Aktuális

Óvodavezetők online szakmai műhelye 2. – A pedagógiai munka ellenőrzése, értékelése – „Új szelek fújnak!”

A műhelyfoglalkozás résztvevői a témát bemutató előadást követően arról beszélgetnek és osztják meg egymással tapasztalataikat, hogy intézményükben milyen – jogszabályokkal is alátámasztott – gyakorlata van a pedagógiai munka, illetve a pedagógusok ellenőrzésének és értékelésének.

TOVÁBB>>

Az óvoda működését szabályozó pedagógiai és tanügyi alapdokumentumok – „Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.” – Óvodavezetők online szakmai műhelye 1. szakmai anyagai megrendelhetők

A résztvevők átfogó, és az összefüggéseket is bemutató képet kaptak a legfontosabb pedagógiai és tanügyigazgatási dokumentumok jogszabályi és szakmai elvárásairól, a felülvizsgálat és módosítás lehetőségeiről.

TOVÁBB>>

„Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár” – Óvodatitkárok VI. Országos Konferenciája a Mód-Szer-Tár-ban

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk szakmai konferenciánkra, melyen aktuális témákkal kívánunk segítséget nyújtani óvodatitkároknak és az óvodák vezetőinek.

TOVÁBB>>

Vezetői pályázat elkészítését támogató előadás és konzultáció a Mód-Szer-Tár-ban – „A mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem hogy felkészüljünk rá.”

Szakmai programunkon hathatós támogatást kívánunk nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában első ízben, vagy újra pályázóként, vagy nyilvános pályázati kiírás nélkül vezetői feladatot vállalni szándékozó pedagógus kollégák számára.

TOVÁBB>>

Óvodavezetők online szakmai műhelye a Mód-Szer-Tár-ban – „A vezetés szenvedély, hogy valami mást, valami újat alkoss másokkal.”

A műhelyfoglalkozásokkal célunk, hogy az óvodavezetőket érintő kihívások mentén az „egy cipőben járók” közös együttlétével és együtt gondolkodásával a résztvevők számára kézzelfogható eredményeket is generáljunk.

TOVÁBB>>

Pedagógiai portfólió és Mesterpedagógus pályázat készítését támogató Portfólió Műhelyek a Mód-Szer-Tár-ban – „Aki jó magot vet jó aratást vár”

A közös műhelyfoglalkozások és az otthoni munkához nyújtott hathatós segítség eredményeként a résztvevők június végére szakértői támogatás mellett készíthetik portfólióikat, így a nyarat már többnyire pihenéssel, nem pedig „portfóliószorongással” tölthetik el.

TOVÁBB>>

„Nem akarok portfóliót írni!!!” – „Ha mindkét megoldás rossz, a harmadikat kell választani”

Rendhagyó online összejövetelre várjuk azokat a bölcsődében, óvodában vagy iskolában dolgozó kisgyermeknevelőket és pedagógusokat, akik – bár tisztában vannak a végső határidő közeledtével – még mindig nem „barátkoztak meg” a minősítési kötelezettség gondolatával, vagy bár meginogtak, de még bizonytalanok.

TOVÁBB>>

„Mesterpedagógus szeretnék lenni – Megcélozzam-e a Mesterpedagógus fokozatot?” – Beszélgessünk, és segítünk dönteni!

Rendhagyó online szakmai programra várjuk azokat a bölcsődében, óvodában vagy iskolában dolgozó, Pedagógus II. fokozatba már korábban besorolt pedagógusokat, akik – megfelelve a jogszabályi elvárásoknak – „játszanak” azzal a gondolattal, hogy Mesterpedagógus fokozatra pályázzanak, azonban a végső döntést még nem tudták meghozni, vagy már döntöttek, de néhány vagy több ponton bizonytalanok, megerősítést várnak.

TOVÁBB>>

Értékelési–Teljesítményértékelési szabályzat óvodák számára

Az intézmény értékelési rendszerének működtetésére alapozottan – a nevelési évre vonatkozóan – a pedagógus illetményét a besorolási illetményétől eltérően is megállapíthatja a munkáltató.

TOVÁBB>>

Óvodapedagógiai évindító online találkozó a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyagai – Jogszabályváltozások – Tervezés – Együtt a családokkal a gyermekek védelmében

Online évindító találkozónk fókuszában a társadalmi és jogszabályi változások munkatervet befolyásoló tartalmai, valamint az együttnevelés minőségét és eredményességét meghatározó család-óvoda kapcsolata áll.

