Általános iskolai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – a 2019/2020. tanévre aktualizáltan

Megrendelhető

Javasolt segédanyag sablon éves beszámoló/értékelés elkészítéséhez az általános iskolák részére.

Az intézményvezető és az intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése esetében az egyik legfontosabb indikátor az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és beszámolója, melyet elektronikus formában kell az erre rendszeresített elektronikus felületre feltöltenie az igazgatónak.

Az általunk kínált éves beszámoló dokumentumminta elkészítése során különös szempont volt, hogy

 • az öt évente ismétlődő tanfelügyeleti ellenőrzés, azon belül a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény önértékelése során jól használható legyen,
 • értékelhető önreflexiókat adjon,
 • tartalmazza az adott tanév legfontosabb témáit, így a 2019/2020. tanév esetén a digitális, tantermen kívüli munkarendre való áttérés és a pedagógiai program felülvizsgálatával kapcsolatos szakmai tapasztalatokat,
 • és egyben orientáljon az ötéves intézkedési terv elkészítéséhez, valamint az ötéves intézkedési terv elkészítéséhez.

Természetesen az iskolák csak akkor tudják a segédcsomag anyagait használni, ha azok implementációját az intézményi specifikumokra építik. Tehát nem kész receptet kínálunk, hanem egy sorvezetőt az önértékelés és az intézményi minőségfejlesztési munka, a belső ellenőrzés minél hatékonyabb elvégzéséhez, s a folyamatos visszacsatolás logikája révén a következő tanév megszervezéséhez.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz, s tartalmazzák a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A munkatervi célok megvalósítására fókuszáló vezetői értékelő beszámoló elkészítését

 • munkaközösségenként a pedagógusok értékelése,
 • ezt követően pedig – a szervezet felépítésének függvényében – a tagintézmények vagy telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összesítése segíti, az erre a célra készült külön értékelő sablon alkalmazásával.

Így az igazgató a pedagógusok – és néhány vonatkozásban a nevelő-oktató munkát segítő kollégák bevonásával – készítheti el az éves értékelő beszámolóját, melynek alapján körvonalazódnak a következő tanévi munkaterv prioritásai.

A segédanyag csomag a következő intézményi feladatok elvégzését segíti:

 • éves beszámoló elkészítése,
 • teljes körű intézményi önértékelés,
 • ötéves iskolai intézkedési terv összeállítása.

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. Az egyes elvárok értékelésének összegzése tartalmazza az adott területen elért intézményi erősségeket és fejleszthető területeket, valamint a következő tanév munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak a kijelölt fejlesztési irányok, feladatok.

A segédanyag csomag tartalma:

 • Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz (.pdf)
 • Éves beszámoló-sablon: Munkaközösségek (.doc)
 • Éves beszámoló-sablon: Vezetői (.doc)
 • Éves beszámoló-sablon: Összesítő (.doc)

Ajánljuk azoknak az igazgatóknak és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;
 • akik az éves beszámolót egy jól menedzselt, gyakorlatközpontú munkafolyamatban kívánják kimunkálni;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során;
 • akik az intézményi önértékelést, az intézményi minőségfejlesztést és a belső ellenőrzést összehangolt folyamatként kívánják kezelni, s az azok eredményeiként keletkező dokumentumokat nem a fióknak, hanem a mindennapi iskolai életnek szánják. 

A sablont nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, Kozák András köznevelési szakértő, megbízott egyetemi oktató és Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő/intézményfejlesztő állították össze, melyet elektronikus formában tudunk biztosítani

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – pdf és doc dokumentumok): 

bruttó 6.500 forint

  Általános iskolai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – Megrendelő lap (40,0 KiB)

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.