Adatvédelmi szakmai nap – Támpontok a GDPR óvodai megvalósításához

Szakmai napunkon tisztázzuk a GDPR-ral kapcsolatos feladatokat és tennivalókat az óvodában, valamint bemutatjuk, hogy –  bár az adatvédelemmel kapcsolatban igen sok az új szabály – miért nem kell “pánikolni” az óvodákban a hatályba lépett európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) kötelező alkalmazásától.

2018. május 25-től az óvodákban is alkalmazni kell az EU új adatvédelmi rendeletét, a GDPR-t.

Szakmai napunk célja, hogy segítséget nyújtsunk az intézményeknek abban, hogy tisztában legyenek az elvárásokkal és a feladatokkal, rendszerben lássanak, illetve valamelyest megnyugodjanak a felől, hogy az elvárás nem teljesen új és teljesíthető, azonban a helyi szabályozás és annak betartása/betartatása kíván némi speciális ismeretet.

Adatvédelmi napunkon az alábbi témaköröket járjuk körül és kapnak válaszokat a résztvevők:

 • Mi is az a GDPR? – Röviden: Európai Adatvédelmi rendelet
 • Mit tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Kikre vonatkozik?
 • Mi is az a személyes adat?
 • Ki az Adatvédelmi tisztviselő? Valóban kötelező a megválasztása/biztosítása minden óvodában? Mi a feladata? Szükséges-e számára képzettség, stb.
 • Milyen jogszabályi háttérrel és milyen adatokat kezelünk jelenleg?
 • Milyen adatbázisokkal vagyunk kapcsolatban?
 • Hogyan épül/épüljön fel az óvoda adatkezelési és védelmi rendszere? – Adatvédelmi szabályzat és annak mellékletei.
 • Javaslatok megfogalmazása, milyen feladatok kerüljenek a 2018-2019 nevelési év munkatervébe a GDPR rendelettel kapcsolatosan:

           – Feladatok “feltérképezése” a tanügyi folyamatok mentén

           – Feladatok “feltérképezése” a pedagógiai folyamatok mentén

           – Stb.

 • A készülő MÓD-SZER-TÁR segédanyag csomag: GDPR Adatvédelmi Szabályzat – adaptálható szabályzatminta és kötelező mellékletei.

Hogy miért nem kell “pánikolni”?

 • Az alapok már rendelkezésre állnak.
 • Több dokumentumot már használunk.
 • Szakmai napunkon segítséget nyújtunk a személyes adatok védelme és biztonsága kapcsán.

Az Adatvédelmi szakmai nap utolsó harmadában Kérdezz-Felelek konzultációt tervezünk, ezért már akár előzetesen, a jelentkezési lapon várjuk a témával kapcsolatos kérdéseket.

Akiknek ajánljuk: Elsősorban az óvodavezetőket, óvodatitkárokat, és a leendő (vagy már a kötelezően megválasztott vagy kijelölt) adatvédelmi tisztviselőket várjuk.

A továbbképzés résztvevőinek elektronikus úton az alábbi szakmai tartalmakat juttatjuk el:

 • A továbbképzési nap prezentációi
 • Már rendelkezésre álló adaptálható dokumentum sablonok
  • Adatkezelési nyilvántartási sablon
  • Adatvédelmi incidens bejelentő (Word, Excel és PDF formátumban; forrás: www.naih.hu)
  • Adaptálható Nyilatkozat minták

Előadók:

Karsainé Kovács Judit adatvédelmi szakértő

Lendvai Lászlóné intézményfejlesztő

Szabó Éva tanügyi titkár

Turcsik Andrea tanügyigazgatási szakértő

Szakmai vezető: Kovács Mária adatvédelmi szakértő

Időpont: 2018. június 28. csütörtök, 10:00 – 15:00 óráig

Helyszín: KMO Művelődési Ház, 1191 Budapest, Teleki u. 50.

Részvételi díj: bruttó 9.000 Ft/fő, illetve 3 vagy annál több jelentkező esetén 8.000 Ft/fő (egy intézményből)

  Adatvédelmi szakmai nap - Jelentkezési lap (21,1 KiB)

A GDPR rendelet letölthető:

https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

Tájékoztató közlemény a személyes adatok védelmére vonatkozóan alkalmazandó előírásokról, továbbá az adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat terhelő bejelentési kötelezettségek teljesítéséről

http://naih.hu/files/2018-05-25-GDPR-koezlemeny.pdf

Akik személyesen nem tudnak részt venni a rendezvényen, de a szakmai anyagokra igényt tartanak, megrendelés esetén elektronikus formában tudjuk biztosítani azokat, július 2-től. A segédanyag-csomag ára: bruttó 4.000 Ft

Facebooktwittergoogle_plusby feather