Fejlődési napló I. II. III. – Az óvodás gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció

Megrendelhető

Az óvodák igényeire alapozottan készült kötelezően vezetendő dokumentumok mindegyike összhangban van az Óvodai nevelés országos alapprogramjával, valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben megfogalmazott elvárásokkal.

A MÓD-SZER-TÁR három fejlődési naplót fejlesztett ki az elmúlt évek során, melyek mindegyike részletes és naprakész információt tartalmazhat a gyermekek fejlettség állapotáról. Az eddigi módosításokat, valamint a Fejlődési napló III. dokumentum elkészítését a jogszabályi változások, valamint az óvodapedagógusi igények generálták.

A Fejlődési naplók legfontosabb

tartalmi és formai jellemzői

Fejlődési napló
I.
Fejlődési napló
II.
Fejlődési napló
III.
Törvényi háttér megjelenítése x x x
Módszertani ajánlás a dokumentum vezetéséhez x x x
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció 2-3 éves kortól 6-7 éves korig tartalmazza:
 • adatokat, információkat, és az anamnézist
x x x
 • évente 2 alkalommal a gyermek (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd-, mozgásfejlődés) fejlődésének mutatóit
x x x
 • az óvoda pedagógiai programjában meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket: pld. neveltségi szintmérés eredményeit
x x
 • a gyermek fejlődését segítő megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt
x x x
 • a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket; a családi beszélgetések (fogadóóra, családlátogatás stb.) időpontjait, tapasztalatait, a résztvevők aláírásait
x x x
 • amennyiben a gyermeket szakértői bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést szolgáló intézkedésre tett javaslatait
x x x
 • a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait
x x x
 • játék, tevékenység, mese, feladat ajánlást az egyes területek fejlesztéséhez
x
 • Dr. Bakonyi Anna: Fejlődési naplót segítő kategóriák rendszere (segédanyag a részletes, szöveges értékeléshez
x
A fejlettség állapot rögzítése egyéni fejlesztési tervként is értelmezhető x x x
A dokumentálás egyszerű és átlátható: értékelés jelzése a megfelelő kategória helyén: x x
A dokumentálás egyszerű és átlátható: értékelés jelzése a megfelelő kategória helyén: X vagy I=Igen, R= Részben, N= Nem. x x
Az óvodapedagógusok és a szülők számára egyaránt könnyen értelmezhető x x x
A szempontok segítséget nyújthatnak a szülők számára is x x x
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció ára 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft
Megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével x x x

A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.

  Fejlődési napló I. II. III. – Megrendelő lap (38,0 KiB)

  • A Fejlődési napló megrendelhető a kitöltött megrendelő lap megküldésével (e-mailen, faxon, vagy postai úton).
  • A  megrendelő lapon megadott e-mail címre megküldjük a Fejlődési naplót és a megnyitáshoz szükséges jelszót a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül. Megnyitás után az intézmény igényeinek megfelelő számban nyomtatható, sokszorosítható.
  • A megrendelésről átutalásos számlát állítunk ki, melyet postai úton küldünk meg.
  • A számla fizetési határideje: a kiállítástól számított 8 nap. (Az ettől eltérő fizetési határidő kérését, kérjük, a megrendelő lapon jelezze.)

Bepillantás:

  Fejlődési napló I. (807,5 KiB)

Bepillantás:

  Fejlődési napló II. (482,5 KiB)

Bepillantás:

  Fejlődési napló III. (492,5 KiB)