Óvodába járási kötelezettség teljesítésének jogszerű dokumentálása – segédanyag

Megrendelhető

A segédanyag alkalmazásának célja a minőségelvű működés támogatása, valamint, hogy a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet szerinti Hivatali ellenőrzést megelőzően az óvoda egy önkontroll (belső ellenőrzés) segítségével maga tárja fel az esetleges hiányosságokat

vagy hibákat, hogy szükség szerint azt – még a külső ellenőrzést megelőzően – szakszerűen pótolni vagy javítani legyen lehetősége.

A MÓD-SZER-TÁR Óvodába járási kötelezettség teljesítésének jogszerű dokumentálása c. segédanyaga az intézményi belső ellenőrzés lefolytatását segíti elő a jogszabályi meghatározások mentén.

A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számában (2018. június 14.) jelent meg az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. Bár ez a rendelet az iskolákat érinti, ezúttal mégis ebben jelent meg egy, az óvodák szakmai ellenőrzését kilátásba helyező tartalom is.

A rendelet 12. §.

(1) értelmében a Hivatal (Oktatási Hivatal – OH) 2019. január 2. és 2019. március 29. között szakmai ellenőrzés keretében megvizsgálja az óvodákban az óvodába járási kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

(2) Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2019. június 28-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

Bízunk benne, hogy az intézmény törvényes működését támogató eszközünk megfelelően szolgálja a hatékony és eredményes feladat ellátást, valamint a Hivatal ellenőrzésére történő felkészülést!

A segédanyag (mérőeszköz) tartalma:

I. A segédanyag első részében

  • felsorolásra kerülnek a kötelezettséget meghatározó jogszabályok,
  • a vonatkozó paragrafusok (a könnyebb és gyorsabb ellenőrzés elősegítése céljából)
  • egyszerűen megfogalmazott segítő információk ábrákkal illusztrálva (az összefüggések meglátása érdekében).

II. A segédanyag második részében (Melléklet) egy kritériumokat tartalmazó táblázat segít abban, hogy a paragrafusokban megfogalmazottak az óvodai (kötelezően vezetendő) dokumentumokban jogszerűen vezetettek-e.

Az adatok vizsgálata során lehetőség van megállapításokat tenni a tapasztaltakra ezzel azonosítva a fejleszthető területeket.

Akiknek ajánljuk:

Az Óvodába járási kötelezettség teljesítésének jogszerű dokumentálása c. segédanyag használatát javasoljuk intézményi fenntartótól függetlenül minden:

  • Óvodavezetőknek
  • Tagóvodák és telephelyek vezetőinek
  • Óvodák minőséggondozói feladatokat ellátó óvodapedagógusainak
  • Óvodatitkároknak

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

A mérőeszköz ára (I. Word fájl, II. Excel fájl):

1-3 csoportos óvodák számára: 4.500 Ft + 27% AFA, bruttó 5.715 Ft

4 -10 csoportos óvodák számára: 6.500 Ft + 27% AFA bruttó 8.255 Ft

11 vagy több csoportos óvodák számára: 8.500 Ft + AFA, azaz bruttó 10.795 Ft

  Óvodába járási kötelezettség teljesítésének jogszerű dokumentálása - Megrendelő lap (18,3 KiB)