Vezetői pályázat elkészítése összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal című szakmai napunk anyagai (Vezetői csomag) megrendelhetők

Megrendelhető

A szakmai anyagok megrendelését azoknak ajánljuk, akik nem tudnak személyesen részt venni a programon.

Ha Ön arra a kérdésre, hogy „akarok-e vezető lenni?”, igennel válaszolt, és azt is megállapította, hogy a pályázati kiírásban szereplő minden feltételnek megfelel, a következő lépés az elvárás szerinti, tartalmi és formai szempontból is hibátlan pályázat elkészítése és benyújtása. Szakmai napunkon ebben kívánunk hathatós támogatást nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

Szakmai napunk során az alábbi tartalmak kerülnek kibontásra:

 • A pályázat formai megfelelősége: benyújtási határidő teljesülése, a kötelezően csatolandó dokumentumok megléte-hiánya, alaki és tartalmi követelmények teljesülése
 • A vezetésre, intézményfejlesztésre vonatkozó program tartalom
 • A vezetési program kerete – Az intézményvezetővel szemben elvárt öt terület tartalmi töltése:
  1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
  2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
  3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
  4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
  5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • A szakmai életút értékelése során a vezetői alkalmasság meggyőző bemutatása
 • A vezetési program tartalmi elemeinek koherenciája a vezetői és intézményi önértékelés önfejlődési / intézkedési terveivel
 • A vezetői program, valamint az éves munkatervek és beszámolók kapcsolatrendszere
 • Ellenőrző kérdések a vezetői pályázat/vezetési program benyújtása előtt:
  • Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra?
  • A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív gondolkodás, tervezés?
  • Hogyan tervezi a kollégákkal való együttműködést?
  • Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető?
  • Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit?
  • Hogyan jelenik meg a vezetői programban a nevelés tanulás eredményességének biztosítása?
  • Hogyan jelenik meg a programban a gyermekek/tanulók intézményen belüli és az intézményen kívüli foglalkoztatása?
  • Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás?
  • Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók nevelése, tanítása?

Előadók: Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő/intézményfejlesztő, minősítő és tanfelügyelő szakértői tréner, és Bertók Zoltánné köznevelési szakértő, nyugalmazott főtanácsos

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

A vezetői pályázat elkészítését támogató szakmai csomag tartalma:

 • A Vezetői csomag használatát támogató videó üzenet
 • A pályázati rendszer jogszabályi háttere (ppt)
 • Vezetői pályázat szakmai elvárásai (ppt)
 • Kompetencia és értékelési területek röviden (3 db Word dok.)
 • Intézmény specifikus önértékelési kézikönyv vezetői pályázathoz rendelhető tartalmak kiemelésével: “vezetői szemüvegen át” (1 db PDF dok.)
 • Önértékelési jegyzőkönyv sablonok (3 db orientáló Word dok.) – Intézmény specifikus
 • Intézményi (óvodai) jó gyakorlat (3 db PDF dok.)
 • Vezetési program sablon (1 db Word dok.)
 • Vezetői pályázat/Vezetési program “jó gyakorlat” (óvodai) példa – sablon (1 db Word dok.)

Amit ígérünk:  Megrendelés esetén a vezetői csomag tartalmainak tanulmányozását követően tisztában lesznek a vezetői pályázattal szemben elvárt tartalmi és formai elvárásokkal. A Vezetői pályázat/Vezetési program “jó gyakorlat” (óvodai) példa – sablon útmutatásai alapján hathatós segítséget kapnak a szakmai elvárásoknak magas szinten megfelelő vezetői pályázat elkészítéséhez.

Akik személyesen nem tudnak részt venni a rendezvényen (februárban, vagy márciusban), de a szakmai anyagokra igényt tartanak, megrendelés esetén elektronikus formában tudjuk biztosítani azokat. A segédanyag-csomag ára: bruttó 6.500 Ft.

  Vezetői pályázat elkészítése - Megrendelő lap (51,0 KiB)