“Ziki-zaka-zakatol” – Az óvodai nevelés szerepe és lehetőségei az alapvető képességek fejlesztésében

Képzés

A programban résztvevők saját megtapasztalásokon keresztül elméleti ismereteket, módszereket, segítséget, ötleteket és motivációt kapnak arra, hogy tudatosan válogatott zenei anyaggal, miként fejleszthetik az alapvető képességeket.

A képzés a mindennapi zenei nevelést preferálja.

Olyan mindennaposan alkalmazható személyiségfejlesztő zenei játékok megismerése, kipróbálása nyílik lehetőség, amelyekkel élménytelivé tehetjük a közös munkát, képességeket fejleszthetünk, csökkenthetők a hátrányok, örömet szerezhetünk, és mi pedagógusok is örömmel végezhetünk.

A saját élményű tanuláson alapuló képzés túlnyomó részt gyakorlatból áll, és számos új dalos-mondókás játékokat kínál.

A játékok, dalok, mondókák négy téma köré épülnek.

  • Térérzékelés: testséma, testkép, énkép, alkalmazkodó képesség
  • Mozgás-motórium: mikro-makro mozgás, összerendezettség, a relációk tapasztalati úton megismert tartalmi beépítése
  • Ritmusérzék-hallás: egyenletesség belsővé válása, egyensúlyérzék, fonológiai folyamatok segítése.
  • Sorrendiség-szerialitás: folyamatok követése, balról jobbra haladás, soralkotások, egymásutániság (írás, olvasás előkészítése, diszlexia prevenció).

A foglalkozást vezeti:

Takács Pálma óvodapedagógus, zenepedagógus, az óvodapedagógusok körében nagy sikert arató  Körbe-körbe-körbejár Játéktár c. könyv szerzője

Kiket várunk? óvodapedagógusokat, tanítókat, pedagógiai asszisztenseket

Időpont: 2019. április 5., péntek 10:00-15:00 óra

A csoport maximális létszáma 25 fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni!

Helyszín: KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Részvételi díj:  7.500 Ft/fő

  Ziki-zaka-zakatol - Jelentkezési lap (46,5 KiB)

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

A rendezvényeken megvásárolható

Takács Pálma: Körbe-körbe-körbejár

Játéktár

Képességfejlesztés ének-zenével című Kézikönyv óvodapedagógusoknak és tanítóknak

“Ez a könyv az óvodapedagógus szerző, Takács Pálma negyvenéves tapasztalatain alapuló zenei játékgyűjtemény, valóságos kincsesláda.

Az ének, a zene az egyetlen olyan művészeti ág, amelyben a teljes mentális kapacitás mozgósul. A mindennapos zenei játékok örömteli élményeken át fejlesztik a személyiség mentális és társas kapcsolati készségeit, sőt “észrevétlenül”, de hatékonyan “gyógyítják” a diszlexiát.

Épp ezért legyen része a zenei játékok tára minden óvodapedagógus kollégám nevelési gyakorlatának!”

                                                                    Bagdy Emőke