Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja – nyomtatott változatban

Megrendelhető

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (10. melléklet) rendeletet tartalmazza, mely a Közlönyben, vagy elektronikusan nem egykönnyen érhető el minden kisgyermeknevelő Kolléga számára.

A kiadvány a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramját, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről (10. melléklet) tartalmazza.

Helyi Szakmai Programjukat a 2017. 01. 01-től hatályos rendeletben foglaltakra alapozva kell, hogy megalkossák az intézmények, mely dokumentum ismerete a szülők számára is feltétlenül javasolt.

Fontos tudatosítani a fenntartó, a kisgyermeknevelő, és a szülők számára egyaránt, hogy a kisgyermeknevelők – A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjára alapozva – nagyon komoly szakmai munkát végezve megalapozzák az óvodai nevelést, valamint segítik és erősítik a családi nevelést.

A Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kiadványként történő megjelenítésével több célunk is van:

 • Szeretnénk, hogy munkaeszközként – mint egy segédletként -, a kisgyermeknevelők munkáját alapvetően meghatározó elvek minden érintett számára hozzáférhetővé és használhatóvá váljanak.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a fenntartók, az intézmények, és a minden kisgyermeknevelő számára egyaránt kötelező érvényű alapelvekről az érintettek „egy nyelven beszéljenek”.
 • Meghatározó az együttműködés és együttnevelés szempontjából az, hogy a szülők és később az óvoda milyen elvárásokkal vannak és lehetnek a bölcsődék irányában. Éppen ezért kívánatos hogy a dokumentum – melynek nyelvezete többnyire a laikus nevelő számára is könnyen és jól értelmezhető – a szülők és az óvodapedagógusok számára is hozzáférhető legyen.

A gyermek az öröm, a reménység.

Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.

(Gárdonyi Géza)

A 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjáról tartalmai:

 1. Bevezető
 2. A bölcsődei nevelés
 3. A bölcsődei nevelés alapelvei
 4. A bölcsődei nevelés feladatai
 5. A bölcsődei nevelés főbb helyzetei
 6. A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
 7. Családok támogatásának módszerei és lehetőségei
 8. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató kapcsolatrendszere
 9. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások

A dokumentum ára: bruttó 500 Ft/db + postaköltség

A dokumentum formai kivitelezése: B5 méret (16.5×23 cm), tartós és színes borító, belső oldalak száma 20.

  Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja - Megrendelő lap (36,5 KiB)

Ajánljuk: minden kisgyermeknevelő könyvespolcára, de legalább bölcsődei csoportonként egy-egy példányt, a kisgyermeknevelői tanulmányokat folytatóknak, az elvárások pontosítása és az együttműködés érdekében, szülőknek, valamint a fenntartó önkormányzatoknak és képző intézményeknek.

Kiadja: A Magyar Közlöny 2016. évi 40. számában megjelenttel megegyező tartalommal a MÓD-SZER-TÁR Oktatásszervező és Tanácsadó Bt.