TOVÁBB>>

„Projekt-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum Pdf formátumban a 2022/2023-as nevelési évre.

TOVÁBB>>

Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben a 2022/2023-as nevelési évre

Segédanyag csomag óvodák részére a kötelező és a Mód-Szer-Tár által javasolt szakmai tartalmakkal, az óvodákkal szemben megfogalmazott jogszabályi és tartalmi elvárások tükrében. 

TOVÁBB>>

„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum Pdf formátumban a 2022/2023-es nevelési évre.

TOVÁBB>>

Általános iskola és alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében – a 2021/2022. tanévre aktualizáltan

Javasolt segédanyag sablon az éves beszámoló/értékelés elkészítéséhez általános iskolák, valamint alapfokú művészeti iskolák részére.

TOVÁBB>>

Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomagok óvodapedagógusok és fejlesztő szakemberek részére) – a 2021/2022. nevelési évre aktualizáltan –

Az évente kötelezően értékelendő szempontokon és a kapcsolódó elvárásokon túl a beszámoló sabloncsomag tartalmazza a nevelési év aktuális témáit, így a járványhelyzet okán adódó feladatok értékelési szempontjait is.

TOVÁBB>>

Értékelési–Teljesítményértékelési szabályzat óvodák számára

Az intézmény értékelési rendszerének működtetésére alapozottan – a nevelési évre vonatkozóan – a pedagógus illetményét a besorolási illetményétől eltérően is megállapíthatja a munkáltató.

TOVÁBB>>

Amit a gyermekvédelemről feltétlenül tudni kell! – Gyermekvédelmi műhely a Mód-Szer-Tárban – Online műhely szakmai anyagai

Interaktív műhelyünkben az óvodákat érintő legfrissebb jogszabályi változások mellett a mindennapi feladatellátást segíthető területek bemutatására, és a résztvevők által hozott aktuális problémák megvitatására került sor.

TOVÁBB>>

Pedagógus önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig a 2022. január 1-től hatályos Összevont önértékelési Kézikönyv alapján

Segédanyag csomagjaink tartalmazzák a változásokat, az újdonságokat. 

TOVÁBB>>

INTÉZMÉNYI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig a 2022. január 1-től hatályos Összevont önértékelési Kézikönyv alapján

Segédanyag csomagjaink tartalmazzák a változásokat, az újdonságokat.

TOVÁBB>>

Vezetői önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig a 2022. január 1-től hatályos Összevont önértékelési Kézikönyv alapján

Segédanyag csomagjaink tartalmazzák a változásokat, az újdonságokat. 

TOVÁBB>>

Dajka-műhely II. a Mód-Szer-Tár-ban – Amit az óvodai dajkának feltétlenül tudnia kell! – szakmai anyagai megrendelhetők

A nevelési év második műhelyfoglalkozásán, 2002. február 18-án a dajkakompetenciák továbbgondolására került sor. Elsősorban olyan módszerek és technikák megismerésére nyílt lehetőség, melyek a mindennapi munka során egyrészt a gyermeki „tanulás” támogatását, másrészt a személyiségfejlesztést, az egyéni bánásmód gyakorlatát támogatják.

TOVÁBB >>

Pedagógiai asszisztens-műhely II. a Mód-Szer-Tár-ban – szakmai anyagai megrendelhetők

A 2022. február 17-én megtartott műhelyben a résztvevők számára támogatást nyújtottunk a 2021-2022. nevelési évben kiemelt cél és feladatként javasolt egészséges és kulturált életmódra nevelés intézményi megvalósításához, új ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak, és választ kaphattak kérdéseikre, felvetéseikre.

TOVÁBB>>

Az óvodák bérköltségeit érintő jogszabályváltozások – 2022. január

Az összefoglaló és az aktuális bértáblák ingyenesen letölthetők pdf formátumban.

TOVÁBB>>

Óvodai pedagógiai program beválását és hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata

A mérés célja, hogy az óvodapedagógusok értékeljék a pedagógiai program koncepcióinak gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket.

TOVÁBB>>

A 2022. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyv (hetedik kiadás) elérhető az Oktatási Hivatal honlapján

A 2022. évi országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyvben (hetedik kiadás) minden egyes értékelési terület végén az adott területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek is megjelennek.

TOVÁBB>>

A 2022. évi önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyv (hatodik kiadás) elérhető az Oktatási Hivatal honlapján

A 2022. évi önértékelések eljárásrendjét, elvárásrendszerét, eszközeit, módszereit tartalmazó, összevont kézikönyvben (hatodik kiadás) minden egyes értékelési terület végén az adott területet lefedő, a szempontok alapján meghatározott, értékelendő tevékenységek is megjelennek.

