Aktuális

“Ziki-zaka-zakatol” – Az óvodai nevelés szerepe és lehetőségei az alapvető képességek fejlesztésében

A programban résztvevők saját megtapasztalásokon keresztül elméleti ismereteket, módszereket, segítséget, ötleteket és motivációt kapnak arra, hogy tudatosan válogatott zenei anyaggal, miként fejleszthetik az alapvető képességeket.

TOVÁBB>>

Hatékony vezetés – Kezdő óvodavezetők szakmai napja a MÓD-SZER-TÁR-ban – NEM CSAK KEZDŐ VEZETŐKNEK

Az eredetileg kezdő vezetőknek szóló sorozatunkban ezúttal is NEM CSAK KEZDŐ VEZETŐK kaphatnak muníciót és mintákat ahhoz, hogy valami új, esetleg eddig még ilyen formában át nem gondolt és ki nem próbált megközelítésből nézzenek rá saját szerepkörükre.

TOVÁBB>>

Iskolatitkárok III. Országos Konferenciájára a MÓD-SZER-TÁR-ban

Az iskolatitkár az a nélkülözhetetlen munkatárs, aki először találkozik az iskolában többnyire hivatalos ügyet intézni kívánó szülőkkel, tanulókkal, kollégákkal és egyéb partnerekkel, és ugyancsak ő az, aki a külvilág felé telefonon és interneten is a szervezeti kultúra részeként a leggyakrabban közvetíti intézménye arculatát.

TOVÁBB>>

A szervezet lelke az „elég” jó vezető – Kezdő óvodavezetők szakmai napja a MÓD-SZER-TÁR-ban – NEM CSAK KEZDŐ VEZETŐKNEK

A vezetés művészet, a vezetés tudomány, a vezetés szakma!

TOVÁBB>>

Önértékelési kézikönyvek

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

TOVÁBB>>

Tanfelügyeleti kézikönyvek

Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést (tanfelügyelet) legalább ötévente egyszer el kell végezni, fenntartótól és intézménytípustól függetlenül minden köznevelési intézményben. Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését.

TOVÁBB>>

Útmutatók a 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára

2019. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című dokumentum, az Útmutató ötödik változata nyújt segítséget.

TOVÁBB>>

Vezetői pályázat elkészítése – összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal

Szakmai napunkon hathatós támogatást kívánunk nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

TOVÁBB>>

SOS segítség óvodapedagógusoknak magatartásproblémák megoldásában viselkedésterápiás eszközasökkel

A viselkedésterápia pedagógiai adaptációja lehetőséget biztosít az óvodapedagógusok számára, hogy a szociális magatartás fejlesztésében, korrekciójában módszertani repertoárjukat megerősítsék, bővítsék.

TOVÁBB>>

Megrendelhető az Évindító szakmai nap óvodák számára – Segítő tartalmak a 2018-2019 nevelési év küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-ból című rendezvényünk szakmai anyagai

Tájékoztatást adtunk az óvodákat érintő legfontosabb jogszabályi változásokról, praktikus segítséget nyújtottunk az óvodákban és óvodákért dolgozóknak, fókuszálva a nevelési év aktuális munkatervi feladataira.

TOVÁBB>>

Óvodai GDPR (adatvédelmi-adatkezelési) csomag a MÓD-SZER-TÁR-tól

Szakmai csomagunk célja, hogy gyakorlati, naprakész segítséget nyújtsunk az intézményeknek az adatvédelmi-adatkezelési elvárásoknak történő megfeleléshez.

TOVÁBB>>

Óvodai éves munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az önértékelési kézikönyvben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében.

TOVÁBB>>

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja – nyomtatott változatban

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet legutóbbi módosítása a Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában jelent meg, azonban a közlöny, vagy az alapprogram elektronikus változata nem egykönnyen érhető el minden óvodapedagógus Kolléga számára.

TOVÁBB>>

Fejlődési napló I. II. III. – Az óvodás gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció

Az óvodák igényeire alapozottan készült kötelezően vezetendő dokumentumok mindegyike összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokkal.

TOVÁBB>>

Alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében

– javasolt segédanyag sablon alapfokú művészeti iskolák részére

TOVÁBB>>

Adatvédelmi szakmai nap – Támpontok a GDPR óvodai megvalósításához

Szakmai napunkon tisztázzuk a GDPR-ral kapcsolatos feladatokat és tennivalókat az óvodában, valamint bemutatjuk, hogy –  bár az adatvédelemmel kapcsolatban igen sok az új szabály – miért nem kell “pánikolni” az óvodákban a hatályba lépett európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kötelező alkalmazásától.

TOVÁBB>>

„Téma/Projekt-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF (letölthető és nyomtatható) formátumban

TOVÁBB>>

„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének és értékelésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum PDF (letölthető és nyomtatható) formátumban

TOVÁBB>>

Általános iskolai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében

– javasolt segédanyag sablon általános iskolák részére

TOVÁBB>>

Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai

(Vezetői csomag) megrendelhetők.

A program 2018. február 16-án került megrendezésre. A szakmai anyagokat azoknak ajánljuk, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon.

TOVÁBB>>

Minőséggondozó Kézikönyv – Öt évre szóló Önértékelési Program – Adaptálható segédanyag

Az intézmények kötelező dokumentumainak köre 2015-től bővült az Önértékelési programmal, azonban az alapul szolgáló önértékelési kézikönyvek változása miatt több ponton is szükségessé vált a módosítás.

TOVÁBB>>

INTÉZMÉNYI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

VEZETŐI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

PEDAGÓGUS önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

Öröm Bödön, MéregZsák és Bánat Kanna: a MÓD-SZER-TÁR legújabb módszertani eszközei óvodák és családok számára

A mindennapi sikeres nevelés szolgálatában pedagógusoknak és szülőknek.

TOVÁBB>>

Értékelési (teljesítményértékelési) szabályzat óvodák számára

A pedagógusok differenciált illetményezésének 2017. szeptember 1-től kötelező szabályzata

TOVÁBB>>

Óvodai éves tanulási terv készítésének egy alternatív lehetősége

– Éves tematikus terv gyűjtemény vegyes óvodai csoport számára  

TOVÁBB>>

“Az én dajka nénim” Országos rajzpályázatunk

Az alkotások megtekinthetők:

https://www.facebook.com/azendajkanenim

TOVÁBB>>

Törvény szerint kötelező és adható alapbérek a köznevelési intézményekben 2017. minden fenntartó részére

Az összefoglaló prezentáció letölthető:

TOVÁBB>>

Amit a gyakornoknak és a mentornak tudnia kell – Adaptálható GYAKORNOKI SZABÁLYZAT óvodák és iskolák számára

A gyakornoki szabályzat nem tartozik az intézmények kötelező szabályozó dokumentumai közé, azonban a gyakornoki rendszer megfelelő működtetése szempontjából fontos, hogy az érintettek „egy nyelven beszéljenek”, és a helyi szabályozásnak megfelelően cselekedjenek.

TOVÁBB>>

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Leave a Reply