Aktuális

Iskolatitkárok II. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban

Az iskolatitkár az a nélkülözhetetlen munkatárs, aki először találkozik az iskolában többnyire hivatalos ügyet elintézni kívánó szülőkkel, tanulókkal, kollégákkal és egyéb partnerekkel,

TOVÁBB>>

„Az óvodavezető jobb keze az Óvodatitkár” – Óvodatitkárok III. Országos Konferenciája a MÓD-SZER-TÁR-ban

Szakmai konferenciánkon aktuális kérdésekről és feladatokról az óvodatitkároknak és az óvodavezetőknek kívánunk segítséget nyújtani.

TOVÁBB>>

„Mondj igent az együttnevelésre!” – Módszertani segítség szülőknek és óvodapedagógusoknak

Az együttgondolkodás és cselekvés vezérfonalát követve kiváló szakemberek tolmácsolásában a játék, a munka, a mese és a fenntarthatóság témaköreiben

TOVÁBB>>

Előtérben a korszerű gyermekvédelem – Műhely konferencia

melynek célja olyan ismeretek nyújtása és készségek formálása, amely lehetővé teszi a gyermekvédelem rendszerszintű áttekintését, valamint hatékony együttműködésre és segítő-támogató kapcsolat működtetésére ösztönöz.

TOVÁBB>>

Fejlettségállapot mérése az óvodában

Mérési eredmények dokumentálása egyéni, csoport és  intézményi szinten

TOVÁBB>>

„Mennyi lesz a fizetésünk 2018-ban?”

Szakmai nap az óvodák költségvetés tervezéséről, a 2017/2018-as nevelési év bérezést érintő feladatairól című rendezvényünk szakmai anyagai megrendelhetők

TOVÁBB>>

S.O.S. segítségnyújtás a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőző intézményi önértékeléshez óvodák, iskolák, kollégiumok, szakképzők számára

Gyors, hatékony segítségnyújtás az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzések előkészítéséhez.

TOVÁBB>>

INTÉZMÉNYI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

VEZETŐI önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

PEDAGÓGUS önértékelés – segédanyag-csomagok a tervezéstől a megvalósításig

Segédanyag csomagjaink az aktuális Önértékelési kézikönyv alapján készültek

TOVÁBB>>

DIFER – Megfigyelés vagy mérés? 2018 januárjában

– Ismerkedés a DIFER mérőeszközcsomag tesztjeivel és azok használatával

TOVÁBB>>

SOS segítség óvodapedagógusoknak magatartásproblémák megoldásában viselkedésterápiás eszközökkel 2018 januárjában

A viselkedésterápia pedagógiai adaptációja lehetőséget biztosít az óvodapedagógusok számára,

TOVÁBB>>

Öröm Bödön, MéregZsák és Bánat Kanna: a MÓD-SZER-TÁR legújabb módszertani eszközei óvodák és családok számára

A mindennapi sikeres nevelés szolgálatában pedagógusoknak és szülőknek.

TOVÁBB>>

Évindító szakmai nap óvodák számára – Segítő tartalmak a 2017-2018. nevelési év küszöbén a MÓD-SZER-TÁR-ból – elektronikus formában

Szakmai anyagok azok számára, akik személyesen nem tudtak részt venni évindító rendezvényeinken.

TOVÁBB>>

Értékelési (teljesítményértékelési) szabályzat óvodák számára

A pedagógusok differenciált illetményezésének 2017. szeptember 1-től kötelező szabályzata

TOVÁBB>>

Általános iskolai éves munkaterv és beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében

– javasolt segédanyag sablon csomag a tervezés és értékelés három szintjén általános iskolák részére

TOVÁBB>>

Óvodai éves tanulási terv készítésének egy alternatív lehetősége

– Éves tematikus terv gyűjtemény vegyes óvodai csoport számára  

TOVÁBB>>

Óvodai munkaterv az elvárásoknak megfelelő törvényi és szakmai környezetben

Segédanyag csomag óvodák részére javasolt szakmai tartalmakkal, az önértékelési kézikönyvben megfogalmazott általános és intézmény specifikus elvárások tükrében.

TOVÁBB>>

„Téma/Projekt-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum elektronikus (letölthető és nyomtatható) formátumban.

TOVÁBB>>

„Portfólió-barát” óvodai csoportnapló magyar és nemzetiségi nyelven nevelő óvodák számára

A nevelőmunka tervezésének dokumentálására szolgáló kötelező tanügyi dokumentum elektronikus (letölthető és nyomtatható) formátumban.

TOVÁBB>>

Óvodai éves beszámoló/értékelés a jogszabályi elvárások tükrében (javasolt segédanyag sablon csomag az értékelés három szintjén)

Azon túlmenően, hogy a fenntartó évenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon,

TOVÁBB>>

“Az én dajka nénim” Országos rajzpályázatunk

Az alkotások megtekinthetők:

https://www.facebook.com/azendajkanenim

TOVÁBB>>

Törvény szerint kötelező és adható alapbérek a köznevelési intézményekben 2017. minden fenntartó részére

Az összefoglaló prezentáció letölthető:

TOVÁBB>>

Amit a gyakornoknak és a mentornak tudnia kell – Adaptálható GYAKORNOKI SZABÁLYZAT óvodák és iskolák számára

A gyakornoki szabályzat nem tartozik az intézmények kötelező szabályozó dokumentumai közé, azonban a gyakornoki rendszer megfelelő működtetése szempontjából fontos, hogy az érintettek „egy nyelven beszéljenek”, és a helyi szabályozásnak megfelelően cselekedjenek.

TOVÁBB>>

Facebooktwittergoogle_plusby feather

Leave a Reply