Előtérben a korszerű gyermekvédelem – Szakmai nap a MÓD-SZER-TÁR-ban

Célunk olyan ismeretek nyújtása és készségek formálása, amelyek lehetővé teszik a gyermekvédelem rendszerszintű áttekintését, valamint hatékony együttműködésre és segítő-támogató kapcsolat működtetésére ösztönöznek.

Az utóbbi hónapokban egyre többet hallani arról, hogy új szereplőként szociális munkások is jelen lesznek a nevelési és oktatási intézményekben. azonban e téren területen érdemi előrelépés még kevésbé történt. Ugyanakkor a szerteágazó feladatokkal túltarkított hétköznapjaiban mintha éppen azon területek irányába tompulna a fény, amelyeket javítani, fejleszteni kellene. A gyermekek mindenek feletti érdekének megfelelő képviselete számos esetben és okok miatt, egyre gyakrabban ütközhet különböző akadályokba. Előfordulhat, hogy olykor a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyermeket is?

A gyermekvédelem iránt mélyen elkötelezett előadó, valamint az interaktív percek során  egymástól kapott információk birtokában a szakmai nap résztvevői minden bizonnyal könnyebben tudják majd kezelni óvodáikban a gyermekvédelmi eseteket, helyzeteket.

Amit ígérünk: A szakmai nap „kulcsai”: törvényesség, jogok és kötelezettségek, jelzőrendszer, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, bántalmazás, elhanyagolás, családsegítés-támogatás, együttes nevelés.

A szakmai nap tartalmai:

  • Az óvodapedagógus kötelessége, – gyermekvédelmi szempontból – a köznevelési és a gyermekvédelmi törvény tükrében
  • A gyermekvédelem alapfogalmainak értelmezése
  • Szülői jogok érvényesítésének segítése, kötelességeik teljesítésének támogatása
  • A gyermek és családjának támogató segítése
  • A család- és gyermekjóléti központok feladatainak bővülése 2018 szeptemberétől az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel
  • Gyakorlati tapasztalatok és „jó gyakorlat”- példák

A konferencia résztvevői számára munkalapok (segédanyag) állnak majd rendelkezésre, melyeken folyamatosan rögzíthetik feljegyzéseiket és tapasztalataikat, valamint javasolt vagy valós, saját intézményi megoldásaikat. A segédanyag a vonatkozó jogszabályok gyűjteményét, a gyermekvédelmi tevékenységgel összefüggő, adaptálható mintadokumentumokat is tartalmaz. A nyomtatott anyagokon kívül elektronikusan biztosítjuk az előadások prezentációit.

Akiket várunk: gyermekvédelmi feladatok koordinálásával megbízott felelősöket, óvodavezetőket, minden óvodapedagógust és segítőiket

Időpont: 2019. január 30.(szerda) 10.00-15.00 óra

Előadó: Kissné dr. Korbuly Katalin ny. tanszékvezető, főiskolai docens, Debreceni Egyetem és Bertók Zoltánné köznevelési szakértő

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné Ani intézményfejlesztő

Részvételi díj: 8.000 Ft/fő, illetve 2 vagy annál több jelentkező esetén 7.000 Ft/fő (egy intézményből)

  Előtérben a korszerű gyermekvédelem - Jelentkezési lap (45,5 KiB)

(Az év elején lehetőség van 30 vagy 45 napos fizetési határidő kérésére. A „Megjegyzés” sorban jelezheti kérését.)

Helyszín: KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Facebooktwittergoogle_plusby feather