Aktuális

Pedagógus TÉR – Óvodák – Adaptálható szabályozás

A teljesítményértékelés jogi szabályozása és az oviKRÉTA PED TÉR felületének kötelező alkalmazása a rendszer működtetéséhez biztos alapot és hátteret jelenthet. Ugyanakkor, bár nem kötelező a szabályzatalkotás, azonban …

TOVÁBB>>

Teljesítményértékelés – az értékelendő óvodapedagógus és a munkájukat segítő pedagógus szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezők „TÉR-szemüvegén” át – online képzés szakmai anyagai

Az online képzés résztvevői gyakorlatközeli előadás és kérdésfelvetéseik megválaszolásával ismerkedhettek a 2024. szeptember 1-én bevezetésre kerülő pedagógus teljesítményértékelés várható tartalmaival, és a személyüket érintő részleteivel.

TOVÁBB>>

Általános iskola és alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében – a 2023/2024. tanévre aktualizáltan

Javasolt segédanyag sablon az éves beszámoló/értékelés elkészítéséhez általános iskolák, valamint alapfokú művészeti iskolák részére.

TOVÁBB>>

Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében – Javasolt segédanyag sablon csomag a 2023/2024. nevelési évre aktualizáltan

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező vagy aktuális tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz.

TOVÁBB>>

TÉR Műhelykonferencia a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyagai – Óvodák teljesítményértékelési rendszerének kialakítása a jogszabályi elvárások tükrében

Online TÉR-konferenciánkon hathatós támogatást kívántunk nyújtani az óvodák igazgatói és nevelőközösségei számára a bérek évenkénti megállapításának alapját is képező kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer szabályozásához és működtetéséhez.

TOVÁBB>>

Óvodavezetők online szakmai műhelye a Mód-Szer-Tár-ban 7. – Az Éves beszámoló készítésének módszertana szakmai anyagai

A nevelési év végéhez közeledve a soron következő aktuális vezetői feladatok egyike az Éves Beszámoló elkészítése, mely dokumentum és feladata jogszabályi elvárás szerinti kötelező tartalmakon túl több más alappilléren is nyugszik.

TOVÁBB>>

Pedagógiai asszisztens-műhely a Mód-Szer-Tár-ban – „Más” gyermek a csoportban szakmai anyagai

Az elmúlt év műhelyfoglalkozásai, valamint  a Pedagógiai asszisztensek intenzív továbbképzése programokon részt vett kollégák igényei és javaslatai alapján az óvodai csoportba járó „más” gyermekekre, köztük az autista gyermekekre fókuszálunk, melynek során a mindennapi munkájukhoz kaphattak hathatós segítséget a résztvevők.

TOVÁBB>>

Dajka-műhely a Mód-Szer-Tár-ban – „Más” gyermek a csoportban szakmai anyagai

A XI. Dajka-konferencia résztvevőinek igényei és javaslatai alapján az óvodai csoportba járó „más” gyermekekre, köztük az autista gyermekekre fókuszáltunk, melynek során a mindennapi munkájukhoz kaphattak segítséget a résztvevők.

TOVÁBB>>

Óvodai SzMSz – Szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum – 2. függelék: Általános munkaköri leírások

A segédanyagok felhasználásával teljesen új munkaköri leírások készíthetők, illetve segítségével a már meglévők módosíthatók, aktualizálhatók.

TOVÁBB>>

Óvodai SzMSz –Új szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

A segédanyagok felhasználásával a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható, igény szerint pedig teljesen új dokumentum készíthető.

TOVÁBB>>

Amit a gyakornoknak és a mentornak tudnia kell – Új Adaptálható Gyakornoki Szabályzat óvodák és iskolák számára

A Gyakornoki Szabályzat 2024. január 1-től az intézmények kötelező dokumentumainak sorát gyarapítja, melynek célja, hogy a pálya küszöbén állók szakmai elvárásoknak megfelelő támogatása minden intézményben garantált legyen.

TOVÁBB>>

Óvodai Házirend – Új szabályzatminta – Intézményre adaptálható mintadokumentum

A segédanyagok felhasználásával a már meglévő működést szabályozó dokumentum módosítható, aktualizálható, igény szerint pedig teljesen új dokumentum készíthető.

TOVÁBB>>

Dokumentum minták – A közalkalmazott pedagógusok és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak tájékoztatása a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba kerülésről

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a törvény rendelkezései által érintettet közalkalmazottakat 2023. szeptember 15-ig tájékoztatni kell a jogviszony 2024. január 1-jén bekövetkező átalakulásáról. Tájékoztató tartalmaink (sablonjaink) ehhez nyújtanak segítséget az óvodák intézményvezetői számára.

TOVÁBB>>

Mesterpedagógus, valamint annak megújítását célzó minősítésre készülők műhelyfoglalkozása a Mód-Szer-Tár-ban

Hogy a 2023-2024. nevelési/tanév nyitányát ne a „pályázatíró szorongás” uralja, még a nyár derekán hathatós támogatást kívánunk nyújtani a Mesterpedagógus pályázat írásában első ízben, vagy már a megújításában érintettek számára.

TOVÁBB>>

Óvodai csoportnaplót kiegészítő szülői nyilatkozatok – Az óvodai csoportnapló melléklete

Önálló dokumentumminták, melyek bármely óvodai csoportnapló mellékletét képezhetik.

TOVÁBB>>

Mesterpedagógus pályázat megújítása – Mesterműhely foglalkozás szakmai anyagai

Hogy a nyár ne „pályázatíró szorongással”, hanem többnyire pihenéssel teljen, és az újabb Mesterpályázathoz szükséges érdemi tartalmak egyeztetésére még ebben a nevelési/tanévben sor kerülhessen, hathatós támogatást kívánunk nyújtani a Mesterpedagógus pályázat megújításában érintettek számára.

TOVÁBB>>

Amit az óvodai dajkának és a pedagógiai asszisztensnek a nyári óvodai életről feltétlenül tudni kell! – Dajka – és Pedagógiai asszisztens-műhely II. a Mód-Szer-Tár-ban szakmai anyagai

Az áprilisi szakmai műhely középpontjában a gyermeki szükségletek, valamint az intézményi igények és lehetőségek függvényében a pedagógiai munkát segítők speciálisan nyári teendőit tekintettük át oly módon, hogy közben bővülhettek ismereteik, és fejlődhettek a pedagógiai feladatok ellátásához szükséges kompetenciák.

TOVÁBB>>

Óvodatitkár-műhely II. a Mód-Szer-Tár-ban – „Nem a kihívás határozza meg kik vagyunk és mivé leszünk, hanem az a mód ahogy szembenézünk a kihívásokkal.”

A stressz sajnos az óvodatitkárok számára is a mindennapok elkerülhetetlen velejárója, de ha túl sokat stresszelünk, az hatással lehet a hangulatunkra, a munkánkra, a kapcsolatokra, és még a testünk működésére is…

TOVÁBB>>

Óvodai felvételi előjegyzési napló pdf formátumban

Az Óvodai felvételi előjegyzési napló tartalmi és formai összeállítása során a GDPR-elvárásoknak való megfelelésen túl arra törekedtünk, hogy a gyermeke felvételét kérő szülőktől minden olyan adat beszerzésre és rögzítésre kerüljön, melyekre a felvételt követően is szüksége lesz az óvodának.

TOVÁBB>>

Óvodai felvételi és mulasztási napló pdf formátumban

Az óvodavezetők álma, hogy esténként nyugodtan tudják lehajtani a fejüket, rémálma pedig – többek között – a kötelező dokumentumok, köztük a pénzügyi dokumentumnak is számító felvételi és mulasztási napló tartalmi és formai megfelelőségének és naprakészségének biztosítása.

TOVÁBB>>

Dajka-műhely I. a Mód-Szer-Tár-ban – Amit az óvodai dajkának feltétlenül tudnia kell! – A gyermekek testi és lelki szükségletei: Szakmai anyagok

A 2023. március 24-én megtartott dajka-műhelyében a dajka kompetenciák tükrében bepillanthattunk a résztvevők hétköznapjaiba és intézményeik teljesítményértékelési gyakorlatába, melyhez hathatós szakmai támogatást is nyújtottunk. A szakmai anyagokat azok számára ajánljuk, akik személyesen nem tudtak részt venni a műhelyfoglalkozáson.

