Vezetői pályázat elkészítése – Összhangban a köznevelési és közoktatási intézményekkel szembeni elvárásokkal

Képzés

Szakmai napunkon hathatós támogatást kívánunk nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

Ha Ön arra a kérdésre, hogy „akarok-e vezető lenni?”, igennel válaszolt, és azt is megállapította, hogy a pályázati kiírásban szereplő minden feltételnek megfelel, a következő lépés az elvárás szerinti, tartalmi és formai szempontból is hibátlan pályázat elkészítése és benyújtása. Szakmai napunkon ebben kívánunk hathatós támogatást nyújtani a közoktatás bármely intézménytípusában vezetői feladatot vállalni kívánó pedagógus kollégának.

Szakmai napunk során az alábbi tartalmak kerülnek kibontásra:

 • A pályázat formai megfelelősége: benyújtási határidő teljesülése, a kötelezően csatolandó dokumentumok megléte-hiánya, alaki és tartalmi követelmények teljesülése
 • A vezetésre, intézményfejlesztésre vonatkozó program tartalom
 • A vezetési program kerete – Az intézményvezetővel szemben elvárt öt terület tartalmi töltése:
 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
 • A szakmai életút értékelése során a vezetői alkalmasság meggyőző bemutatása
 • A vezetési program tartalmi elemeinek koherenciája a vezetői és intézményi önértékelés önfejlődési / intézkedési terveivel
 • A vezetői program, valamint az éves munkatervek és beszámolók kapcsolatrendszere
 • Ellenőrző kérdések a vezetői pályázat/vezetési program benyújtása előtt:
  • Mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal?
  • A stratégiai vezetői célokat hogyan bontotta le operatív célokra?
  • A vezetői programalkotásban hogyan kapcsolódik a hagyományőrzéshez az innovatív gondolkodás, tervezés?
  • Hogyan tervezi a kollégákkal való együttműködést?
  • Hogyan, milyen témákban jelöli meg erősségeit az intézményvezető?
  • Hogyan látja a programban vezetői fejlődésének lehetőségeit?
  • Hogyan jelenik meg a vezetői programban a nevelés tanulás eredményességének biztosítása?
  • Hogyan jelenik meg a programban a gyermekek/tanulók intézményen belüli és az intézményen kívüli foglalkoztatása?
  • Milyen szerepet kap a programban a fejlesztő célú értékelés, a reflektivitás?
  • Hogyan jelenik meg a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók nevelése, tanítása?

Akiket várunk: Bármely intézménytípusban vezetői pályázat elkészítésére / benyújtására készülő pedagógusokat.

Kérjük, hogy a résztvevők hozzák magukkal a megpályázni kívánt intézménytípusnak megfelelő Önértékelési kézikönyvet! Letölthető:

https://www.oktatas.hu/kiadvanyok/onertekelesi_kezikonyvek

Utolsó letöltés: 2019.01.03.

Előadók: Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő/intézményfejlesztő, minősítő és tanfelügyelő szakértői tréner, és Bertók Zoltánné köznevelési szakértő, nyugalmazott főtanácsos

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

Időpont: 2019. március 27., szerda, 10:00-15:00 óra

Helyszín: KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Részvételi díj: 11.500 Ft/fő

  Vezetői pályázat elkészítése - Jelentkezési lap (53,5 KiB)

  Vezetői pályázat elkészítése - Megrendelő lap (48,0 KiB)

A továbbképzés résztvevőivel elektronikusan megosztjuk a szakmai nap anyagait:

 • Prezentációk
 • Vezetői pályázat javasolt tartalomjegyzéke
 • Vezetési program sablon

Amit ígérünk: A képzésen részt vevők tisztában lesznek a vezetői pályázattal szemben elvárt tartalmi és formai elvárásokkal, valamint hathatós segítséget kapnak a szakmai elvárásoknak magas szinten megfelelő vezetői pályázat elkészítéséhez.

Akik személyesen nem tudnak részt venni a rendezvényen, de a szakmai anyagokra igényt tartanak, megrendelés esetén elektronikus formában tudjuk biztosítani azokat, 2019. február 25-től. A segédanyag-csomag ára: bruttó 6.500 Ft.