Mód-Szer-Tár Műhely Sárosdon – Az eredményes családi beszélgetés “titkai”

Képzés

A család-óvoda kapcsolatát szinte valamennyi nevelőtestület pozitívan értékeli, hiszen számos olyan programon vehetnek és vesznek részt a szülők is, amelyek valamilyen ünnephez, jeles naphoz, vagy egyéb óvodát érintő eseményhez köthetők. 

Ugyanakkor, ha a család-óvoda együttműködését az együttnevelés oldaláról közelítjük meg, már nem is tűnik olyan felhőtlennek ez a kapcsolat. 

A Sárosdon működő Napraforgó Művészeti Modell Óvoda és a Mód-Szer-Tár között már több éves a szakmai kapcsolat.  A 2019-2020. nevelési év első, és az érdeklődő kollégák számára is nyitott nevelés nélküli munkanapra szervezett Mód-Szer-Tár Műhely foglalkozás témáját az együttnevelés lehetőségei között a családi beszélgetések (fogadóóra, családlátogatás, szülői értekezlet) hatékonysága és eredményessége, valamint – szoros kapcsolatban a témával – a 2011. évi CXC. Köznevelési törvény legutóbbi, óvodákat is érintő módosításai generálták.

Amit ígérünk:

A műhelyfoglalkozás résztvevői hathatós módszertani segítséget kapnak a sikeres családi beszélgetések tervezéséhez és lebonyolításához, valamint megerősítést és támogatást abban, hogy az óvoda-iskola átmenet feszültségmentes időszakának elsődleges kulcsa a gyermeki kompetenciák megfelelő állapota, melynek alappillére az óvodapedagógusok célirányos és megfelelő kommunikációja a szülők irányába, nem pedig a két intézménytípus (óvoda-iskola) kapcsolata.

A Mód-Szer-Tár Műhely pedagógiai esetmegbeszéléssel zárul, melynek célja a tudás és tapasztalat átadással történő hatékony  segítségnyújtás mellett a pedagógiai esetmegbeszélés módszerének elsajátítása, hogy – igény szerint – minél több nevelőközösség házon belül tudjon gyors és hathatós segítséget nyújtani a különböző nevelési problémákkal küzdő kollégáknak.

Hívjuk és várjuk azokat az óvodapedagógus kollégákat,

 • akik hatékonyan és eredményesen szeretnék visszacsatolni a szülői ház irányába a gyermekek folyamatos megfigyelésére, valamint a különböző mérésekre alapozott fejlődés-mutatókat,
 • akik a beiskolázással kapcsolatos jogszabályi változások ismeretében úgy érzik, hogy már rövid távon is hatékonyabb és eredményesebb kommunikációra van szükség az óvoda és a család között,
 • akik szeretnék bevonni a különböző rendezvényeken történő részvétel mellett  a családot a nevelés-fejlesztés folyamataiba is,
 • akik számára fontos a családok bevonódásának biztosítása saját gyermekeik óvodai nevelésébe, személyiségük fejlődésébe,
 • akik tisztában szeretnének lenni a gyermeki fejlődés folyamatos megfigyelésével kapcsolatos jogszabályokkal és azok lehetséges változásaival,
 • akik olykor segítségre szorulnak egy-egy nevelési helyzet megoldása során,
 • akik szívesen segítenek és osztják meg tudásukat és tapasztalataikat szakmai segítséget váró kollégáikkal,
 • akik a gyakorlatban is jól alkalmazható módszerek birtokába szeretnének jutni.

A Mód-Szer-Tár Műhely résztvevőit kérjük, hogy hozzák magukkal:

 • a gyermeki fejlettség állapot visszacsatolásával kapcsolatos tapasztalataikat,
 • egy gyermek naprakészen vezetett fejlődési naplóját,
 • egy olyan nevelési problémát – ha van – amelyet szívesen megosztana a résztvevőkkel, és amelynek megoldásához segítségre (inspiráló gondolatokra, hasonló esetben szerzett tapasztalatok átadására, megoldási javaslatra, tanácsokra) lenne szüksége.

A Mód-Szer-Tár Műhely résztvevői az alábbi szakmai tartalmakat kapják meg:

 • a foglalkozás prezentációját, 
 • a hatékony családi beszélgetést támogató 2 módszertani anyagot
 • pedagógiai esetmegbeszélést segítő tartalmat. 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) d) pontja szerint a résztvevők 6 óráról igazolást kapnak.

Előadó: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő, a Mód-Szer-Tár szakmai vezetője

Időpont: 2019. október 31., csütörtök, 10:00-14:30 óráig (Regisztráció 9:30 órától)

Helyszín: Baptista Szeretetszolgálat Napraforgó Művészeti Modell Óvodája, 2433 Sárosd, Szabadság tér 6.

Részvételi díj: bruttó 7.500 Ft/fő

  Mód-Szer-Tár Műhely Sárosdon - Jelentkezési lap (42,0 KiB)