TOVÁBB>>

„Maradj talpon! – MENTÁLNAP az óvodavezetők és munkatársaik lelki egészségének védelmében

Milyen technikákkal előzheti meg az intézményvezető saját és munkatársainak lelki sérüléseit? Erre, és hasonló kérdésekre is választ ad a Mód-Szer-Tár mentálhigiénés szakembere Kissné Dr. Korbuly Katalin, és azoknak a munkalapoknak az ,,üzenetei”, amelyeket a résztvevők a helyszínen alkalmaznak.

TOVÁBB>>

Értékelési–Teljesítményértékelési szabályzat óvodák számára

Az intézmény értékelési rendszerének működtetésére alapozottan – a nevelési évre vonatkozóan – a pedagógus illetményét a besorolási illetményétől eltérően is megállapíthatja a munkáltató.

TOVÁBB>>

Az óvodák bérköltségeit érintő jogszabályváltozások – 2022. január

Az összefoglaló és az aktuális bértáblák ingyenesen letölthetők pdf formátumban.

TOVÁBB>>

Óvodai pedagógiai program beválását és hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata

A mérés célja, hogy az óvodapedagógusok értékeljék a pedagógiai program koncepcióinak gyakorlati megvalósulását befolyásoló legfontosabb tényezőket.

TOVÁBB>>

Dajka-műhely a Mód-Szer-Tár-ban – Amit az óvodai dajkának feltétlenül tudnia kell! – Szakmai anyagai megrendelhetők

A pandémia miatt “Az óvodapedagógus jobb keze a dajka” nagylétszámú konferenciánk helyett online beszélgethettek a  Dajka-műhely résztvevői, a mindennapi munkájukat támogató tartalmakkal bővíthették ismereteiket, választ kaphattak kérdéseikre, és online beszélgethettek hasonló cipőben járó kollégáikkal.

TOVÁBB>>

Segédanyag csomag a Mester- és Kutatóprogram megvalósításával kapcsolatos intézményvezetői vagy fenntartói feladatokhoz

A pedagógiai gyakorlat megújításával, fejlesztésével, új eredmények és módszerek megosztásával számos intézményben Mester vagy Kutatóprogram megvalósításával vesznek részt kollégák a pedagógusok támogatásában. Segédanyag csomagunk ezen programok jogszabályi elvárásoknak megfelelő nyomon követését és dokumentálását hivatott hatékonyan támogatni.

TOVÁBB>>

Biztosan kezdek, mert már tudom – Fejlettségi szintmérő feladatgyűjtemény iskolába készülőknek – Nyomtatható formátumban

A feladatgyűjtemény iskolába készülő óvodás gyermekek számára készült, mely az óvodában és a családban egyaránt alkalmazható, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő tanévben magabiztos első osztályos gyermekek kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

TOVÁBB>>

Adaptálható Hőségriadó Terv óvodák számára

A gyermekek és a dolgozók egészségvédelme érdekében a hőhullámok idején kiemelt jelentőségű a gyors és összehangolt cselekvés. Ez is indokolja, hogy az óvoda valamennyi dolgozója és az óvodahasználó szülők egységes elvek mentén legyenek felkészültek a hőséghelyzet hatékony és komplex kezelése terén.

TOVÁBB>>

Egységes és biztonságos digitális tér kialakítása az óvodában, hogy “egy nyelven beszéljünk”

A Google Meet díjmentes használattal lehet az óvoda belső és külső partnereinek kommunikációs csatornája, ahova közvetlenül a Gmailből lehet bekapcsolódni.

TOVÁBB>>

Új! Aktuális! Hatályos! – Módszertani ajánlás óvodapedagógiai szakmai vélemény elkészítéséhez a tankötelezettség megkezdésének vagy további egy évig történő halasztásának megalapozott döntéséhez a szülők és az Oktatási Hivatal számára – Fejlődés mutató összesítő adatlap

Módszertani ajánlásunkkal segíteni kívánjuk a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos jogszabályok megfelelő értelmezését és intézményi gyakorlatát.

TOVÁBB>>

ÚJ Fejlődési napló – Az óvodás gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció – Megrendelhető a Fejlődési napló I., II., III., IV.

Az óvodák igényeire alapozottan készült kötelezően vezetendő dokumentumok mindegyike összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokkal. Az új Fejlődési naplóban a dokumentálás egyszerű és átlátható.