TOVÁBB>>

Dajka-műhely a Mód-Szer-Tár-ban – Amit az óvodai dajkának feltétlenül tudnia kell! – Szakmai anyagai megrendelhetők

A pandémia miatt “Az óvodapedagógus jobb keze a dajka” nagylétszámú konferenciánk helyett online beszélgethettek a  Dajka-műhely résztvevői, a mindennapi munkájukat támogató tartalmakkal bővíthették ismereteiket, választ kaphattak kérdéseikre, és online beszélgethettek hasonló cipőben járó kollégáikkal.

TOVÁBB>>

Segédanyag csomag a Mester- és Kutatóprogram megvalósításával kapcsolatos intézményvezetői vagy fenntartói feladatokhoz

A pedagógiai gyakorlat megújításával, fejlesztésével, új eredmények és módszerek megosztásával számos intézményben Mester vagy Kutatóprogram megvalósításával vesznek részt kollégák a pedagógusok támogatásában. Segédanyag csomagunk ezen programok jogszabályi elvárásoknak megfelelő nyomon követését és dokumentálását hivatott hatékonyan támogatni.

TOVÁBB>>

Biztosan kezdek, mert már tudom – Fejlettségi szintmérő feladatgyűjtemény iskolába készülőknek – Nyomtatható formátumban

A feladatgyűjtemény iskolába készülő óvodás gyermekek számára készült, mely az óvodában és a családban egyaránt alkalmazható, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő tanévben magabiztos első osztályos gyermekek kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

TOVÁBB>>

Adaptálható Hőségriadó Terv óvodák számára

A gyermekek és a dolgozók egészségvédelme érdekében a hőhullámok idején kiemelt jelentőségű a gyors és összehangolt cselekvés. Ez is indokolja, hogy az óvoda valamennyi dolgozója és az óvodahasználó szülők egységes elvek mentén legyenek felkészültek a hőséghelyzet hatékony és komplex kezelése terén.

TOVÁBB>>

Egységes és biztonságos digitális tér kialakítása az óvodában, hogy “egy nyelven beszéljünk”

A Google Meet díjmentes használattal lehet az óvoda belső és külső partnereinek kommunikációs csatornája, ahova közvetlenül a Gmailből lehet bekapcsolódni.

TOVÁBB>>

Új! Aktuális! Hatályos! – Módszertani ajánlás óvodapedagógiai szakmai vélemény elkészítéséhez a tankötelezettség megkezdésének vagy további egy évig történő halasztásának megalapozott döntéséhez a szülők és az Oktatási Hivatal számára – Fejlődés mutató összesítő adatlap

Módszertani ajánlásunkkal segíteni kívánjuk a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos jogszabályok megfelelő értelmezését és intézményi gyakorlatát.

TOVÁBB>>

ÚJ Fejlődési napló – Az óvodás gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció – Megrendelhető a Fejlődési napló I., II., III., IV.

Az óvodák igényeire alapozottan készült kötelezően vezetendő dokumentumok mindegyike összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokkal. Az új Fejlődési naplóban a dokumentálás egyszerű és átlátható.

TOVÁBB>>

Hasznos információs technológiák az óvodapedagógus kezében – 15 órás online tanfolyam

Mini tanfolyamunk célja, hogy a mindenki számára elérhető digitális eszközök megismerésével megsegítse a mindennapi teendőket, valamint egy esetleges jövőbeli Home Office helyzetre felkészítse és támogassa az óvodapedagógusokat.

TOVÁBB>>

Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus- járvány idején – Adaptálható – Általános tájékoztató – Ingyenesen letölthető szakmai anyag óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak, családoknak

A segítő szándék őszinte erejével ajánlunk fel módszertani kiadványunkat a koronavírus-járvány miatt Home Office üzemmódban működő hazai és határon túli magyar óvodapedagógusok számára.

TOVÁBB>>

Hasznos praktikák a Mód-Szer-Tár-ból 2. – Fejlődés mutató összesítő adatlap – A gyermeki fejlődés állapotáról az óvoda által vezetett kötelező dokumentum (Fejlődési napló) javasolt melléklete

Célszerű-e az óvoda által vezetett Fejlődési napló átadása a szülő számára összegző értékelés nélkül? Szükség esetén, utólag tudja-e bizonyítani a pedagógus, hogy adott esetben egy „X” jelzés pontosan milyen tartalmakat takart a gyermek erőssége – fejleszthetősége, okok, javasolt módszerek és eljárások, az óvoda és a család feladatai stb. vonatkozásában?

