Fejlettségállapot mérése az óvodában – Mit mérjünk, hogy mérjünk…?

Képzés

A szakmai nap elsődleges célja a másság széles értelmezésének és a differenciálás szükségességének bizonyításával egyfajta szemléletformálás, másrészt pedig a gyermekek fejlettség állapotának mérésével kapcsolatos jogszabályi és szakmai elvárásoknak való megfelelés gyakorlat közeli megsegítése.

Mi sem természetesebb, mint hogy a gyermekek fejlettség állapotát az óvodapedagógusok elsősorban a mindennapok tevékenységeiben folyamatosan megfigyelik, és íratlan formában szinte naponta értékelik is a gyermekeket.  A minősítés, az önértékelés és a külső szakmai-tanfelügyeleti ellenőrzés kapcsán azonban – több más mellett – gyakran kerül az érdeklődés középpontjába a gyermekek fejlettség állapotának folyamatos nyomon követése, a fejlettségmérés módszerei, valamint a mérési eredmények dokumentálásának jogszabályi hátterei és gyakorlata. Számos esetben fordulnak elő „túlkapások” és félreértések, de előfordul az is, hogy a törvényi és szakmai tartalmak vagy elvárások ismeretének hiánya okoz problémát.  A gyakornok óvodapedagógusok – akik a minősítő vizsga részeként általában be kell hogy mutassák a saját intézményi mérési-értékelési gyakorlatát – olykor nagyon bizonytalanok a gyermekek fejlettség állapotának mérése, értékelése, és a megfigyelés eredményeivel való további feladatok tekintetében.

Szakmai napunkon a gondolatmenet a családokkal történő aktív kapcsolat alapján halad a gyermek megismerésének lehetőségei, a nyomon követés és a dokumentálás lehetőségeinek bemutatása felé.

Az alábbi tartalmak kerülnek kibontásra:

 1. Ki a nem más?
 • a másság okai, összetevői
 • inklúzió, differenciálás, integráció, esélyteremtés
 • különleges bánásmódú gyerekek (HHH, SNI, tehetséges)
 • külső segítők
 • együtt a szülőkkel
 • a művészetek szerepe a differenciálásban
 • a Z és az Alfa generáció sajátosságai
 1. A megismerés
 • mérés és megismerés
 • a standard mérés és a nyomon követés közti különbség (pár példa)
 • a jó nyomon követés jellemzői (mikor, mit, mikor, hogyan)
 • a 4 fő kategória bemutatása
 • a táblázatok, példák bemutatása
 1. Jogszabályi és szakmai elvárások
 • törvényi háttér
 • a minősítés, önértékelés és tanfelügyeleti ellenőrzés során is érvényesülő szakmai elvárások
 • az OH informatikai felületre feltöltendő tartalmak
 1. Minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk!
 • a „beszélő” fejlődési napló
 • a családi beszélgetések fő tartalmi elemei
 • intézményi gyakorlat bemutatása: szociális kompetenciák mérési lehetőségei (a neveltségi szint mérése)
 • a fejlettség állapot mérési eredményeire alapozott hatékony családbevonás gyakorlata

Akiket várunk: Óvodapedagógusok, pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztensek

Előadó: Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, c. főiskolai docens és Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

Időpont: 2019. március 21. csütörtök, 10:00 – 15:00 óráig

Helyszín: TIT Stúdió Egyesület, 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.

Részvételi díj: 9.500 Ft/fő

  Fejlettségállapot mérése az óvodában - Jelentkezési lap (37,0 KiB)

Igény szerint szakmai napunk megtartására az ország nagyobb városaiban, régióiban és kistérségeiben, a főváros kerületeiben is lehetőség van kihelyezett formában.

A továbbképzés résztvevőivel elektronikusan megosztjuk az előadások összefoglalóit, prezentációit.

Amit ígérünk:

 • érzékenyítés és elmélyülés a témában
 • szemléleti változás és ismeretek a differenciálásról
 • motiváció a nyomon követés megfelelő alkalmazása alkalmazására vonatkozóan
 • jogszabályi és szakmai elvárások megismerése, felelevenítése
 • az OH- felületre (öt nevelési évre visszamenőleg) feltöltendő mérési eredményekkel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások tisztázása
 • a családdal való hatékony együttműködés módszertani megsegítése
 • szociális kompetenciamérés eszköz és módszertárának bemutatása