Általános iskola és alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében – a 2021/2022. tanévre aktualizáltan

Megrendelhető

Javasolt segédanyag sablon az éves beszámoló/értékelés elkészítéséhez általános iskolák, valamint alapfokú művészeti iskolák részére.

Az intézményvezető és az intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése esetében az egyik legfontosabb indikátor az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolója, melyet elektronikus formában kell az Oktatási Hivatal erre rendszeresített elektronikus felületére feltöltenie az intézményvezetőnek.

Az általunk kínált éves beszámoló dokumentumminta elkészítése során különös szempont volt, hogy

 • az öt évente ismétlődő tanfelügyeleti ellenőrzés, azon belül a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény önértékelése során jól használható legyen;
 • értékelhető önreflexiókat adjon;
 • tartalmazza az adott tanév legfontosabb témáit, így a digitális, tantermen kívüli munkarendre való ismételt áttérés és a pedagógiai program felülvizsgálatával és felmenő rendszerű bevezetésének első ütemével kapcsolatos szakmai tapasztalatokat;
 • orientáljon a következő tanévi munkaterv, valamint az ötéves intézkedési terv elkészítéséhez;
 • hasznos munkaanyagként szolgáljon a 2022/2023. tanévtől sorra kerülő komplex ellenőrzéshez.

A vezetői sablont egy függelékkel egészítettük ki: A tanév végi vezetői beszámoló digitális munkarenddel összefüggő speciális szempontjai

Részterületek:

 • Tanügyigazgatás
 • Tárgyi-infrastrukturális feltételek
 • Személyi feltételek
 • Pedagógiai feltételek

Természetesen az iskolák csak akkor tudják a segédcsomag anyagait használni, ha azok implementációját az intézményi specifikumokra építik. Tehát nem kész receptet kínálunk, hanem egy sorvezetőt a belső ellenőrzés minél hatékonyabb elvégzéséhez, és a folyamatos visszacsatolás logikája révén a következő tanév megszervezéséhez.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz, és tartalmazzák a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A munkatervi célok megvalósítására fókuszáló vezetői értékelő beszámoló elkészítését

 • munkaközösségenként a pedagógusok értékelése,
 • ezt követően pedig – a szervezet felépítésének függvényében – a tagintézmények vagy telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összesítése segíti, az erre a célra készült külön értékelő sablon alkalmazásával.

Így az igazgató a pedagógusok és néhány vonatkozásban a nevelő-oktató munkát segítő kollégák bevonásával készítheti el az éves értékelő beszámolóját, melynek alapján körvonalazódnak a következő tanévi munkaterv prioritásai (PDCA-logika).

A segédanyag csomag a következő intézményi feladatok elvégzését segíti:

 • éves beszámoló elkészítése,
 • teljes körű intézményi önértékelés,
 • ötéves iskolai intézkedési terv összeállítása,
 • komplex ellenőrzés során készített intézkedési terv.  

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. Az egyes elvárok értékelésének összegzése tartalmazza az adott területen elért intézményi erősségeket és fejleszthető területeket, valamint a 2022/2023. tanév munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak a kijelölt fejlesztési irányok, feladatok.

A segédanyag csomag tartalma:

Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz

 1. Éves beszámoló-sablon: Munkaközösségek
 2. Éves beszámoló-sablon: Vezetői
 3. Éves beszámoló-sablon: Összesítő
 4. Éves beszámolóhoz – Adatlap

Ajánljuk azoknak az intézményvezetőknek és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;
 • akik az éves beszámolót egy jól menedzselt, gyakorlatközpontú munkafolyamatban kívánják kimunkálni;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során;
 • akik az intézményi önértékelést, az intézményi minőségfejlesztést és a belső ellenőrzést összehangolt folyamatként kívánják kezelni, és az azok eredményeiként keletkező dokumentumokat nem a fióknak, hanem a mindennapi iskolai életnek szánják.

A sablont nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, Dr. Kozák András LL. M. tanügyigazgatási jogi szakértő, megbízott egyetemi oktató és Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő/intézményfejlesztő állították össze, melyet elektronikus formában tudunk biztosítani.

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Word dokumentumok): 10.000 Ft +27% Áfa, bruttó 12.700 Ft.

  Általános iskola és alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében – Megrendelő lap (45,0 KiB, 44 hits)

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.