TOVÁBB>>

SOS pedagógus önértékelés – törvényesen, praktikusan – Amit az önértékelésről tudni kell!

Sürgető a feladat annál is inkább, mivel (öt évente egy alkalommal) a 2015-2016. nevelési/tanévben foglalkoztatott és jelenleg is alkalmazott pedagógusok önértékelését legkésőbb a jelen, 2019-2020. nevelési/tanév végéig el kellett végezni.

TOVÁBB>>

Óvodai Házirend – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

A segédanyagok felhasználásával teljesen új dokumentum készíthető, illetve a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható.

TOVÁBB>>

Útmutatók a 2020. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára

A 2020. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című dokumentum, az Útmutató hatodik változata nyújt segítséget.

TOVÁBB>>

Óvodai SzMSz – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

A segédanyagok felhasználásával teljesen új dokumentum készíthető, illetve a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható.

TOVÁBB>>

Kötelező dokumentációs tartalmak a bölcsődében I. – Megrendelhető dokumentumminták

Első bölcsődei dokumentum csomagunk adaptálható mintákat tartalmaz a bölcsődei felvételhez, a jelenlét/hiányzás vezetéséhez, valamint az étkeztetés igénybevételének jogszerű dokumentálásához.

TOVÁBB>>

Óvodai felvételi előjegyzési napló megrendelhető pdf formátumban

Az Óvodai felvételi előjegyzési napló tartalmi és formai összeállítása során a GDPR-elvárásoknak való megfelelésen túl arra törekedtünk, hogy a gyermeke felvételét kérő szülőktől minden olyan adat beszerzésre és rögzítésre kerüljön, melyekre a felvételt követően is szüksége lesz az óvodának.

TOVÁBB>>

Óvodai felvételi és mulasztási napló pdf formátumban megrendelhető

Az óvodavezetők álma, hogy esténként nyugodtan tudják lehajtani a fejüket, rémálma pedig – többek között – a kötelező dokumentumok, köztük a pénzügyi dokumentumnak is számító felvételi és mulasztási napló tartalmi és formai megfelelőségének és naprakészségének biztosítása.

TOVÁBB>>

Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása – Szolgáltatás biztosítása a MÓD-SZER-TÁR-ból

Szolgáltatási szerződés keretében a MÓD-SZER-TÁR óvodákban vállalja adatvédelmi tisztviselői (Data Protection Officer, DPO) pozíció betöltését!

TOVÁBB>>

Önértékelési kézikönyvek

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

TOVÁBB>>

Óvodai GDPR (adatvédelmi-adatkezelési) csomag a MÓD-SZER-TÁR-tól

Szakmai csomagunk célja, hogy gyakorlati, naprakész segítséget nyújtsunk az intézményeknek az adatvédelmi-adatkezelési elvárásoknak történő megfeleléshez.

TOVÁBB>>

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja – nyomtatott változatban

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet legutóbbi módosítása a Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában jelent meg, azonban a közlöny, vagy az alapprogram elektronikus változata nem egykönnyen érhető el minden óvodapedagógus Kolléga számára.

TOVÁBB>>

Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai

(Vezetői csomag) megrendelhetők.

A program 2018. február 16-án került megrendezésre. A szakmai anyagokat azoknak ajánljuk, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon.

TOVÁBB>>

Öröm Bödön, MéregZsák és Bánat Kanna: a MÓD-SZER-TÁR legújabb módszertani eszközei óvodák és családok számára

A mindennapi sikeres nevelés szolgálatában pedagógusoknak és szülőknek.

TOVÁBB>>

Óvodai éves tanulási terv készítésének egy alternatív lehetősége

– Éves tematikus terv gyűjtemény vegyes óvodai csoport számára  

TOVÁBB>>

“Az én dajka nénim” Országos rajzpályázatunk

Az alkotások megtekinthetők:

https://www.facebook.com/azendajkanenim

TOVÁBB>>

Amit a gyakornoknak és a mentornak tudnia kell – Adaptálható GYAKORNOKI SZABÁLYZAT óvodák és iskolák számára

A gyakornoki szabályzat nem tartozik az intézmények kötelező szabályozó dokumentumai közé, azonban a gyakornoki rendszer megfelelő működtetése szempontjából fontos, hogy az érintettek „egy nyelven beszéljenek”, és a helyi szabályozásnak megfelelően cselekedjenek.

TOVÁBB>>