Aktuális

Nem önkormányzati fenntartású óvodák szakmai napja a MÓD-SZER-TÁR-ban napunk szakmai anyagai megrendelhetők

Törvényesség – Finanszírozás – Önértékelés – Szakmai segítségnyújtás a nem önkormányzati fenntartású óvodákban, azoknak, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon

TOVÁBB>>

Óvodavezetők napja újra – Vezető Klub

Vezetéspszichológiai műhely nap dr. Kolozsváry Judittal a MÓD-SZER-TÁR-ban III

TOVÁBB>>

Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár” – Óvodatitkárok III. Országos Konferenciájának szakmai anyagai elektronikus formában

A 2018. február 23-án megrendezésre került szakmai konferenciánkon aktuális kérdésekről és feladatokban az óvodatitkároknak és az óvodavezetőknek kívántunk segítséget nyújtani. Anyagainkat azok számára ajánljuk, akik személyesen nem tudtak részt venni a konferencián.

TOVÁBB>>

Óvodapedagógusok és segítőik Lelki Egészségnapja – mentálhigiénés lehetőségek bemutatása

Napjainkban egyre több inger éri a pedagógust és segítő munkatársait, amelyek között igen gyakoriak a negatív tendenciájúak is.

TOVÁBB>>

Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai

(Vezetői csomag) megrendelhetők.

A program 2018. február 16-án került megrendezésre. A szakmai anyagokat azoknak ajánljuk, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon.

TOVÁBB>>

Minőséggondozó Kézikönyv – Öt évre szóló Önértékelési Program – Adaptálható segédanyag

Az intézmények kötelező dokumentumainak köre 2015-től bővült az Önértékelési programmal, azonban az alapul szolgáló önértékelési kézikönyvek változása miatt több ponton is szükségessé vált a módosítás.

TOVÁBB>>

„Mennyi lesz a fizetésünk 2018-ban?”

Szakmai nap az óvodák költségvetés tervezéséről, a 2017/2018-as nevelési év bérezést érintő feladatairól című rendezvényünk szakmai anyagai megrendelhetők

TOVÁBB>>

INTÉZMÉNYI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

VEZETŐI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

PEDAGÓGUS önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

Öröm Bödön, MéregZsák és Bánat Kanna: a MÓD-SZER-TÁR legújabb módszertani eszközei óvodák és családok számára

A mindennapi sikeres nevelés szolgálatában pedagógusoknak és szülőknek.

TOVÁBB>>

Értékelési (teljesítményértékelési) szabályzat óvodák számára

A pedagógusok differenciált illetményezésének 2017. szeptember 1-től kötelező szabályzata

TOVÁBB>>

Általános iskolai éves munkaterv és beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében

– javasolt segédanyag sablon csomag a tervezés és értékelés három szintjén általános iskolák részére

TOVÁBB>>

Óvodai éves tanulási terv készítésének egy alternatív lehetősége

– Éves tematikus terv gyűjtemény vegyes óvodai csoport számára  

TOVÁBB>>

Óvodai munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az önértékelési kézikönyvben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében.

TOVÁBB>>

Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomag az értékelés három szintjén)

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon,

TOVÁBB>>

“Az én dajka nénim” Országos rajzpályázatunk

Az alkotások megtekinthetők:

https://www.facebook.com/azendajkanenim

TOVÁBB>>

Törvény szerint kötelező és adható alapbérek a köznevelési intézményekben 2017. minden fenntartó részére

Az összefoglaló prezentáció letölthető:

TOVÁBB>>

Amit a gyakornoknak és a mentornak tudnia kell – Adaptálható GYAKORNOKI SZABÁLYZAT óvodák és iskolák számára

A gyakornoki szabályzat nem tartozik az intézmények kötelező szabályozó dokumentumai közé, azonban a gyakornoki rendszer megfelelő működtetése szempontjából fontos, hogy az érintettek „egy nyelven beszéljenek”, és a helyi szabályozásnak megfelelően cselekedjenek.

TOVÁBB>>

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Leave a Reply