda-egészségügyi funkcionalitás biztosításához?
 • Lehetősége lesz-e az orvosnak/szülőnek a hiányzással kapcsolatos igazolások feltöltése?
 • Lesz-e felület az intézményi fogadóórák és szülői értekezletek megszervezéséhez?
 • Mi mindenre használható a naptár funkció?
 • Milyen statisztikai adatok hívhatók le a rendszerből?
 • Stb. stb. stb.

Amit ígérünk:

A műhelyfoglalkozáson feldolgozásra került tartalmak segítenek abban, hogy…

… a résztvevők tapasztalatokkal rendelkező óvodatitkár kolléga által nyerjenek bepillantást az OviKRÉTA felületére

… a műhely résztvevői tájékozottabbak legyenek az OviKRÉTA rendszer intézményi működtetéséről

… a megrendelők megismerjék egymás eddigi tapasztalatait

… a megrendelők válaszokat kapjanak az érdeklődésükre számot tartó kérdésekre

Akiknek ajánljuk: Gyakorlott és kezdő óvodatitkároknak, óvodaigazgatóknak, óvodaigazgató helyetteseknek, tagóvoda/telephely igazgatóknak, pedagógusoknak

Előadók voltak: Mártonné Ruzsák Tímea óvodatitkár és Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő, köznevelési szakértő

A szakmai anyag ára: 6.000 Ft+Áfa, bruttó 7.620 Ft

  Óvodatitkár online szakmai műhely a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyaga - Megrendelő lap (49,5 KiB, 123 hits)

Az ár tartalmazza a foglalkozásról készült videófelvételt.