Alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében

Megrendelhető

Javasolt segédanyag sablon az éves beszámoló/értékelés elkészítéséhez alapfokú művészeti iskolák részére.

Az intézményvezető és az intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése esetében az egyik legfontosabb indikátor az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és éves beszámolója, melyet elektronikus formában kell az erre rendszeresített elektronikus OH-felületre feltöltenie az igazgatónak.

Az általunk kínált éves beszámoló dokumentum minta elkészítése során különös szempont volt, hogy

 • az öt évente ismétlődő tanfelügyeleti ellenőrzés, azon belül a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény önértékelése során jól használható legyen,
 • értékelhető önreflexiókat adjon,
 • és egyben orientáljon a következő tanévi munkaterv, valamint az ötéves intézkedési terv elkészítéséhez.

Természetesen az iskolák csak akkor tudják a segédcsomag anyagait használni, ha azok implementációját az intézményi specifikumokra építik. Tehát nem kész receptet kínálunk, hanem egy sorvezetőt a belső ellenőrzés minél hatékonyabb elvégzéséhez, és a folyamatos visszacsatolás logikája révén a következő tanév megszervezéséhez.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz, és tartalmazzák a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A munkatervi célok megvalósítására fókuszáló vezetői értékelő beszámoló elkészítését

 • munkaközösségenként a pedagógusok értékelése,
 • ezt követően pedig – a szervezet felépítésének függvényében – a tagintézmények vagy telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összesítése segíti, az erre a célra készült külön értékelő sablon alkalmazásával.

Így az igazgató a pedagógusok és néhány vonatkozásban a nevelő-oktató munkát segítő kollégák bevonásával készítheti el az éves értékelő beszámolóját, melynek alapján körvonalazódnak a következő tanévi munkaterv prioritásai.

A segédanyag csomag a következő intézményi feladatok elvégzését segíti:

 • éves beszámoló elkészítése,
 • teljes körű intézményi önértékelés,
 • ötéves iskolai intézkedési terv összeállítása.

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. Az egyes elvárok értékelésének összegzése tartalmazza az adott területen elért intézményi erősségeket és fejleszthető területeket, valamint a következő tanév munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak a kijelölt fejlesztési irányok, feladatok.

A segédanyag csomag tartalma:

Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz

 1. Éves beszámoló-sablon: MUNKAKÖZÖSSÉGEK
 2. Éves beszámoló-sablon: VEZETŐI
 3. Éves beszámoló-sablon: ÖSSZESÍTŐ

Ajánljuk azoknak az igazgatóknak és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni a jogszabályi elvárások irányában;
 • akik az éves beszámolót egy jól menedzselt, gyakorlatközpontú munkafolyamatban kívánják kimunkálni;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során;
 • akik az intézményi önértékelést, az intézményi minőségfejlesztést és a belső ellenőrzést összehangolt folyamatként kívánják kezelni, és az azok eredményeiként keletkező dokumentumokat nem a fióknak, hanem a mindennapi iskolai életnek szánják.

A sablont nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező, Kozák András köznevelési szakértő és Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő/intézményfejlesztő állították össze, melyet elektronikus formában tudunk biztosítani

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Word dokumentumok):

bruttó 6.500 forint

  Alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében - Megrendelő lap (38,5 KiB)

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.