TOVÁBB>>

Hasznos információs technológiák az óvodapedagógus kezében – 15 órás online tanfolyam

Mini tanfolyamunk célja, hogy a mindenki számára elérhető digitális eszközök megismerésével megsegítse a mindennapi teendőket, valamint egy esetleges jövőbeli Home Office helyzetre felkészítse és támogassa az óvodapedagógusokat.

TOVÁBB>>

Óvodán kívüli óvodai nevelés megszervezése a koronavírus- járvány idején – Adaptálható – Általános tájékoztató – Ingyenesen letölthető szakmai anyag óvodavezetőknek, óvodapedagógusoknak, családoknak

A segítő szándék őszinte erejével ajánlunk fel módszertani kiadványunkat a koronavírus-járvány miatt Home Office üzemmódban működő hazai és határon túli magyar óvodapedagógusok számára.

TOVÁBB>>

Hasznos praktikák a Mód-Szer-Tár-ból 2. – Fejlődés mutató összesítő adatlap – A gyermeki fejlődés állapotáról az óvoda által vezetett kötelező dokumentum (Fejlődési napló) javasolt melléklete

Célszerű-e az óvoda által vezetett Fejlődési napló átadása a szülő számára összegző értékelés nélkül? Szükség esetén, utólag tudja-e bizonyítani a pedagógus, hogy adott esetben egy „X” jelzés pontosan milyen tartalmakat takart a gyermek erőssége – fejleszthetősége, okok, javasolt módszerek és eljárások, az óvoda és a család feladatai stb. vonatkozásában?

TOVÁBB>>

SOS pedagógus önértékelés – törvényesen, praktikusan – Amit az önértékelésről tudni kell!

Sürgető a feladat annál is inkább, mivel (öt évente egy alkalommal) a 2015-2016. nevelési/tanévben foglalkoztatott és jelenleg is alkalmazott pedagógusok önértékelését legkésőbb a jelen, 2019-2020. nevelési/tanév végéig el kellett végezni.

TOVÁBB>>

Útmutatók a 2020. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára

A 2020. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című dokumentum, az Útmutató hatodik változata nyújt segítséget.

TOVÁBB>>

Kötelező dokumentációs tartalmak a bölcsődében I. – Megrendelhető dokumentumminták

Első bölcsődei dokumentum csomagunk adaptálható mintákat tartalmaz a bölcsődei felvételhez, a jelenlét/hiányzás vezetéséhez, valamint az étkeztetés igénybevételének jogszerű dokumentálásához.

TOVÁBB>>

Óvodai felvételi előjegyzési napló megrendelhető pdf formátumban

Az Óvodai felvételi előjegyzési napló tartalmi és formai összeállítása során a GDPR-elvárásoknak való megfelelésen túl arra törekedtünk, hogy a gyermeke felvételét kérő szülőktől minden olyan adat beszerzésre és rögzítésre kerüljön, melyekre a felvételt követően is szüksége lesz az óvodának.

TOVÁBB>>

Óvodai felvételi és mulasztási napló pdf formátumban megrendelhető

Az óvodavezetők álma, hogy esténként nyugodtan tudják lehajtani a fejüket, rémálma pedig – többek között – a kötelező dokumentumok, köztük a pénzügyi dokumentumnak is számító felvételi és mulasztási napló tartalmi és formai megfelelőségének és naprakészségének biztosítása.

TOVÁBB>>

Önértékelési kézikönyvek

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

TOVÁBB>>

Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja – nyomtatott változatban

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet legutóbbi módosítása a Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában jelent meg, azonban a közlöny, vagy az alapprogram elektronikus változata nem egykönnyen érhető el minden óvodapedagógus Kolléga számára.

TOVÁBB>>

Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai

(Vezetői csomag) megrendelhetők.

A program 2018. február 16-án került megrendezésre. A szakmai anyagokat azoknak ajánljuk, akik nem tudtak személyesen részt venni a programon.

TOVÁBB>>

Óvodai éves tanulási terv készítésének egy alternatív lehetősége

– Éves tematikus terv gyűjtemény vegyes óvodai csoport számára  

TOVÁBB>>

“Az én dajka nénim” Országos rajzpályázatunk

Az alkotások megtekinthetők:

https://www.facebook.com/azendajkanenim

TOVÁBB>>