Önértékelési kézikönyvek

Egyebek

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni.

A 2015. évtől, az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) bevezetésével előtérbe került az intézményi önértékelés rendszere is.

Az egységes intézményi önértékelést az Oktatási Hivatal által kidolgozott és az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott standardok szerint kell lefolytatni. A kézikönyvek rögzítik azokat az általános elvárásokat, amelyek értelmezésével az intézmények megalkothatják saját, pedagógusra, vezetőre és intézményre vonatkozó elvárásrendszerüket, illetve azokat az eszközöket – köztük a kérdőíveket – amelyek segítségével a megadott elvárások teljesülésének vizsgálatához szükséges információk összegyűjthetők.

Az Önértékelési kézikönyvek – a tanfelügyelethez hasonlóan, az egyes intézménytípusok sajátosságait figyelembe véve – kilenc különböző intézménytípusra kerültek kidolgozásra. Az Önértékelési kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter döntése alapján az Oktatási Hivatal átdolgozta.

A 2019. évi önértékeléseket az alábbi linkeken elérhető kézikönyvek (negyedik kiadás) szerint kell lefolytatni.

Az önértékelés során használt informatikai felület felhasználói útmutatója elérhető az alábbi linken:

https://dari.oktatas.hu/files/utmutato_onertekeles.pdf

A hatályos és a korábbi Önértékelési kézikönyvek az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek