„Hamar munka ritkán jó” – Pedagógiai portfólió készítésére hangoló szakmai nap a MÓD-SZER-TÁR-ban

Képzés

Motiváló szakmai napunkon hathatós segítséget, az otthoni munkához pedig, további segédanyagokat biztosítunk  óvodapedagógusok számára a 2019. november 25-ig feltöltendő pedagógiai portfólió elkészítéséhez.

A pedagógiai portfólió készítéséről az elmúlt évek során sokan és sokfélét hallottak, illetve sokan és sokféleképpen kerültek vele közvetlenül is kapcsolatba. Többek már “el is felejtették” és utólag inkább jó érzésekkel gondolnak vissza, vannak, akik még csak álmodoznak róla, de akadnak szép számmal, akik még mindig a “kihalásában” bíznak.

Szakmai napunkon a 2019. november 25-ig portfoliójának feltöltésével érintett, valamint az érdeklődő kollégáknak szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy a portfólió tartalmaikkal nyugodt tempóban és megfelelően jó minőségben elkészüljenek.

A gyakorlatközeli felkészítés egyrészt a megfelelő értelmezések, másrészt a kivitelezés tekintetében kívánja támogatni a résztvevőket oly módon, hogy a nyári pihenés mellett el tudják készíteni, vagy be tudják fejezni pedagógiai portfóliójuk tervezett tartalmait.

A műhelyfoglalkozás résztvevői

 • megismerhetik a minősítést érintő jogszabályi és eljárásbeli tartalmakat,
 • megismerkedhetnek a pedagógiai portfólióval szemben támasztott jogszabályi és szakmai elvárásokkal,
 • megtudhatják, miért elengedhetetlenül szükséges az általános (minden pedagógusi munkakört betöltő számára készült) Útmutató mellett az intézményspecifikus kiegészítő Útmutató ismerete,
 • választ kaphatnak felmerülő kérdéseikre.

Terveink szerint

 • A szakmai nap értékes részét fogja képezni az a saját élményű munka, melynek során a résztvevők a pedagógus kompetenciák mentén elkezdik a portfólió egyik legértékesebb tartalmának kidolgozását, a saját szakmai életút értékelését.
  Ehhez a munkához szükséges: az eddigi tanulmányok, munkahelyek és továbbképzések dátummal ellátott listája, 1 db. A4 lap, színes íróeszközök, toll.
 • A résztvevők a segédagyagokon túl egy feladattervvel térhetnek majd haza, és a nyár folyamán saját tempóban készíthetik el pedagógiai portfóliójukat.

Az aktuális útmutatók elérhetőségei:

 • Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. Ötödik javított változat

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf

 • Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz. Óvodai nevelés. Hatodik, javított változat

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_kieg_2018.pdf

 • További szakmai területek kiegészítő útmutatói:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok

 • Kompetenciaértelmezések és indikátorpéldák

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf

Amit ígérünk:

 • A képzésen résztvevők hathatós segítséget kapnak saját portfóliójuk önálló elkészítéséhez, valamint a szerzett ismeretek és a rendelkezésre álló segédanyagok birtokában minden résztvevő alkalmassá válik saját portfóliójának saját tempóban történő elkészítésére.
 • A résztvevő mentori feladatot ellátók a jövőben magabiztosabban tudják gyakornok kollégáikat segíteni, támogatni.

Amit nem ígérünk:

 • A szakmai nap során kivitelezhetetlen a résztvevők teljes és végleges portfóliójának elkészítése,
 • és nincs mód az alapvető informatikai kompetenciák fejlesztésére, melyre a „rendszer működtetéséhez” minden pedagógusnak szüksége lesz.

Akiket várunk:

 • Gyakornok és Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusokat, akik 2019. november 25-ig töltik fel pedagógiai portfóliójukat,
 • mentori feladatokat is ellátókat,
 • valamint azokat a kollégákat, akik – latolgatva, hogy mikor lesz esedékes számukra a portfólió feltöltése -, időben szeretnék elkezdeni és nyugodt tempóban elkészíteni azt.

Előadók:

Kovácsné d’Elhougne Ilona tanfelügyelő – minősítő szakértő
és
Lendvai Lászlóné, Ani tanfelügyelő – minősítő szakértő/tréner, intézményfejlesztő, a MÓD-SZER-TÁR szakmai vezetője

Helyszín: KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Időpont: 2019. június 4. (kedd) 10:00–15:00 óráig

Részvételi díj: bruttó 9.500 Ft/fő

  Hamar munka ritkán jó – Jelentkezési lap (42,0 KiB)