Útmutatók a 2019. évi minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok számára

Egyebek

2019. évi Pedagógus I., valamint a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra való felkészülésben az „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez” című dokumentum, az Útmutató ötödik változata nyújt segítséget.

A pedag

ógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9/B. § szakaszának (6) bekezdése értelmében az Oktatási Hivatal az alábbiakban közzéteszi a minősítő vizsgára, illetve minősítési eljárásra készülő pedagógusok munkáját segítő Útmutatót.

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (pdf) (ötödik változat)

Minden terület- és szakspecifikus kiegészítő útmutató továbbra is az általános Útmutató végén található linkek segítségével érhető el. A tájékoztató anyagokban megjelenő tartalmak (pl. szempontsorok, dokumentumminták és -sablonok) alkalmazása nem kötelező.

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz Óvodai nevelés

(2019. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata.)

Kompetenciaértelmezések és indikátorpéldák- Óvodai nevelés

Útmutató a Mesterpedagógus fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (harmadik változat)

Útmutató a Kutatótanár fokozatot megcélzó minősítési eljáráshoz (pdf) (harmadik változat)

Minden aktuális és korábbi dokumentum megtalálható a www.oktatas.hu/kiadvanyok oldalon.