A szervezet lelke az „elég” jó vezető – Kezdő óvodavezetők szakmai napja a MÓD-SZER-TÁR-ban – Nem csak kezdő vezetőknek – A nagy érdeklődésre való tekintettel újra!

Képzés

A vezetés művészet, a vezetés tudomány, a vezetés szakma!

Tengernyi kutatás, könyvtárnyi szakirodalom szól a vezetés tudományáról. Ebből merítünk néhány nagyon fontosnak ítélt területet. Így szó lesz a hatalom (a vezetői hatalom) kérdésköréről, a vezetővé válás nehézségeiről, érintjük a vezetői tevékenység szerteágazó területeit, valamint a szervezeti változások/változtatások dilemmáit.

Szakmai napunk során:

A szakmai nap első részében előadást hallhatnak a vezetővé válás nehézségeiről, a vezetői szerepről. A vezetői tevékenységek közül a döntésekkel kapcsolatos dilemmákról is szót ejtünk, valamint a stratégiai irányítás és az operatív megvalósítás kérdéskörét is körül járjuk. Az előadást beszélgetéssel zárjuk: kérdések, megjegyzések, észrevételek hangoznak el.

A nap további részében a szervezeti változásokról, változtatásokról esik szó, különös tekintettel az ezekkel kapcsolatos konfliktusokra és az ellenálláskezelésre. Kiemeljük a vezetői attitűd kérdését a változásokhoz való alkalmazkodás tekintetében.

Az előadást az óvoda világába megjelenő új szociális szolgáltatási elem (és az ehhez kapcsolódó szociális segítő tevékenység) bemutatása zárja „Ki? Mikor? Mit? Kivel? és Hogyan?…” címmel.

A nap záróakkordja egy gyakorlat lesz, mely vezetőknek és leendő vezetőknek kifejezetten ajánlott, mely kiválóan bevált már mind a bölcsődei, mind pedig az óvodai, és iskolai szakembereknél. A címe: Jutalomosztás. – Dilemma – probléma – FELELŐSSÉG – dráma – megoldás.

Kiket várunk? Kezdő, vagy leendő óvodavezetők mellett gyakorló óvodavezetőket és a munkájukat segítő óvodavezető helyetteseket, akik munkájuk révén hatékonnyá és eredményessé kívánják tenni óvodáik működését.

A nap tréning jellegére való tekintettel a maximális létszám 25 fő. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni!

Időpont:2019. április 15. hétfő 10.00-15:00 óra

Helyszín: KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Részvételi díj: 12.000 Ft/fő

  A szervezet lelke az „elég” jó vezető - Jelentkezési lap (45,5 KiB)

Előadók: Tanácsné Betéri Éva emberi erőforrás tanácsadó és Vajda Zsolt szociális munkás – szociálpolitikus, coach, tréner

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

A szakmai nap margójára:

“A vezetés lényege elérni egy feladat megoldását, egy kitűzött célt. A vezető az az ember, aki képes elérni, hogy csoportjának tagjai:

  • elkötelezetten együttműködjenek vele
  • egy közös cél elérése érdekében
  • képességeik, tehetségük energiáik felhasználásával”

(Klein Sándor)

A vezetés talán a legjobban az alaszkai szánhúzó kutyák példája alapján érthető meg. Rengeteg kutyára van szükség, hogy egy embert elhúzzanak. De ha a kutyák megfenyegetik az embert, hogy megharapják, a muksó egyedül el tudna húzni egy rakat kényelmesen üldögélő kutyát ugyanazzal a szánnal. A vezetés valami ilyesmi, csak szán meg a kutya meg a fagyott tundra nélkül.”

Scott Adams: Dogbert szigorúan titkos vezetői kézikönyve (SHL Hungary Kft., 1999.)