Alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése a jogszabályi elvárások tükrében

– javasolt segédanyag sablon alapfokú művészeti iskolák részére

Az intézményvezető és az intézmény országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése esetében az egyik legfontosabb indikátor az ellenőrzést megelőző két tanév munkaterve és beszámolója, melyet elektronikus formában kell az erre rendszeresített elektronikus felületre feltöltenie az igazgatónak.

Az általunk kínált éves beszámoló dokumentum minta elkészítése során különös szempont volt, hogy az ötévente ismétlődő tanfelügyeleti ellenőrzés, azon belül a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény önértékelése során jól használható legyen, értékelhető önreflexiókat adjon, és egyben orientáljon az ötéves intézkedési terv elkészítéséhez.

Természetesen az iskolák csak akkor tudják a segédcsomag anyagait használni, ha azok implementációját az intézményi specifikumokra építik. Tehát nem kész receptet kínálunk, hanem egy sorvezetőt az önértékelés és az intézményi minőségfejlesztési munka, a belső ellenőrzés minél hatékonyabb elvégzéséhez, s a folyamatos visszacsatolás logikája révén a következő tanév megszervezéséhez.

Az éves beszámoló felépítése teljes mértékben, szempontjai pedig az évenként kötelező tartalmak beépítésével igazodik az önértékelési kézikönyvben is megjelenített elvárásokhoz, s tartalmazzák a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeket.

A segédanyag csomag erénye, hogy nem hagyja magára a vezetőt az éves beszámoló elkészítésében. A munkatervi célok megvalósítására fókuszáló vezetői értékelő beszámoló elkészítését munkaközösségenként a pedagógusok értékelése, ezt követően pedig – a szervezet felépítésének függvényében – a tagintézmények vagy telephelyek által szolgáltatott adatok és tartalmak összesítése segíti, az erre a célra készült külön értékelő sablon alkalmazásával. Így az igazgató a pedagógusok és néhány vonatkozásban a nevelő-oktató munkát segítő kollégák bevonásával készítheti el az éves értékelő beszámolóját, melynek alapján körvonalazódnak a következő tanévi munkaterv prioritásai.

A segédanyag csomag a következő intézményi feladatok elvégzését segíti:

 •         éves beszámoló elkészítése
 •         teljes körű intézményi önértékelés
 •         ötéves iskolai intézkedési terv összeállítása

A beszámoló elkészítése során a szakmai elvárásokkal is koherens minőségügyi szemlélet érvényesítésére ösztönzünk. Az egyes elvárok értékelésének összegzése tartalmazza az adott területen elért intézményi erősségeket és fejleszthető területeket, valamint a következő tanév munkatervéhez is megfelelő alapul szolgálhatnak a kijelölt fejlesztési irányok, feladatok.

A segédanyag csomag tartalma:

 • Módszertani útmutató az éves beszámolóhoz
 1. Éves beszámoló-sablon: MUNKAKÖZÖSSÉGEK
 2. Éves beszámoló-sablon: VEZETŐI
 3. Éves beszámoló-sablon: ÖSSZESÍTŐ

Ajánljuk azoknak az igazgatóknak és nevelőtestületeknek:

 • akik naprakészek szeretnének lenni az új elvárások irányában;
 • akik az éves beszámolót egy jól menedzselt, gyakorlatközpontú munkafolyamatban kívánják kimunkálni;
 • akik jó színvonalon szeretnének megfelelni a vezetői és az intézményi önértékelés, valamint a vezetőt és az intézményt érintő külső szakmai/tanfelügyeleti ellenőrzés – értékelés során;
 • akik az intézményi önértékelést, az intézményi minőségfejlesztést és a belső ellenőrzést összehangolt folyamatként kívánják kezelni, s az azok eredményeiként keletkező dokumentumokat nem a fióknak, hanem a mindennapi iskolai életnek szánják.

A sablont nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkezők, Kozák András köznevelési szakértő és Lendvai Lászlóné köznevelési szakértő / intézményfejlesztő állították össze, melyet elektronikus formában tudunk biztosítani

Szakmai vezető: Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő, tanfelügyelő/minősítő szakértő tréner

A beszámoló-sablon csomag ára (elektronikus formában – Word dokumentumok): bruttó 6.500 forint

  Alapfokú művészeti iskola éves beszámolója/értékelése - Megrendelő lap (18,2 KiB)

A megrendelt csomagot a megrendelés beérkezését követő 2 munkanapon belül megküldjük a megadott e-mail címre.

  Adatvédelmi szakmai nap - Megrendelő lap (21,1 KiB)

Facebooktwittergoogle_plusby feather